Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ:informace

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2019
 • Sazba poplatku: 600,00 Kč za jednoho poplatníka/rok
 • Splatnost poplatku: do 30. 04. 2019 
 • Podrobnější informace o platbách komunálního odpadu: Jana Klimešová, tel.: 384 401 255, e-mail: zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz.

Platbu za komunální odpad můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i platby kartou,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Klimešovou pro zjištění variabilního symbolu a celkové částky.

Poplatek ze psů:

 • Podrobnější informace o poplatku podá Lea Andrejsová, tel.: 384 401 254, e-mail: zu.rejstrik@dacice.cz
 • Splatnost poplatku: do 30.04.2019

Platbu za psy můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i bezhotovostní platby,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Andrejsovou pro zjištění variabilního symbolu.

 

Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

 • UCELENÝ PŘEHLED POPLATKŮ - komunální odpad, ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Tabulkový seznam stanovišť separovaného sběru odpadů v Dačicích 

Tabulka přináší přehled o rozmístění jednotlivých nádob na separovaný odpad v ulicích města. V tomto souboru pdf (94 kB) jsou k jednotlivým stanovištím doplněny navíc informace o počtu sběrných nádob, jejich objemu a přesném určení místa.  

Lokace papír

sklo
bílé

sklo
barevné

plasty bio kovy textil

jedlé
tuky
a oleje

Ant. Dvořáka ano ano ano ano ano - - ano
Antonínská ano ano ano ano ano - - ano
Bezručova ano ano ano ano ano - - -
Bratrská ano ano ano ano ano - - -
B. Němčové ano ano ano ano ano - ano ano
B. Smetany ano ano ano ano ano - - -
Červený Vrch - ano ano - ano - - -
Dlouhá ano ano ano ano ano - - ano
Havlíčkovo nám. ano ano ano ano ano - - -
Hradecká ano ano ano ano ano - - -
Husova ano ano ano ano ano - - ano
Jana Žižky ano ano ano ano ano - - -
Jemnická ano ano ano ano ano - - -
Jiráskova ano ano ano ano ano - - ano
Jiřího z Poděbrad ano ano ano ano ano ano ano ano
Jižní ano ano ano ano ano - - -
Kapetova ano ano ano ano ano - - ano
Karla Čapka ano ano ano ano ano - - ano
Komenského ano ano ano ano ano - - -
Krajířova ano ano ano ano ano - - -
Krátká ano ano ano ano ano - - -
Máchova ano ano ano ano ano ano ano ano
Mládežnická ano ano ano ano ano - - -
Na Jordánku ano ano ano - ano - - -
Na Peráčku ano ano ano ano ano - - -
Na Sádkách  ano ano ano ano ano - - -
Na Vyhlídce ano ano ano ano ano - - -
Na Výhoně ano ano ano ano ano - - -
Nádražní  ano ano ano ano - - - -
nám. Republiky ano ano ano ano ano - - -
Neulingerova ano ano ano ano ano - - -
Nivy ano ano ano ano ano - - -
Otakara Březiny ano ano ano - ano - - -
Palackého nám.  ano ano ano ano ano - - -
Pantočkova ano ano ano ano ano - -  
Pivovarská ano ano ano ano ano - - ano
Příhodova ano ano ano ano ano - - ano
Severní  ano ano ano ano ano - - ano
Sokolská  - ano ano - - - - -
Svatopluka Čecha ano ano ano ano ano - - -
Svobodova ano ano ano ano ano - - -
Třída 9. května ano ano ano ano ano - - -
U Nemocnice ano ano ano ano ano - - -
U Stadionu ano ano ano ano ano ano ano ano
Vápovská  ano ano ano ano ano - - ano
Vlašská  - ano ano - - - - -
Vyderská  - ano ano ano ano - - ano
Zahradní ano ano ano ano ano - - -
Za Lávkami ano ano ano ano ano - - -