Obsah

USNESENÍ 50.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.8.2016 v zasedací místnosti rady
1326/50/RM/2016 Uzavření SOD na akci - Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" s firmou Střechy Svoboda a syn s.r.o., Nová Říše, s nabídkovou cenou ve výši 991 085,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o dílo  s firmou Střechy Svoboda a syn s.r.o., Nová Říše, s nabídkovou cenou ve výši 991 085,- Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta