Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Sběrný dvůr

FCC Dačice, s.r.o. – sběrný dvůr Dačice sběrný dvůr

Sběrný dvůr odpadů v Dačicích provozuje společnost FCC Dačice, s.r.o. a najdete ho na adrese U Stadionu 50/V, Dačice (v areálu Technických služeb Dačice).

Provozní doba: březen - říjen 

 • pondělí - pátek: 10:00 - 18:00 h
 • sobota: 08:00 - 16:00 h

Provozní doba: listopad - únor

 • pondělí - pátek: 08:00 - 16:00 h
 • sobota: 08:00 - 16:00 h

Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené příslušnými nádobami a kontejnery, kde mohou obyvatelé města a místních částí v provozní době po předložení průkazu totožnosti bezplatně odkládat komunální odpady.

Toto však neplatí při odstraňování stavebního odpadu a odpadu z demolic. Tento odpad není odpad komunální a osoba jej může odvést do Boreckého dvora nebo na skládku odpadů v Borkunáklady na jeho odstranění nese fyzická osoba sama.

Sběrného dvora mohou využívat všichni občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech Dačic. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických nebo fyzických podnikajících osob.

Občané přijedou ke vstupu do sběrného dvora, kde se nahlásí a prokáží občanským průkazem. Kvalifikovaní odborníci jim dají instrukce, kam mohou svůj odpad uložit. Také je zkontrolováno, zda nepřiváží zakázaný druh odpadu – zapáchající a hnijící odpad, průmyslový odpad aj.

Odpady jsou ukládány do velkoobjemových kontejnerů, které se po naplnění odvážejí na skládku odpadů v Borku u Dačic. Nebezpečné odpady se likvidují v zařízeních pro likvidaci nebezpečných odpadů – spalovnách. Tříděný odpad je předáván třídícím linkám nebo dalším zařízením, které se zpracováním těchto materiálů věnují. Odběr vysloužilého elektrozařízení v Dačicích zajišťují firmy Elektrowin, Asekol, Ecobat a Ekolamp. Textil zpracovává Dimatex CS a jedlé oleje s tuky EKO-PF. Bioodpad je odvážen do Kompostárny Podyjí.

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat následující odpady:

 • objemný odpad – nábytek, koberce, zařízení domácnosti....
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad – dřevěné desky, dřevotříska...
 • biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, plevel, spadané ovoce, větve.....
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • pneumatiky bez disků z osobních aut
 • textilní materiál – neznečištěné oblečení, svázané boty do páru (vše v igelitových pytlích)
 • jedlé oleje a tuky
 • zářivky a jiné světelné zdroje
 • dosloužilé elektropřístroje, např. rádia, chladničky, pračky, televizory…
 • nádoby od barev a laků
 • rozpouštědla, ředidla
 • oleje – motorové, převodové, mazací a jimi znečištěné obaly
 • olověné akumulátory

Praktické informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
31
4
1
5
2
6
3
10
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
7
10
7
11
5
12
4
13
5
14
3
15
3
16
5
17
4
18
4
19
2
20
2
21
3
22
2
23
4
24
3
25
4
26
3
27
3
28
3
29
4
30
5
1
5
2
4

munipolis

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru