Navigace

Obsah

Informace o využívání služby Individuální doprava seniorů v Dačicíchdoprava seniorů

Podmínkou pro využívání služby Individuální doprava seniorů v Dačicích je vyřízení průkazu Individuální doprava seniorů v Dačicích, na který má nárok osoba starší 65 let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech. Průkazy se vydávají na odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, a to ve středu v době od 8:00 do 12:00 h. K vyřízení průkazu je nutné přinést občanský průkaz, 1x foto o rozměru 35 mm x 45 mm. Vydání průkazu je zdarma.

Informace získáte: odbor sociálních věcí městského úřadu Dačice, paní Nováková, telefon 384 401 251.

 

Vyřízení průkazu:

Podmínkou pro využívání služby Individuální doprava seniorů v Dačicích je vyřízení průkazu Individuální doprava seniorů v Dačicích, na který má nárok osoba starší 65 let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech. Průkazy budou vydávány na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Dačicích, a to ve středu v době od 8.00 do 12.00 hod. K vyřízení průkazu je nutné přinést občanský průkaz, 1x foto o rozměru 35 mm x 45 mm. Vydání průkazu je zdarma. Informace získáte: odbor sociálních věcí městského úřadu Dačice, paní Nováková, telefon 384 401 251.

 

Cena a podmínky přepravy:

Držitel průkazu Individuální doprava seniorů má nárok na 10 zvýhodněných jízd v kalendářním měsíci. Současně s průkazem obdržíte kupony na uplatnění zvýhodněných jízd. Cena za jednosměrnou jízdu bude činit pro klienta při jízdě po Dačicích 30 Kč a pro klienta při jízdě z nebo do místní části (Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín) 40 Kč.

Podporovaný účel cesty: návštěva lékaře, lékárny, hřbitova, autobusové a vlakové nádraží, Palackého nám. v Dačicích; hřbitovy, kostely, knihovny v Dačicích a místních částech.

Přepravovaná osoba musí být soběstačná, osoby, které potřebují doprovod, musí využít služeb registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence).

Individuální dopravu seniorů je možné využívat pouze ve dnech pondělí – pátek, v době od 6:30 do 15:00 h. Služba se objednává telefonicky na čísle: 725 064 310. Objednávka musí být učiněna nejpozději jeden den před plánovanou přepravou. Službu lze objednávat ve dnech pondělí – pátek v době od 6:30 do 15:00 h.

Službu Individuální doprava seniorů zajišťuje a finančně podporuje Město Dačice prostřednictvím společnosti LEDAX o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice

 

Přílohy:

Žádost o vystavení průkazu „Individuální doprava seniorů v Dačicích“ (pdf ke stažení)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf ke stažení)