Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Kulaté stoly

KULATÉ STOLY = DISKUSNÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 je projektem komunitním a je postaven na aktivním zapojení veřejnosti do spolurozhodování o věcech veřejných. Jednou z možností zapojení občanů do spolurozhodování je právě pořádání kulatých stolů, kde občané mohou spolu s představiteli města a odborníky diskutovat a dávat podněty či připomínky  k nejrůznějším tématům týkajícím se problematiky města Dačice.

Kulatý stůl na 2 témata 

Ve středu 21. února 2024, od 17:00 hodin se konal v Kině Beseda "Kulatý stůl". Diskutovalo se o dvou důležitých tématech. Prvním tématem byla plánovaná úprava prostranství u památníku kostky cukru. Druhým tématem byla dočasná úprava křižovatky na Palackého náměstí. 

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma "Hudební klub" ("Klub Béčko")

Ve středu 22. března 2023 se uskutečnil kulatý stůl s mládeží v rámci Setkání školních parlamentů, u něhož se sešli žáci a studenti dačických základních a středních škol. Cílem setkání bylo informovat účastníky dačických škol se závěry a plněním kulatého stolu mládeže ze dne 18. 9. 2018, dále je seznámit s novým klubem Béčko a v neposlední řadě vyslechnout jejich potřeby a požadavky k trávení volného času v klubu Béčko a Dačicích obecně.

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma  Zdravotní plán

Ve středu 24. 11. 2021 od 16:00 h, on-line bude realizován kulatý stůl, který bude věnován  tématu "Zdravotní plán". Podkladem pro zpracování Zdravotního plánu byla "Analýza zdravotního stavu obyvatel", která byla zpracována v rámci projektu spolufinancovaného ze SFŽP s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma  Jak jsme zdraví v Dačicích? - ZRUŠENO

Ve středu 11. 03. 2020 od 17:00 h v KD Beseda bude realizován kulatý stůl, který bude věnován  tématu "Jak jsme zdraví v Dačicích?". Podkladem pro kulatý stůl bude "Analýza zdravotního stavu obyvatel", která byla zpracována v rámci projektu spolufinancovaného ze SFŽP s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech"..

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma  Jak žít zdravě v Dačicích?- ZRUŠENO

Ve středu 11. 03. 2020 od 9:00 h v KD Beseda bude realizován kulatý stůl s dětmi ze školních parlamentů, který bude věnován  tématu "Jak žít zdravě v Dačicích?". 

Ke stažení:

  • plakát
  • tisková zpráva
  • výstupy
  • fotografie z akce

Kulatý stůl na téma  Audit krajiny Dačicka

V úterý 8. 10. 2019 od 17:00 h v KD Beseda byl realizován kulatý stůl, který byl věnován Auditu krajiny Dačicka. Kulatý stůl bude pořádán v rámci projektu spolufinancovaného ze SFŽP s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech"..

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež "Klub Béčko"

V úterý 18. září 2016 se uskutečnil kulatý stůl s mládeží, u něhož se sešli žáci a studenti dačických základních a středních škol. Cílem setkání bylo informovat účastníky dačických škol se závěry a plněním kulatého stolu mládeže ze dne 20. 9. 2016, dále je seznámit s novým klubem Béčko a v neposlední řadě vyslechnout jejich potřeby a požadavky k trávení volného času v klubu Béčko a Dačicích obecně.

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku + výsledky

V pondělí 23. 10. a 11. 12. 2017 od 16:00 h v 3D kině se konal kulatý stůl, který byl věnován Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku. Do PRACOVNÍ VERZE MATERIÁLU je možné nahlédnout zde v přiloženém souboru. Do tohoto materiálu budou ještě zapracovány případné změny a další doplnění.

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma Generel dopravy

V úterý 17. 10. 2017 od 17:10 h v KD Beseda proběhl kulatý stůl, který bude věnován Generelu dopravy. Do PRACOVNÍ VERZE MATERIÁLU je možné nahlédnout zde v přiloženém souboru. Do tohoto materiálu budou ještě zapracovány případné změny a další doplnění.

Ke stažení:

Kulatý stůl na téma Strategický plán města Dačice pro roky 2016-25, Generelu bezbariérovosti a zeleně

Dne 24.10. 2016 proběhl kulatý stůl, který byl věnován společně třem tématům - KSStrategickému plánu  města Dačice pro roky 2016-25, Generelu bezbariérovosti a zeleně. Každé téma bylo prezentováno externím zpracovatelem projektu. Do PRACOVNÍ VERZE MATERIÁLU je možné nahlédnout zde v přiloženém souboru. Do tohoto materiálu budou ještě zapracovány případné změny a další doplnění.

Ke stažení:

ksKulatý stůl na téma Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež 

V úterý 20. září 2016 se uskutečnil kulatý stůl s mládeží, u něhož se sešli žáci a studenti dačických základních a středních škol. Cílem setkání bylo informovat účastníky dačických škol se závěry a plněním kulatého stolu mládeže ze dne 3. 2. 2015, dále je seznámit s činnostmi organizace Zastávka Telč a v neposlední řadě vyslechnout jejich potřeby a požadavky k trávení volného času v Dačicích.

Ke stažení:

PLAKÁT - Kulatý stůl k revitalizaci Kancnýřova sadu a ke studii multifunkční halyKulatý stůl k revitalizaci Kancnýřova sadu a ke studii multifunkční haly - pondělí 23. listopadu 2015

V pondělí 23. listopadu se uskutečnil kulatý stůl ke dvěma tématům - revitalizaci Kancnýřova sadu a multifunkční sportovní hale. O tom, že témata veřejnost zaujala, svědčila účast devadesáti diskutujících, mezi nimiž byli kromě široké veřejnosti také zástupci mladých z místních škol, zástupci města, městského úřadu, zástupci sportovců a projektantů studií. Výstupy z kulatého stolu, které jsou níže ke stažení, byly 9. prosince předloženy radě města. V případě Kancnýřova sadu budou výstupy z kulatého stolu zohledněny při zadání projektové dokumentace. Ke studii multifunkční haly budou následovat další jednání zástupců města a sportovců, na nichž bude řešen další postup při zohlednění výsledků z kulatého stolu.

Ke stažení:

PLAKÁT - Kulatý stůl k řešení křižovatky na Palackého náměstíKulatý stůl k řešení křižovatky na Palackého náměstí v Dačicích - pondělí 19. října 2015

V pondělí 19. října se za přítomnosti osmdesáti diskutujících uskutečnil kulatý stůl k řešení křižovatky na Palackého náměstí v Dačicích. Přítomní občané se dozvěděli, proč se přistupuje k okružní křižovatce jako k nejvhodnější variantě, jaké jsou či nejsou další možnosti města či z jakých důvodů nelze některé varianty realizovat. Samozřejmě zde vznikl prostor na zodpovězení dotazů a jako vždy k vyjádření názorů všech přítomných.

Ke stažení:

Kulatý stůl k rekonstrukci MěKS Dačice - pondělí 21. září PLAKÁT - Kulatý stůl k rekonstrukci MěKS2015

V pondělí 21. září se uskutečnil za přítomnosti šedesáti diskutujících kulatý stůl k rekonstrukci Městského kulturního střediska Dačice. V rámci programu byli přítomní seznámeni se studií rekonstrukce MěKS. Občané zde dostali prostor vyjádřit svůj názor k tomu, co se jim na předložené studii líbí či s čím naopak nejsou spokojeni. Tato architektonická studie bude použita jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, při níž budou zohledněny podněty vzešlé z kulatého stolu. Samotná realizace rekonstrukce městského kulturního střediska bude závislá na získání dotace.

Ke stažení:

Kulatý stůl s mládeží - 3. 2. 2015Kulatý stůl na téma Kultura v Dačicích a rekonstrukce MěKS

V úterý 3. února se uskutečnil kulatý stůl s mládeží, u něhož se sešli žáci a studenti dačických základních a středních škol. Cílem setkání bylo vyslechnout názory mladých na činnost a stav Městského kulturního střediska Dačice a kulturní dění v Dačicích obecně. Kulatý stůl se uskutečnil ve spolupráci s NSZM ČR a Ekologickým střediskem SEVER Litoměřice v rámci projektu Nedělám to pro sebe z programu Mládež v akci.

Ke stažení:

Kulatý stůl tentokrát na téma Provoz a parkování v ulici Boženy NěmcovéKulatý stůl na téma "Provoz a parkování v ulici Boženy Němcové"

Jedním z ověřených problémů vzešlých z Fóra Zdravého města Dačice 2014 byl nedostatek parkovacích míst u škol v ulici B. Němcové. Z tohoto důvodu byl 6. října uspořádán kulatý stůl, prostřednictvím kterého jsme ve spolupráci s veřejností hledali řešení k této problematice. Na kulatém stolu bylo přítomno okolo 45 občanů. O moderaci se postaral Ing. Jan Bartošek, místostarosta a politik Zdravého města Dačice. 

Ke stažení:

Kulatý stůl tentokrát na téma Aktivní seniořiKulatý stůl na téma "Aktivní senioři"

V pondělí 7. října 2013 se konalo diskusní setkání na téma Aktivní senioři. Na úvod představil místostarosta Ing. Jan Bartošek obrazovou prezentaci k přístavbě DPS. Dále byly přítomným představeny aktivity a služby pro seniory (Klub seniorů, Pečovatelská služba Ledax, Univerzita 3. věku, Svaz tělesně postižených a Městská policie Dačice).  A co na kulatém stolu nesmí chybět je sběr nových podnětů. Zápis z kulatého stolu včetně předložených podnětů radě města jsou k dispozici níže ke stažení.

Ke stažení:

Kulatý stůl tentokrát na téma Aktivní seniořiKulatý stůl na téma "Parkování v Dačicích"

Ve středu 7. listopadu 2012 se konalo druhé diskusní setkání na téma Parkování v Dačicích. Toto téma bylo vybráno z návrhů, které podali účastníci na prvním kulatém stolu. 

Ke stažení:

Kulatý stůl tentokrát na téma Čistota města Kulatý stůl na téma "Čistota města"

Ve středu 9. května 2012 se konalo první diskusní setkání, jehož předmětem byly čistota veřejného prostranství, údržba veřejné zeleně, problematika psů ve městě, komunální a tříděný odpad a podílení se veřejnosti na úklidu města.

Veškeré podněty a připomínky, které z diskuse vzešly, jsou sepsané v zápisu z kulatého stolu. O opatřeních, která přijalo vedení města, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu nazvaném závěry přijaté městem.

Ke stažení:

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru