Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/12

USNESENÍ 12. zasedání rady města Dačice
konané dne 8.4.2015 v zasedací místnosti rady

285/12/RM/2015 VZ - A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. 1Vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO" dle přílohy usnesení.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

286/12/RM/2015 Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření bezúplatné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu (služebnosti) mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10, jako budoucím povinným na pozemek 2780/1 k.ú. Dačice spočívající v právu budoucího oprávněného na zatíženém pozemku právo umístění sjezdu, právo přístupu k němu a právo jeho opravy a údržby, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]


 

287/12/RM/2015 Zateplení budovy Domu s pečovatelskou službou v Dačicích - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. Rada města schvaluje

Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 14203543 podepsané dne 27. 3. 2015 zástupcem fondu - ředitelem Ing. Petrem Valdmanem.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS 115D222004883.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 14203543  podepsané dne 27. 3. 2015 zástupcem fondu - ředitelem Ing. Petrem Valdmanem.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

288/12/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 5/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 v těchto objemech:
příjmy 41,00 tis.Kč., výdaje 41,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

289/12/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 6/2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2015 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

290/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - Mateřská škola Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

291/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

292/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

293/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - Školní jídelna Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

294/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - Městské muzeum a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

295/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - Městské kulturní středisko Dačice
I. Rada města odkládá schválení Účetní závěrky Městského kulturního střediska Dačice, se sídlem Palackého náměstí 4/I., 380 01 Dačice, IČO 00365769 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření Městského kulturního střediska Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

296/12/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - Městská knihovna Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městské knihovny Dačice, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2014.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření Městské knihovny Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

297/12/RM/2015 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2015 - dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

298/12/RM/2015 Souhlas se zapojením do dotačního programu MŠMT - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města vydává souhlas se zapojením Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec do dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení" s projektem "Osvětlení přístupové cesty k odloučenému pracovišti".
V případě, že nebude poskytnuta dotace v plné výši nákladů, bude projekt dofinancován z provozních prostředků základní školy.
V případě, že projekt nebude schválen, bude realizace projektu financována v plné výši z provozních prostředků základní školy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

299/12/RM/2015 Fond rozvoje bydlení 2015 - vyhodnocení 1. kolo, vyhlášení 2. kolo
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 v maximální výši uvedené v příloze usnesení č. 2.

II. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2015 s termínem podávání žádostí do 29.5.2015 do 12:00, dle přílohy usnesení č. 3.
 2. složení hodnotící komise pro posouzení žádostí dle návrhu usnesení.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

300/12/RM/2015 Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledek ankety k výběru názvů ulic v lokalitě Za Školou dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy nových ulic v  lokalitě Za Školou v Dačicích a to ulice J. K. Rada, Dalbergova a V. Fuky tak, jak jsou vyznačeny v příloze usnesení č. 2.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

301/12/RM/2015 Výpůjčka mobiliáře (29)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi DSO Mikroregion Dačicko jako půjčitelem a Městem Dačice jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

302/12/RM/2015 Prodej volné bytové jednotky 223/18 v k.ú. Dačice (58)
I. Rada města ruší bod II. usnesení č. 178/7/RM/2015 ze dne 11. 2. 2015.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej volné bytové jednotky č. 223/18 o velikosti 3 + 1 o celkové ploše bytu 65,35 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na pozemku p.č. 802 a na společně užívaných částech domu  v domě čp.223/V v obci a katastrálním území Dačice do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

303/12/RM/2015 Prodej části pozemku p.č. 1925/1 v k.ú. Dačice (73)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1925/1 v obci a k.ú. Dačice - nově vzniklý pozemek p.č. 2945/5 o výměře 811 m2 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 - do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

304/12/RM/2015 Prodej pozemku p.č. 2837/19 v k.ú. Dačice (70)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2837/19 - ostatní plocha / jiná plocha o výměře 69 m2 v k.ú. Dačice do podílového spoluvlastnictví každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle příloha usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

305/12/RM/2015 Prodej (64) / pronájem (23) části pozemku p. č. 2177 v k. ú. Dačice - Toužín
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2177 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 17 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2177 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, mezi Městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

306/12/RM/2015 R - Pronájem pozemků v k. ú. Dačice (22)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 6.163 m2, p. č. 188 - zastavěná plocha o výměře 76 m2, p. č. 191/6 - zastavěná plocha o výměře 82 m2, p. č. 191/7 - zastavěná plocha o výměře 58 m2, p. č. 191/11 - zastavěná plocha o výměře 71 m2 a p. č. 191/12 - zastavěná plocha o výměře 53 m2 (tj. celkem 6.503 m2) společnosti MONSTAKO s. r. o., Antonínská 20, Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení.
II. Rada města schvaluje výzvu společnosti MONSTAKO s. r. o., Antonínská 20, Dačice, dle přílohy č. 3 tohoto návrhu usnesení.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

307/12/RM/2015 Koupě pozemku p.č. 2808/2 v k.ú. Dačice (33)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p.č. 2808/2 - ostatní plocha / ostat. komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Dačice, mezi městem Dačice jako kupujícím a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako prodávajícím.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

308/12/RM/2015 Smlouva na koupi části pozemku a zřízení věcného břemene
na pozemek p.č. 60/2 v k.ú. Velký Pěčín (34)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku p.č. 60/2 - trvalý travní porost o přibližné výměře 50 m2 v k.ú. Velký Pěčín, a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 60/2 mezi městem Dačice jako oprávněným a  ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako povinným.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

309/12/RM/2015 Převod vlastnictví bytových jednotek č. 424/2 (71) a 222/26 (72),
k.ú. Dačice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit převod bytové jednotky, a to:

 • č. 424/2 v domě čp. 424/V v obci Dačice a katastrálním území Dačice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 81/2379 ke společným částem budovy a pozemku p. č. 2429/148, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2, stávajícímu nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
 • č. 222/26 v domě čp. 222/V v obci Dačice a katastrálním území Dačice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1864 ke společným částem budovy a pozemku p. č. 801, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2, stávajícímu nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.


[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

310/12/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 560/6 v k.ú. Borek u Dačic (109)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 560/6 v k.ú. Borek u Dačic mezi městem Dačice jako povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako oprávněným v rámci stavby "Příp. STL Dačice, Borek u Dačic 41".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dačice a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako oprávněným v rámci stavby "Příp. STL Dačice, Borek u Dačic 41".
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

311/12/RM/2015 Dohoda o předání a převzetí stavby - parkoviště na pozemku
p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice (24)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o předání a převzetí stavby, týkající se bezúplatného převzetí stavebního objektu SO 101 - Parkoviště na pozemku p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice realizovaného v rámci stavby "Stavební úpravy prodejny Dačice Červený Vrch, stavební objekt SO 101 - Parkoviště", mezi městem Dačice jako nabyvatelem  a Jednotou, spotřebním družstvem v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec jako převodcem.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

312/12/RM/2015 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2014
I. Rada města schvaluje návrh vyúčtování nájemného z provozování veřejné kanalizace za r. 2014 tak, jak jej předložila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice s tím, že společnost ČEVAK a.s. převede na základě vystaveného daňového dokladu. z výnosu ve výši  46.061,- Kč bez DPH odvod ve výši 50 % tj. 23.031,- Kč bez DPH městu Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předloženého vyúčtování nájemného z provozování veřejné kanalizace za r. 2014.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

313/12/RM/2015 Zásady poskytování podpor města Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města  schválit Zásady poskytování podpor města Dačice dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

314/12/RM/2015 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 5. 2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

315/12/RM/2015 Nabídka bytu č. 30 v čp. 175/I veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 30 o velikosti 2 + 1, v ul. Bratrská čp. 175/I v Dačicích veřejnosti.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

316/12/RM/2015 Nabídka bytu 4 v čp. 164/IV veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 v bytovém domě čp. 164/IV, ul. Nivy, Dačice veřejnosti.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

317/12/RM/2015 Zápis do kronik za rok 2014
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

318/12/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - Městské kulturní středisko Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. schválení výsledků hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice za rok 2014 - zisk ve výši 335.982,62 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského kulturního střediska Dačice do fondů organizace následovně: 30.000,00 Kč do fondu odměn, 305.982,62 Kč do rezervního fondu.


[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

319/12/RM/2015 Zpráva o plnění opatření k nápravě stavu v příspěvkové organizaci
 MěKS Dačice

I. Rada města bere na vědomí zprávu odboru kultury a cestovního ruchu o plnění opatření k nápravě stavu věci v příspěvkové organizaci MěKS Dačice uložených na 10. zasedání rady města dne 11.3.2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

320/12/RM/2015 Odměny pro ředitele kulturních organizací města za rok 2014
I. Rada města schvaluje odměny pro ředitele příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury uvedené v návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

321/12/RM/2015 Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit na základě nařízení vlády č. 52/2015 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 5. 2015.
 2. schválit odměňování náhradníků, a to od 1. dne měsíce následujícího po složení slibu, ve výši, která je uvedena v příloze usnesení.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

322/12/RM/2015 Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti
.A.S.A. Dačice s.r.o.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. delegovat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  Bc. Víta Svobodu, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,  jako zástupce Města Dačice na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, 380 01, IČ: 19012161, která se uskuteční 18. 6. 2015 ve 13:00 h v Bítově.
 2. aby pověřilo starostu města Ing. Karla Macků vystavením písemného zmocnění pro Bc. Víta Svobodu k tomu, aby se za město Dačice účastnil Valné hromady společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. konané dne 18. 6. 2015, na ní hlasoval, požadoval od jednatelů informace o společnosti, nahlížel do dokladů společnosti, kontroloval údaje v předložených dokladech.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

 

323/12/RM/2015 Zmocnění pro starostu

I. Rada města schvaluje

 1. Ing. Karla Macků, starostu města, za hlasujícího účastníka XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR,
 2. zmocnění pro hlasujícího účastníka sněmu v následujícím rozsahu:
   

a) přihlášený účastník je oprávněn zastupovat Město Dačice na XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR,
b) přihlášený účastník je oprávněn pověřit zastupováním Města Dačice jinou osobu

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


Ing.Karel Macků, starosta
Bc.Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru