Navigace

Obsah

ostatní instituce

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště J. Hradec - kontaktní místo Dačice

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Dačice
Podatelna a informace.


obecní / městské úřady

Městský úřad - radnice  1

Městský úřad - radnice

V budově staré radnice, která pochází z poloviny 16. století, má své sídlo vedení města a některé z odborů městského úřadu: správní, vnitřních věcí, sociální, kultury a cestovního ruchu, kultury a cestovního ruchu - památková péče, správa budov, živnostenský úřad, finanční, sídlí zde rovněž turistické infocentrum.

Starý zámek - sídlo části pracovišť městského úřadu

Městský úřad - starý zámek

Druhé pracoviště Městského úřadu Dačice sídlí v objektu tzv. Starého zámku. Nachází se zde následující odbory: dopravní, stavební úřad, správa majetku, životního prostředí, dotací a investic.

Finanční úřad Dačice

Finanční úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Úřad práce - zprostředkování zaměstnání

Úřad práce - Jihočeský kraj
Dislokované pracoviště Dačice

Úřad práce - Kontaktní místo státní sociální podpory Dačice

Úřad práce v Jindřichově Hradci
Kontaktní místo státní sociální podpory Dačice

knihovny

Městská knihovna

Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna Matěje Mikšíčka má své sídlo v historické budově tzv. kláštýrku. Kromě půjčování knih pořádá pro veřejnost pravidelné besedy, výstavy, veřejné diskuze a setkání. Příjemnou součástí knihovny je zahrada a letní čítárna vybudovaná na místě původního dvora.

základní školy

ZŠ v ul. B. Němcové

Základní škola B. Němcové

Na prvním stupni základní školy vyučujeme v deseti třídách, na druhém stupni v osmi třídách. Škola má dvě oddělení školní družiny.

ZŠ Komenského

Základní škola Komenského

Výuka probíhá ve dvou školních budovách. Na odloučeném pracovišti v Bratrské ulici jsou čtyři učebny pro žáky prvních a druhých tříd. V hlavní budově v ulici Komenského se učí žáci od druhého do devátého ročníku. Ve škole pracují 4 oddělení školní družiny.

Základní škola v ul. Neulingerova

Škola (zřízovatel Jč. kraj) má dvě pracoviště: Dačice a Slavonice. Vykonává činnost ZŠ praktické, ZŠ speciální, přípravného stupně ZŠ speciální, školní družiny a jídelny-výdejny. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům mentálně postiženým, vychovává a vzdělává obtížně vzdělavatelné žáky.

Školní jídelna

Školní jídelna má dvě pracoviště, a to v ul. B. Němcové a v ul. Komenského 7

Základní umělecká škola

Škola poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V hudebním oboru se vyučuje hra na dvacet různých nástrojů. Dále se vyučuje sólový, komorní a sborový zpěv a teoretická výuka všeobecné hudební nauky. Ve výtvarném oboru se vyučuje, malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, nové technologie, koláže, výroba keramiky, výtvarná kultura a příprava na talentové zkoušky. Mladí muzikanti využijí nabyté znalosti v různých hudebních souborech, v Městském dechovém orchestru ZUŠ a v pěveckých sborech.

mateřské školy, jesle

MŠ v ul. Bratrská

Mateřská škola Dačice - pracoviště Bratrská

Mateřská škola Dačice má šest pracovišť: MŠ Bratrská, MŠ Sokolská, MŠ B. Němcové, MŠ Za Lávkami, MŠ Bílkov, MŠ Dolní Němčice.

MŠ v ul. B. Němcové

MŠ B. Němcové

Provozní doba mateřské školky: 6:15 - 16:15 h

MŠ v místní části Bílkov

MŠ Bílkov

Mateřská škola slouží pro děti z místní části Bílkov a nejbližšího okolí.
Provozní doba: 6:15 - 16:15 h

MŠ Dolní Němčice

Provozní doba 6:15 - 16:15 h

MŠ Sokolská

Zvláštností tohoto předškolního zařízení je fakt, že je pouze jednotřídní s maximálním počtem 25 dětí. Třída je věkově smíšená. Počet žáků ve skupince umožňuje pedagogům individuální přístup a možnost vytvoření přátelského kolektivu s rodinnou atmosférou. Provozní doba mateřské školky: 6:15 - 16:15 h.

MŠ Za Lávkami

MŠ Za Lávkami

Provozní doba mateřské školky: 6:15 - 16:15 h

střední školy

Gymnázium Dačice

Gymnázium Dačice

Gymnázium Dačice poskytuje střední všeobecné vzdělávání. Osmileté gymnázium je určeno uchazečům z řad žáků 5. tříd ZŠ, čtyřleté pro žáky 9. tříd ZŠ. Absolventi školy jsou úspěšní v přijímacím řízení na všechny typy VŠ, při jejich studiu a následném uplatnění na trhu práce.

Střední zemědělské učiliště

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice

Ve školním roce 2010/2011 probíhá na škole výuka těchto oborů: automechanik, kuchař - číšník, kuchař, opravář zemědělských strojů, zemědělec - farmář, zedník, opravářské práce a pečivář - cukrovinkář.

SŠTO Dačice

Střední škola technická a obchodní Dačice

Škola s dlouholetou tradicí (od r. 1894) nabízí tyto obory: maturitní - Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Strojírenství; učební - Strojní mechanik, Elektrikář, Obráběč kovů, Truhlář, Aranžér, Kadeřník; nástavbové - Podnikání, Provozní technika. Škola spolupracuje se zaměstnavateli v regionu, hlavním partnerem je TRW-DAS a.s. Dačice.

městská policie

Městská policie - Palackého nám. 62

Městská policie

MP přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Dohlíží na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ochranu veřejného pořádku a prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství ad.

policie

Policie ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

pošty

Česká pošta

Nabídka vnitrostátních a mezinárodních poštovních, peněžních a kurýrních služeb. Prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu.

banky

Česká spořitelna

Sídlo spořitelny se nachází v centru města.

ČSOB a.s.

Banka sídlí v centru města, bankomat je uvnitř banky.

informační centra

Infocentrum Dačice

IC poskytuje služby občanům města (kopírování, fax, skenování, internet, kroužková vazba, dopravní spojení apod.) a jeho návštěvníkům (informace o městě, tipy na výlety do okolí, ubytování, prodej map a suvenýrů atd.). Podrobnosti najdou uživatelé na www.dacice.cz - položka menu Turistický servis.

hasiči

Záchranný hasičský sbor Dačice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.