Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Sběrný dvůr

FCC Dačice, s.r.o. – sběrný dvůr Dačice sběrný dvůr

Sběrný dvůr odpadů v Dačicích provozuje společnost FCC Dačice, s.r.o. a najdete ho na adrese U Stadionu 50/V, Dačice (v areálu Technických služeb Dačice).

Provozní doba: březen - říjen 

 • pondělí - pátek: 10:00 - 18:00 h
 • sobota: 08:00 - 16:00 h

Provozní doba: listopad - únor

 • pondělí - pátek: 08:00 - 16:00 h
 • sobota: 08:00 - 16:00 h

Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené příslušnými nádobami a kontejnery, kde mohou obyvatelé města a místních částí v provozní době po předložení průkazu totožnosti bezplatně odkládat komunální odpady.

Toto však neplatí při odstraňování stavebního odpadu a odpadu z demolic. Tento odpad není odpad komunální a osoba jej může odvést do Boreckého dvora nebo na skládku odpadů v Borkunáklady na jeho odstranění nese fyzická osoba sama.

Sběrného dvora mohou využívat všichni občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech Dačic. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických nebo fyzických podnikajících osob.

Občané přijedou ke vstupu do sběrného dvora, kde se nahlásí a prokáží občanským průkazem. Kvalifikovaní odborníci jim dají instrukce, kam mohou svůj odpad uložit. Také je zkontrolováno, zda nepřiváží zakázaný druh odpadu – zapáchající a hnijící odpad, průmyslový odpad aj.

Odpady jsou ukládány do velkoobjemových kontejnerů, které se po naplnění odvážejí na skládku odpadů v Borku u Dačic. Nebezpečné odpady se likvidují v zařízeních pro likvidaci nebezpečných odpadů – spalovnách. Tříděný odpad je předáván třídícím linkám nebo dalším zařízením, které se zpracováním těchto materiálů věnují. Odběr vysloužilého elektrozařízení v Dačicích zajišťují firmy Elektrowin, Asekol, Ecobat a Ekolamp. Textil zpracovává Dimatex CS a jedlé oleje s tuky EKO-PF. Bioodpad je odvážen do Kompostárny Podyjí.

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat následující odpady:

 • objemný odpad – nábytek, koberce, zařízení domácnosti....
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad – dřevěné desky, dřevotříska...
 • biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, plevel, spadané ovoce, větve.....
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • pneumatiky bez disků z osobních aut
 • textilní materiál – neznečištěné oblečení, svázané boty do páru (vše v igelitových pytlích)
 • jedlé oleje a tuky
 • zářivky a jiné světelné zdroje
 • dosloužilé elektropřístroje, např. rádia, chladničky, pračky, televizory…
 • nádoby od barev a laků
 • rozpouštědla, ředidla
 • oleje – motorové, převodové, mazací a jimi znečištěné obaly
 • olověné akumulátory

Praktické informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
1
7
2
6
3
8
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
8
10
4
11
4
12
4
13
5
14
4
15
7
16
7
17
3
18
4
19
3
20
5
21
5
22
5
23
2
24
1
25
1
26
2
27
3
28
1
29
1
30
2
31

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru