Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Katalog institucí

obecní / městské úřady

Městský úřad - radnice
V budově staré radnice, která pochází z poloviny 16. století, má své sídlo vedení města a některé z odborů městského úřadu: správní, vnitřních věcí, sociální, kultury a cestovního ruchu, kultury a cestovního ruchu - památková péče, správa budov, živnostenský úřad, finanční, sídlí zde rovněž turistické infocentrum.
Městský úřad - starý zámek
Druhé pracoviště Městského úřadu Dačice sídlí v objektu tzv. Starého zámku. Nachází se zde následující odbory: dopravní, stavební úřad, správa majetku, životního prostředí, dotací a investic.
Finanční úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.
Úřad práce - Jihočeský kraj
Dislokované pracoviště Dačice
Úřad práce v Jindřichově Hradci
Kontaktní místo státní sociální podpory Dačice

knihovny

Knihovna Matěje Mikšíčka
Knihovna Matěje Mikšíčka má své sídlo v historické budově tzv. kláštýrku. Kromě půjčování knih pořádá pro veřejnost pravidelné besedy, výstavy, veřejné diskuze a setkání. Příjemnou součástí knihovny je zahrada a letní čítárna vybudovaná na místě původního dvora.

základní školy

ZŠ B. Němcové Dačice
Na prvním stupni základní školy vyučujeme v deseti třídách, na druhém stupni v osmi třídách. Škola má dvě oddělení školní družiny.

ZŠ J.A. Komenského Dačice
Výuka probíhá ve dvou školních budovách. Na odloučeném pracovišti v Bratrské ulici jsou čtyři učebny pro žáky prvních a druhých tříd. V hlavní budově v ulici Komenského se učí žáci od druhého do devátého ročníku. Ve škole pracují 4 oddělení školní družiny.
Škola (zřízovatel Jč. kraj) má dvě pracoviště: Dačice a Slavonice. Vykonává činnost ZŠ praktické, ZŠ speciální, přípravného stupně ZŠ speciální, školní družiny a jídelny-výdejny. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům mentálně postiženým, vychovává a vzdělává obtížně vzdělavatelné žáky.
Školní jídelna má dvě pracoviště, a to v ul. B. Němcové a v ul. Komenského 7
Základní umělecká škola
Škola poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V hudebním oboru se vyučuje hra na dvacet různých nástrojů. Dále se vyučuje sólový, komorní a sborový zpěv a teoretická výuka všeobecné hudební nauky. Ve výtvarném oboru se vyučuje, malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, nové technologie, koláže, výroba keramiky, výtvarná kultura a příprava na talentové zkoušky. Mladí muzikanti využijí nabyté znalosti v různých hudebních souborech, v Městském dechovém orchestru ZUŠ a v pěveckých sborech.

mateřské školy, jesle

Mateřská škola Dačice - pracoviště Bratrská
Mateřská škola Dačice má šest pracovišť: MŠ Bratrská, MŠ Sokolská, MŠ B. Němcové, MŠ Za Lávkami, MŠ Bílkov, MŠ Dolní Němčice.
MŠ B. Němcové
Provozní doba mateřské školky: 6:15 - 16:15 h
MŠ Bílkov
Mateřská škola slouží pro děti z místní části Bílkov a nejbližšího okolí.
Provozní doba: 6:15 - 16:15 h
MŠ Dolní Němčice
Provozní doba 6:15 - 16:15 h

MŠ Sokolská
Zvláštností tohoto předškolního zařízení je fakt, že je pouze jednotřídní s maximálním počtem 25 dětí. Třída je věkově smíšená. Počet žáků ve skupince umožňuje pedagogům individuální přístup a možnost vytvoření přátelského kolektivu s rodinnou atmosférou. Provozní doba mateřské školky: 6:15 - 16:15 h.
MŠ Za Lávkami
Provozní doba mateřské školky: 6:15 - 16:15 h

střední školy

Gymnázium Dačice
Gymnázium Dačice poskytuje střední všeobecné vzdělávání. Osmileté gymnázium je určeno uchazečům z řad žáků 5. tříd ZŠ, čtyřleté pro žáky 9. tříd ZŠ. Absolventi školy jsou úspěšní v přijímacím řízení na všechny typy VŠ, při jejich studiu a následném uplatnění na trhu práce.

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice
Ve školním roce 2010/2011 probíhá na škole výuka těchto oborů: automechanik, kuchař - číšník, kuchař, opravář zemědělských strojů, zemědělec - farmář, zedník, opravářské práce a pečivář - cukrovinkář.
Střední škola technická a obchodní Dačice
Škola s dlouholetou tradicí (od r. 1894) nabízí tyto obory: maturitní - Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Strojírenství; učební - Strojní mechanik, Elektrikář, Obráběč kovů, Truhlář, Aranžér, Kadeřník; nástavbové - Podnikání, Provozní technika. Škola spolupracuje se zaměstnavateli v regionu, hlavním partnerem je TRW-DAS a.s. Dačice.

městská policie

Městská policie
MP přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Dohlíží na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ochranu veřejného pořádku a prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství ad.

policie

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

pošty

Nabídka vnitrostátních a mezinárodních poštovních, peněžních a kurýrních služeb. Prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu.

banky

Sídlo spořitelny se nachází v centru města.
Banka sídlí v centru města, bankomat je uvnitř banky.

informační centra

IC poskytuje služby občanům města (kopírování, fax, skenování, internet, kroužková vazba, dopravní spojení apod.) a jeho návštěvníkům (informace o městě, tipy na výlety do okolí, ubytování, prodej map a suvenýrů atd.). Podrobnosti najdou uživatelé na www.dacice.cz - položka menu Turistický servis.

hasiči

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Praktické informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru