Navigace

Obsah

Aktuálně:

Podzimní svoz odpadů proběhne 13. října 2018 - harmonogram svozu ke stažení

Firma FCC Dačice, s.r.o., provede v sobotu 13. 10. mobilní svoz nebezpečných odpadů a objemného odpadu.

  • Předmětem tohoto svozu opět nebude bioodpad. Pro předávání bioodpadu lze aktuálně využít sběrného dvora odpadů, a to celoročně, sběrných nádob veřejně přístupných v ulicích města a individuálně zapůjčených do jednotlivých domácností, případně kontejnerů v místních částech.
  • Z objemného odpadu je nutné vytřídit odpad „kovový“, který je možno předávat prostřednictvím sběrného dvora odpadů, specializovaných kontejnerů umístěných v ulicích města, příp. prostřednictvím veřejné sítě sběren druhotných surovin.
  • Pro občany místních částí připravujeme možnost příležitostného kontejnerového sběru této komodity.

     Sběrné vozy budou občanům k dispozici na místech obvyklých.

     Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové společnosti. Děkujeme

 


Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

informaceVýroční zprávy o odpadovém hospodářství Města Dačice

Materiály obsahují informace: produkce odpadů dle charakteru a vlastností, poměr tříděného a netříděného odpadu, příjmy, výdaje,  sběrný dvůr ...

Tabulkový seznam stanovišť separovaného sběru odpadů v Dačicích 

Tabulka přináší přehled o rozmístění jednotlivých nádob na separovaný odpad v ulicích města. V tomto souboru pdf (94 kB) jsou k jednotlivým stanovištím doplněny navíc informace o počtu sběrných nádob, jejich objemu a přesném určení místa.  

Lokace papír

sklo
bílé

sklo
barevné

plasty bio kovy textil

jedlé
tuky
a oleje

Ant. Dvořáka ano ano ano ano ano - - ano
Antonínská ano ano ano ano ano - - ano
Bezručova ano ano ano ano ano - - -
Bratrská ano ano ano ano ano - - -
B. Němčové ano ano ano ano ano - ano ano
B. Smetany ano ano ano ano ano - - -
Červený Vrch - ano ano - ano - - -
Dlouhá ano ano ano ano ano - - ano
Havlíčkovo nám. ano ano ano ano ano - - -
Hradecká ano ano ano ano ano - - -
Husova ano ano ano ano ano - - ano
Jana Žižky ano ano ano ano ano - - -
Jemnická ano ano ano ano ano - - -
Jiráskova ano ano ano ano ano - - ano
Jiřího z Poděbrad ano ano ano ano ano ano ano ano
Jižní ano ano ano ano ano - - -
Kapetova ano ano ano ano ano - - ano
Karla Čapka ano ano ano ano ano - - ano
Komenského ano ano ano ano ano - - -
Krajířova ano ano ano ano ano - - -
Krátká ano ano ano ano ano - - -
Máchova ano ano ano ano ano ano ano ano
Mládežnická ano ano ano ano ano - - -
Na Jordánku ano ano ano - ano - - -
Na Peráčku ano ano ano ano ano - - -
Na Sádkách  ano ano ano ano ano - - -
Na Vyhlídce ano ano ano ano ano - - -
Na Výhoně ano ano ano ano ano - - -
Nádražní  ano ano ano ano - - - -
nám. Republiky ano ano ano ano ano - - -
Neulingerova ano ano ano ano ano - - -
Nivy ano ano ano ano ano - - -
Otakara Březiny ano ano ano - ano - - -
Palackého nám.  ano ano ano ano ano - - -
Pantočkova ano ano ano ano ano - -  
Pivovarská ano ano ano ano ano - - ano
Příhodova ano ano ano ano ano - - ano
Severní  ano ano ano ano ano - - ano
Sokolská  - ano ano - - - - -
Svatopluka Čecha ano ano ano ano ano - - -
Svobodova ano ano ano ano ano - - -
Třída 9. května ano ano ano ano ano - - -
U Nemocnice ano ano ano ano ano - - -
U Stadionu ano ano ano ano ano ano ano ano
Vápovská  ano ano ano ano ano - - ano
Vlašská  - ano ano - - - - -
Vyderská  - ano ano ano ano - - ano
Zahradní ano ano ano ano ano - - -
Za Lávkami ano ano ano ano ano - - -