Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/62

USNESENÍ 62.zasedání rady města Dačice
konané dne 21.12.2016 v zasedací místnosti rady

1562/62/RM/2016 Prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje přímý prodej nepotřebného majetku - automobilu Škoda Fabia combi inv. č. 000900927 za kupní cenu Kč 20 000,- dle Směrnice rady města č. 4/2014 - Pravidla pro převod evidence nepotřebného movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města Dačic panu Zdeňku Gáborovi, sídlo 378 83  Dešná 52, IČO: 74431595, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na prodej nepotřebného majetku - automobilu Škoda Fabia combi inv.č. 000 900 927.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1563/62/RM/2016 VZ na projektovou dokumentaci - Výstavba sportovní haly Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby akce: "B.02.21Výstavba sportovní haly Dačice". akce: "B.02.21 Sportovní hala v Dačicích".
  2. Seznam dodavatelů určených k obeslání.
  3. Složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1564/62/RM/2016 Smlouva o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb mezi městem Dačice a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice hradit bankovní platební a související služby.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1565/62/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 26/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2016 v těchto objemech: příjmy 343,00 tis. Kč, výdaje 343,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1566/62/RM/2016 Stanovení normy ztratného na zásoby v KD Beseda
I. Rada města schvaluje normu ztratného pro zboží v evidenci oddělení kulturních aktivit, které se prodává v rámci výčepů v KD Beseda ve výši 0,25 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1567/62/RM/2016 Plán kontrolní činnosti na rok 2017
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1568/62/RM/2016 Pověření zástupců města ve svazcích a sdruženích
I. Rada města ruší pověření dosavadnímu zástupci města - starostovi Města Dačice Ing. Karlu Macků ve Svazu měst a obcí ČR a ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice Ing. Karla Macků zástupcem Města Dačice ve spolku Destinační management Česká Kanada z.s.
III. Rada města pověřuje místostarostu Města Dačice Ing. Jiřího Baštáře zastupováním města ve Svazu měst a obcí ČR a Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1569/62/RM/2016 Informace o investičních akcích pro komise RM
I. Rada města ukládá Komisi stavební, dopravní, památkové a volnočasových aktivit, aby se seznámily s hlavními investičními akcemi na rok 2017 a zaujaly k nim stanovisko.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1570/62/RM/2016 Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 - odvolání a jmenování člena
I. Rada města odvolává na její žádost členku komise Irenu Kadrnožkovou.
II. Rada města jmenuje s účinností od 22. 12. 2016 novou členku komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21, a to Miroslavu Vackovou.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru