Obsah

FCC Dačice, s.r.o. – sběrný dvůr Dačice

Sběrný dvůr odpadů v Dačicích provozuje společnost FCC Dačice, s.r.o. a najdete ho na adrese U Stadionu 50/V, Dačice (v areálu Technických služeb Dačice).


Provozní doba: březen - říjen 

pondělí - pátek 10:00 - 18:00 h
sobota 08:00 - 16:00 h

Provozní doba: listopad - únor

pondělí - pátek 08:00 - 16:00 h
sobota 08:00 - 16:00 h

Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené příslušnými nádobami a kontejnery, kde mohou obyvatelé města v provozní době po předložení průkazu totožnosti bezplatně odkládat komunální odpady. Toto však neplatí při odstraňování stavebního odpadu a odpadu z demolic. Tento odpad lze ukládat na skládku odpadů v Borku a náklady na jeho odstranění nese fyzická osoba sama.

Sběrného dvora mohou využívat všichni občané starší 18ti let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech Dačic. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob.

Občané přijedou k vstupu do sběrného dvora, kde se nahlásí a prokáží občanským průkazem. Kvalifikovaní odborníci jim dají instrukce, kam mohou svůj odpad uložit. Také je zkontrolováno, zda nepřiváží zakázaný druh odpadu – zapáchající a hnijící odpad, průmyslový odpad aj.

Většina odpadů je ukládána do velkoobjemových kontejnerů, které se po naplnění odvážejí na skládku odpadů v Borku u Dačic, nebezpečné odpady se likvidují v zařízeních pro likvidaci nebezpečných odpadů - spalovnách.

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat následující odpady:

 • objemný odpad – nábytek, koberce, zařízení domácnosti....
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad – dřevěné desky, dřevotříska...
 • biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, plevel, spadané ovoce.....
 • papír, sklo, plasty, tetra – pack
 • pneumatiky bez disků z osobních aut
 • textilní materiál – oblečení, neznečištěné hadry (vše v igelitových pytlích)
 • zářivky
 • dosloužilé elektropřístroje
 • nádoby od barev a laků
 • rozpouštědla, ředidla
 • oleje – motorové, převodové, mazací a jimi znečištěné obaly
 • olověné akumulátory
 • chladničky