Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Městská policie

Adresa: Palackého nám. 62, 380 01 DačiceMěstská policie Dačice - logo

Mobil: 602 486 070

E-mail: mestska.policie@dacice.cz

Úřední hodiny: pondělí - pátek 13:00 - 15:00 h

Je zajištěna čtyřiadvacetihodinová dostupnost strážníků. Od pondělí do pátku mezi 24:00 - 7:00 h je služba zajištěna formou pohotovostí.              

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Patronát městské policie v místních částech Dačic

Strážníci MP se nechali inspirovat osvědčenými metodami, které v městech a obcích panovaly už za první republiky, a navrhli Radě města "rajonizaci" místních částí. V praxi to znamená, že každá místní část bude mít přiděleného "svého" městského strážníka - patrona. Ten se bude pravidelně setkávat s předsedou komise místní části. Jednotliví strážníci budou také zodpovídat za řešení problémů ve svém rajonu a budou se zúčastňovat společně s představiteli města veřejných schůzí v místních částech. Rozdělení umožní mnohem lepší místní znalost dané lokality a orientaci v problémech místních obyvatel. Záměrem rozdělení je zlepšit pocit bezpečí a realizovat účinnou prevenci kriminality. Rada města s platností od 1. 7. 2011 záměr přijala jako další krok ke zkvalitnění práce městské policie.

Patronáty:

 • Karel Trojan - Hostkovice, Lipolec
 • František Šindelář - Chlumec 
 • Lukáš Tranta - Bílkov, Hradišťko
 • Stanislav Zelenka – Borek, Toužín
 • Libor Týral - Dolní Němčice, Prostřední Vydří
 • Kamila Macků  - Malý Pěčín, Velký Pěčín

Obecně závazné vyhlášky a nařízení 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
5
3
5
4
5
5
6
6
12
7
5
8
5
9
5
10
4
11
6
12
5
13
7
14
4
15
3
16
5
17
4
18
6
19
6
20
7
21
5
22
5
23
5
24
5
25
4
26
6
27
6
28
6
29
7
30
6
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru