Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Fórum ZM - 10P

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE = DESATERO PROBLÉMŮ

Fórum Zdravého města Dačice je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Jeho smyslem je dát lidem žijícím v Dačicích a místních částech prostor, aby sami nadefinovali, jaké problémy je třeba v našem městě potřeba řešit. Diskuse probíhá formou tematických oblastí. Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších priorit z pohledu obyvatel - tzv. "desatero priorit" (10P). Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejíž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti.

Dne 25. dubna 2022 se konal osmý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. 

Ke stažení:

Účastníci fóra nadefinovali deset TOP problémů, které byly následně ověřeny mezi širokou veřejností. Již v minulých letech jsme využili k ověření naformulovaných problémů sociologickou studii. Sociologický průzkum provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 500) metodou osobních rozhovorů, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí. Další metodu, kterou jsme nově vyzkoušeli, byla anketa přes Mobilní rozhlas (výstup viz výše).

Ověřených 10 TOP priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 (řazeny abecedně):

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE = DESATERO PROBLÉMŮ

Fórum Zdravého města Dačice je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Jeho smyslem je dát lidem žijícím v Dačicích a místních částech prostor, aby sami nadefinovali, jaké problémy je třeba v našem městě potřeba řešit. Diskuse probíhá formou tematických oblastí. Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších priorit z pohledu obyvatel - tzv. "desatero priorit" (10P). Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejíž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti.

Dne 10. února 2020 se konal sedmý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. 

Ke stažení:

Účastníci fóra nadefinovali deset TOP problémů, které byly následně ověřeny mezi širokou veřejností. Již v minulých letech jsme využili k ověření naformulovaných problémů sociologickou studii. Sociologický průzkum provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 500) metodou osobních rozhovorů, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí. Další metodu, kterou jsme nově vyzkoušeli, byla anketa přes Mobilní rozhlas (výstup viz výše).

Ověřených 10 TOP priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 (řazeny abecedně):

 • Jiné téma (spontánně) - Obchvat města
 • Opravit komunikace ve městě (povrchy). 
 • Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt). 
 • Řešit nedostatek lékařů. 
 • Vracet zeleň do ulic.
 • Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost.
 • Zajistit vyšší teplotu vody na koupališti. 
 • Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí
 • Znovu zavést autobusové spoje Dačice - Brno – Dačice.
 • Zvětšit tělocvičnu v SŠTO. 

Dne 19. února 2018 se konal šestý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. 

Ke stažení:

Účastníci fóra nadefinovali třináct TOP problémů, které byly následně ověřeny mezi širokou veřejností. Již v minulém roce jsme využili k ověření naformulovaných problémů sociologickou studii. Sociologický průzkum provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 500) metodou osobních rozhovorů, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí. 

Ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 (řazeny abecedně):

 • Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu)
 • Urychlit vybudování kluziště
 • Vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, příhraniční rakouské obce)
 • Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna)
 • Vyřešit odstavné plochy pro kamiony
 • Vytvořit server na lokální brigády
 • Zajistit lékařskou zubní pohotovost
 • Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu
 • Zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích
 • Zajistit údržbu aleje k Urbanči
 • Zajistit umělou trávu pro fotbalisty
 • Zavedení kamerového systému ve městě
 • Zvýšit kapacitu Domova pro seniory

Pátý ročník Fóra Zdravého města Dačice byl naplánován na pondělí 27.2.2017  

V pondělí 27. února 2017 se uskutečnil pátfý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Diskuse probíhala nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života. Akce se účastnilo téměř osmdesát občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu. Fórum se konalo ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Ke stažení:

Účastníci fóra nadefinovali jedenáct TOP problémů, které byly následně ověřeny mezi širokou veřejností. Již v minulém roce jsme využili k ověření naformulovaných problémů sociologickou studii. Sociologický průzkum provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 500) metodou osobních rozhovorů, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí. 

Ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 (řazeny abecedně):

 • Intenzivně pokračovat v pracích k silničnímu obchvatu Dačic
 • Umožnit promítání letního kina v zámeckém amfiteátru
 • Vybudovat in-line dráhu
 • Vybudovat samostatné prostory pro školní družinu ZŠ B. Němcové
 • Vyřešit větší prostory pro knihovnu
 • Zajistit další výsadbu zeleně a stromů na Červeném vrchu
 • Zajistit rychlejší realizaci změn územního plánu
 • Zajistit terénní hospicovou péči
 • Zřídit více přechodů
 • Zvelebit zanedbané okolí kolem řeky Dyje

Letošního ročníku Fóra ZMD a MA21 byla opět tvořena pocitová mapa města. Do papírové mapy města v měřítku 1:10 000 vyznačovali účastníci pocity vztahující se k určitému místu pomocí pěti barevných špendlíků. Barvy reprezentovaly tyto pocity: tady to mám rád, tady trávím volný čas, tady je to zanedbané, tady se bojím a sem pozvu své známé. Sběr dat probíhal i po skončení fóra v termínu od 1. března do 4. dubna 2017 formou online mapování. Pocity jsou sesbírány od 154 občanů přes webový formulář + od účastníků fóra. Celkem bylo zaznamenáno 720 bodů v pěti kategoriích. Nejvíce bodů bylo umístěno v kategorii "tady to mám rád" (194 bodů) a nejméně v "tady je to zanedbané" (119 bodů). Výsledky pocitové mapy města Dačice jsou k dispozici výše ke stažení. Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Národní sítí Zdravých měst ČR.

PLAKÁT - Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - 29. únoraČtvrtý ročník Fóra Zdravého města Dačice - 29. 2. 2016

V pondělí 29. února 2016 se uskutečnil čtvrtý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Diskuse probíhala nad osmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života. Akce se účastnila stovka občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu. Fórum se konalo ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Ke stažení:

Účastníci fóra nadefinovali šestnáct TOP problémů, které byly následně ověřeny mezi širokou veřejností. Formulované problémy nebyly poprvé ověřeny anketou, ale sociologickou studií. Sociologický průzkum provedla odborná firma MindBridge Consulting a.s. na reprezentativním vzorku dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 600) metodou osobních rozhovorů, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí. 

Ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 (řazeny abecedně):

 • Chybějící čajovna
 • Chybějící lavičky na Palackého a Havlíčkově náměstí a Červeném Vrchu, WC na Havlíčkově náměstí
 • Chybí odborné ambulance (urologie, revmatologie) a nedostatečná kapacita stávajících (oční, ortopedie)
 • Opravit místní komunikace D. Němčice - Hostkovice, D. Němčice – Kostelní Vydří, v Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně aj.
 • Revitalizace kaskády rybníků nad Vraždou
 • Turistický informační systém (popisky památek, vycházkové trasy apod.)
 • Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
 • Vybudovat cyklostezky Dačice – Bílkov, Toužín – Urbaneč, Toužín – křižovatka na Lidéřovice

Novinkou letošního ročníku Fóra ZMD a MA21 byla tvorba pocitové mapy města. Do papírové mapy města v měřítku 1:10 000 vyznačovali účastníci pocity vztahující se k určitému místu pomocí pěti barevných špendlíků. Barvy reprezentovaly tyto pocity: tady to mám rád, tady trávím volný čas, tady je to zanedbané, tady se bojím a sem pozvu své známé. Sběr dat probíhal i po skončení fóra v termínu od 1. do 20. března 2016 formou online mapování. Pocity jsou sesbírány od 130 občanů přes webový formulář + od účastníků fóra. Celkem bylo zaznamenáno 1264 bodů v pěti kategoriích. Nejvíce bodů bylo umístěno v kategorii "tady to mám rád" (363 bodů) a nejméně v "tady je to zanedbané" (191 bodů). Výsledky pocitové mapy města Dačice jsou k dispozici výše ke stažení. Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Národní sítí Zdravých měst ČR.

Plakat - Fórum Zdravého města DačiceTřetí ročník Fóra ZM Dačice - 23. 3. 2015

V pondělí 23. března 2015 se uskutečnil třetí ročník Fóra Zdravého města Dačice. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo přes 100 občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu. Fórum se konalo ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Ke stažení:

V termínu od 1. do 15. dubna 2015 probíhala ověřovací anketa, jejímž cílem bylo prověřit, zda se na zvolených problémech z fóra shodnou i ostatní obyvatelé Dačic a místních částí. Anketní lístky byly zveřejněny v dubnovém čísle Dačického zpravodaje, distribuce probíhala také prostřednictvím škol a hlasovat bylo možné rovněž elektronicky na webových stránkách města Dačice. Do hlasování se zapojilo 2022 občanů, což představuje 26,72 % občanů Dačic a místních částí (110 občanů v rámci veřejného fóra, 1912 v rámci ankety).

Ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice 2015 (řazeny abecedně):

 • Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
 • Multifunkční hala
 • Nekuřácké zóny u škol
 • Oprava vozovky a vybudování chodníku směrem na Hradišťko
 • Pokračování v řešení obchvatu
 • Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu Dačice
 • Řešení křižovatky na Palackého náměstí jinak než kruhovým objezdem
 • Snížení pronájmů za sportovní halu
 • Údržba zeleně mimo zastavěné území obce
 • Zřízení parkoviště v ulici Bratrská

Druhý ročník Fóra ZM Dačice - 17. 3. 2014PLAKAT - Fórum Zdravého města Dačice a MA21

Město Dačice uspořádalo v pondělí 17. března pro občany Dačic a místních částí druhý ročník Fóra Zdravého města Dačice. Možnost diskutovat nad devíti oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo okolo 80 lidí včetně představitelů města a zástupců městského úřadu. Fórum bylo pořádáno ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Ke stažení:

Do hlasování se zapojilo celkem 1171 občanů, což představuje 15,3 % občanů Dačic a místních částí (80 občanů v rámci veřejného fóra, 1091 v rámci ankety).

Ověřené problémy z fóra pro rok 2014:

 • Černé skládky a údržba zeleně
 • Chybějící dopravní hřiště
 • Chybějící multifunkční hala s tribunou
 • Financování místních částí
 • Financování pravidelného sportu a kultury
 • Kamerový systém
 • Lékařská pohotovost
 • Málo parkovacích míst u škol v ul. B. Němcové
 • Nepořádek na autobusovém nádraží
 • Neorganizovaná mládež (nízkoprahové zařízení)

Fórum mládeže ZM Dačice - 20. 2. 2014

Zdravé město Dačice uspořádalo Fórum mládeže, kterého se účastnilo okolo šedesáti žáků a studentů z místních základních a středních škol. Smyslem akce i navazující ankety bylo dát mladé generaci prostor otevřeně se vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit či zrealizovat tak, aby byli spokojeni s místem, kde žijí, studují a tráví svůj volný čas.

Na samotném fóru mladých bylo naformulováno 11 problémů. O jejich konečném pořadí a důležitosti rozhodli mladí formou anketních lístků, které byly distribuované do všech škol v průběhu března. Zde uvádíme výsledky ankety, které se účastnilo 881 žáků a studentů místních škol:

1. Autobusové nádraží (353 hlasů)
2. Lékařská pohotovost (298 hlasů)
3. Chybějící kavárna/čajovna (189 hlasů)
4. Kluziště (188 hlasů)
5. Špatné dopravní spojení (171 hlasů)
6. Parkovací místa u škol, náměstí (160 hlasů)
7. Sportovní hala – nová nebo rekonstrukce (123 hlasů)
8. In-line dráha (122 hlasů)
9. Snížený nájem na maturitní plesy v MěKS (64 hlasů)
10. Více kontejnerů na tříděný odpad (26 hlasů)
11. Dopravní hřiště (25 hlasů)

Celá akce proběhla ve spolupráci s NSZM ČR v rámci projektu „Mládež v akci? Ano, v obci!“, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Ke stažení:

PlakátPrvní ročník Fóra ZM Dačice - 13. 3. 2013

Město Dačice připravilo ve středu 13. března pro občany Dačic a místních částí první ročník Fóra Zdravého města Dačice, kterého se zúčastnilo 106 osob. Město jej pořádalo společně s Národní sítí Zdravých měst, jejíž ředitel Ing. Petr Švec facilitoval celou akci. Po konání fóra obdržely dačické domácnosti anketní lístek, jehož cílem bylo ověřit, zda zvolených deset problémů je na místě. Do ankety se zapojilo 1603 respodentů (20,85 % občanů Dačic).

Výsledky ankety potvrdily výběr 8 problémů:

 • Čistota ve městě, psí exkrementy, třídění odpadu, sběrné nádoby
 • Dopravní situace - obchvat, nové chodníky (Bílkov, Za Lávkami)
 • Dráha pro kolečkové brusle
 • Krytý bazén - částečné zastřešení
 • Nízkoprahový klub + čajovna
 • Přístavba pečovatelského domu, ambulantní služby, stacionář, sociální poradna
 • Vybudování haly a multifunkčního sportovního centra mládeže a občanů Dačic včetně financování zájmových aktivit
 • Výstavba sociálních a startovacích bytů

Ke stažení:

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru