Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Městská policie

Adresa: Palackého nám. 62, 380 01 DačiceMěstská policie Dačice - logo

Mobil: 602 486 070

E-mail: mestska.policie@dacice.cz

Úřední hodiny: pondělí - pátek 13:00 - 15:00 h

Je zajištěna čtyřiadvacetihodinová dostupnost strážníků. Od pondělí do pátku mezi 24:00 - 7:00 h je služba zajištěna formou pohotovostí.              

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Patronát městské policie v místních částech Dačic

Strážníci MP se nechali inspirovat osvědčenými metodami, které v městech a obcích panovaly už za první republiky, a navrhli Radě města "rajonizaci" místních částí. V praxi to znamená, že každá místní část bude mít přiděleného "svého" městského strážníka - patrona. Ten se bude pravidelně setkávat s předsedou komise místní části. Jednotliví strážníci budou také zodpovídat za řešení problémů ve svém rajonu a budou se zúčastňovat společně s představiteli města veřejných schůzí v místních částech. Rozdělení umožní mnohem lepší místní znalost dané lokality a orientaci v problémech místních obyvatel. Záměrem rozdělení je zlepšit pocit bezpečí a realizovat účinnou prevenci kriminality. Rada města s platností od 1. 7. 2011 záměr přijala jako další krok ke zkvalitnění práce městské policie.

Patronáty:

 • Karel Trojan - Hostkovice, Lipolec
 • František Šindelář - Chlumec 
 • Lukáš Tranta - Bílkov, Hradišťko
 • Stanislav Zelenka – Borek, Toužín
 • Libor Týral - Dolní Němčice, Prostřední Vydří
 • Kamila Macků  

Obecně závazné vyhlášky a nařízení 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
1
27
3
28
4
29
2
30
1
31
1
1
3
2
1
3
1
4
1
5
1
6
4
7
1
8
2
9
1
10
2
11 12
2
13
2
14
1
15
16 17 18 19
1
20
2
21
3
22
23 24 25 26 27
1
28
4
29
1
30 31 1 2
1
3
1
4
4
5
3

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru