Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Partneři

Partneři Zdravého města Dačice

 1. Ústav Metha
 2. Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice
 3. Sportcentrum Rockhill
 4. FCC Dačice
 5. Městská knihovna Dačice
 6. Gymnázium Dačice
 7. Základní škola B. Němcové Dačice
 8. Základní škola Komenského Dačice
 9. Technické služby Dačice
 10. Jockey club Malý Pěčín
 11. Dačické okénko
 12. Ledax 
 13. Mateřská škola Dačice
 14. Katolický dům Dačice
 15. Svaz tělesně postižených Dačice
 16. Sbor dobrovolných hasičů Dačice
 17. Místní skupina Českého červeného kříže
 18. Městské muzeum a galerie

1. Metha, z.ú
Metha je zapsaný ústav, který pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich. Vyvíjí preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti sociálně patologického chování, pořádá osvětově vzdělávací programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a pedagogy. Více informací na: www.osmeta.cz

2. Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice
Zajišťuje komplexní přípravu žáků v zemědělských učebních oborech a v oborech zaměřených na služby. Stávající učební obory pro žáky ze ZŠ i ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tříleté a dvouleté a jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Kromě vlastních zařízení je pro přípravu žáků v odborném výcviku využíváno školních závodů, ale i smluvních pracovišť různých firem. Žáci navíc mohou absolvoval různé kurzy a získat příslušná oprávnění (vlastní svárečská škola, autoškola, ...). Více informací na: www.souz-dacice.cz

3. Sportcentrum Rockhill
Multifunkční Sportcentrum Rockhill  Vám nabízí propojení sportu, zábavy, wellness a ubytování. Ve sportcentru si můžete zahrát squash, stolní tenis či bowling, věnovat se horolezectví nebo si zacvičit např. na hodinách powerjógy, fitboxu, tai chi či teakwonda. Součástí tohoto sportovního kompelxu je i restaurace, která podává široký výběr mezinárodních a regionálních specialit. Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz

4. FCC Dačice
Společnost nabízí kompletní služby v oblasti odpadového hospodářství: sběr, svoz a odstranění odpadů podnikatelských subjektů, fyzických osob, měst a obcí. FCC Dačice zajišťuje svoz a separaci odpadu v Jihlavě, Třešti, J. Hradci, Dačicích a dalších asi 50 obcí v regionu. Společnost nabízí pronájem a prodej veškerých typů nádob a kontejnerů, provozuje sběrné dvory a skládku komunálního odpadu. Více informací na: www.fcc-group.eu

5. Městská knihovna Dačice

Městská knihovna má své sídlo v historické budově tzv. kláštýrku. Kromě půjčování knih pořádá pro veřejnost pravidelné besedy, výstavy, veřejné diskuze a setkání. Příjemnou součástí knihovny je zahrada a letní čítárna vybudovaná na místě původního dvora. Více informací na: www.mkdac.cz

6. Gymnázium Dačice
Více informací na: www.gymn-dacice.cz

7. Základní škola Boženy Němcové
Více informací na: www.zsdacice.cz

8. Základní škola Komenského
Více informací na: www.zsdacice.eu

9. Technické služby Dačice

TS zajišťují zimní a letní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v samotném městě a jeho místních částech (Velký Pěčín, Malý Pěčín, Bílkov, Borek, Chlumec, Lipolec, Hostkovice, Dolní Němčice, Prostřední Vydří, Hradištko, Toužín). Více informací na: www.tsdacice.cz.

10. Jockey Club Malý Pěčín

Spolek Jockey Club Malý Pěčín byl založen na přelomu roku 2002 a 2003. Našim cílem je, prostřednictvím pravidelných schůzek i příležitostnými akcemi, představit a zapojit do společné činnosti co nejvíce příznivců, nejen koňské krásy ale i lidí s kladným vztahem k přírodě. Více informací na: www.jcmp.cz

11. Dačické okénko

Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Více informací na: www.okenko.eu 

12. LEDAX

LEDAX o.p.s. pečovatelská služba určená seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby poskytují také základní sociální poradenství. Více informací na: www.ledax.cz

13. Mateřská škola Dačice

Příspěvková organizace Mateřská škola Dačice vznikla sloučením šesti mateřských škol, má pět odloučených pracovišť s celodenním provozem a celkovou kapacitou 302 dětí umístěných v 11 třídách, pět školních jídelen a jednu výdejnu stravy. Součástí organizace je i ekonomické centrum, které pro všechna pracoviště zajišťuje ekomomický, mzdový a personální servis. Více informací na: www.msdacice.cz

14. Katolický dům Dačice

Spolek vznikl v roce 1991 s myšlenkou být pokračovatelem dřívějšího Družstva pro vybudování a udržování Katolického domu v Dačicích, které stálo za stavbou objektu na konci 30. let 20. století a jeho následným provozováním. V roce 1998 převzal Spolek budovu od města Dačic do své správy s cílem navrátit do ní bohatý spolkový život. Spolek se snaží navázat na odkaz předků, obnovit a otevřít dům lidem a nabídnout tak dospělým i našim dětem prostor pro setkávání, sport, vzdělávání, hry, zábavu. Více informací na: www.katolicky-dum.cz

15. Svaz tělesně postižených Dačice

Svaz tělesně postižených je nezisková organizace s mnoha letou tradicí. Nabízí odborné poradenství a hájí zájmy tělesně postižených občanů.Spolupracuje s centrem pro zdravotně postižené v J.Hradci, podporuje občany se zdravotními problémy a napomáhá při jejich zapojení do společenského života. Více informací na: http://www.mostpdacice.estranky.cz/

16. Sbor dobrovolných hasičů Dačice

Tradice sboru dobrovolných hasičů v Dačicích byla založena v roce 1882. Od té doby odvádí hasiči pro město obětavou a náročnou práci, věnují se nejen své spolkové činnosti, ale jsou také iniciátory řady společenských akcí. Více informací na: http://sdhdacice.cz/

17. Místní skupina Českého červeného kříže

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem. ČČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly: působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; šíří znalost Ženevských úmluv; působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. Více informací na: www.cervenykriz.eu

18. Městské muzeum a galerie

Po zrušení dačického okresu v roce 1960 převzalo původně spolkové muzeum do své správy opět město. V muzeu se začaly připravovat výstavy výtvarného i muzejního zaměření. 27. srpna 1961 byly v bývalém františkánském klášteře slavnostně otevřeny expozice ve 14 místnostech.V roce 1991 byl podle zákona klášter vrácen františkánskému řádu, se kterým byla uzavřena smlouva o pronájmu. Muzeum s galerií sídlilo v objektu ještě do konce roku 1995. Vzhledem k tomu, že mezitím františkáni darovali klášter řádu Karmel sv. Josefa (bosým karmelitkám), a tento nový majitel apeloval na opuštění objektu, začalo muzeum s galerií hledat prostory nové. Od ledna 1996 probíhalo stěhování celého muzea a galerie do současných prostor jižního křídla Státního zámku v Dačicích, které byly zároveň pro potřeby muzea nově upraveny. Městské muzeum s galerií pokračuje v tradici pořádání muzejních i výtvarných výstav. Více informací zde: www.muzeumdacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru