Navigace

Obsah

Účast města ve svazcích obcí a jiných sdruženích

Sdružení Poznámka Usnesení Město zastupuje
Svaz města a obcí   21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
  21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák

Sdružení pro likvidaci
komunálního odpadu Borek

  21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Jihočeský vodárenský svaz   21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák
Vodovod Landštejn   21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák
Vodovod Řečice   21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák
Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR
  21/2/RM/2014 Ing. Kamil Kupec
Dobrovolný svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice"   21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje   21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Nadace jihočeských cyklostezek   21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák
Jihočeská Silva Nortica   21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Mikroregion „Dačicko“   21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Region renesance   21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.   21/2/RM/2014 Ing. Karel Macků
Sdružení obcí pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici   21/2/RM/2014 Bc. Miloš Novák

 
Účast města v obchodních společnostech

Společnost Poznámka Usnesení Jméno
FCC Dačice, s.r.o.   40/2/ZM/2014 Ing. Karel Macků
Teplospol Jindřichův Hradec, a.s.   40/2/ZM/2014 Bc. Miloš Novák