Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/82

USNESENÍ 82.zasedání rady města Dačice
konané dne 28.6.2017 v zasedací místnosti rady

1898/82/RM/2017 Pronájem bytu č. 8, 162/V v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, o velikosti 4+1, v bytovém domě 162/V, ul. Tř. 9. května v Dačicích pro ░░░░, trvale bytem 163/I, 380 0 Dačice dle Směrnice rady města č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2017 - do 31. 7. 2021 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 4+1, v bytovém domě 162/V, ul. Tř. 9. května v Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1899/82/RM/2017 Pronájem bytu č. 4, čp. 87/II Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti 3+1, v ul. U Nemocnice 87/II, Dačice, s panem ░░░░ do 30. 9. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, kauce propadá.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 3+1 v ul. U Nemocnice 87/II, Dačice, s panem ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1900/82/RM/2017 Pronájem bytu č. 5, čp. 211/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5 o velikosti 2+1 v ul. B. Němcové 211/V, Dačice s paní ░░░░ do 30. 9. 2017 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5, v ul. B. Němcové 211/V, Dačice s paní ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1901/82/RM/2017 Pacht zahrady u domu 89 v Bílkově
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 559/11, díl - a výměře 100 m2 u bytového domu 89  v Bílkově s panem ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 7. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 559/11, díl - a výměře 100 m2 u bytového domu 89  v Bílkově s panem ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1902/82/RM/2017 Nabídka bytu 211/V - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1903/82/RM/2017 Pronájem parkovacího stání č. 5 ve dvoře čp. 4/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání č. 5 o ploše 14,9 m2 ve dvoře budovy čp. 4/I s nájemníkem nebytových prostor v budově čp. 4/I na Palackého náměstí v Dačicích p. ░░░░,  od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté roční nájemné ve výši 1.500 Kč + DPH v platné sazbě s tím, že pokud bude s p. ░░░░ ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory, bude ukončena i smlouva na parkovací stání.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání č. 5 o ploše 14,9 m2 ve dvoře budovy čp. 4/I s nájemníkem nebytových prostor v budově čp. 4/I na Palackého náměstí v Dačicích p. ░░░░,  od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1904/82/RM/2017 Výpůjčka nebytových prostor pro SDH Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce klubovny, garáže a skladu v suterénu budovy čp. 89 v Bílkově a doporučuje radě města schválit uzavření smlouvy o výpůjčce s SDH Bílkov, kterou budou tyto prostory včetně společně užívaného sociálního zařízení v 1. patře poskytnuty SDH do výpůjčky od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou pro činnost mladých hasičů a uskladnění věcí SDH Bílkov s tím, že si  veškeré úpravy poskytnutých prostor  potřebné pro jejich činnost zajistí na vlastní náklady.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce klubovny, garáže a skladu v suterénu budovy čp. 89 v Bílkově s SDH Bílkov, kterou budou tyto prostory včetně společně užívaného sociálního zařízení v 1. patře poskytnuty SDH Bílkov do výpůjčky na dobu neurčitou pro činnost SDH 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1905/82/RM/2017 Pronájem místností č. 55, 56 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. ░░░░, na pronájem místností č. 56 - prodejna o ploše 16,1 m2, č. 55 - sklad za prodejnou o ploše 16,2 m2, WC s předsíní o ploše 3,13 m2,  včetně společně užívané chodby v prvním nadzemním podlaží budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou, pro zprostředkování obchodu a služeb, poradenskou a konzultační činnost za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 5.342 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2018 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s p. ░░░░, na pronájem místností č. 56 - prodejna,  č. 55 - sklad za prodejnou a  WC s předsíní,  včetně společně užívané chodby v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou, pro zprostředkování obchodu a služeb, poradenskou a konzultační činnost.
III. Rada města souhlasí s tím, že nájemce může pronajaté prostory přenechat do podnájmu třetí osobě pro společnou činnost v oboru podnikání nájemce. V případě, že bude ukončena nájemní smlouva s nájemcem, končí i podnájem třetí osobě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1906/82/RM/2017 Pronájem kolníku č. 3 u čp. 65 V Kaštanech
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolníku č. 3 o ploše 11,5 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s panem ░░░░, od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 729 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2018 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolníku č. 3 o ploše 11,5 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s panem ░░░░, od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 729 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2018 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1907/82/RM/2017 Povolení podnájmu místnosti č. 142 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města souhlasí

 • s udělením souhlasu s podnájmem nebytových prostor - místnosti č. 142 o ploše 22,42 m2 firmě Allrisk reality & finance, s. r. o., jak je uvedeno v příloze.
 • s tím, že podnájemce může nechat zapsat svou provozovnu v živnostenském rejstříku na adrese Antonínská ul. 15/II, Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předloženého souhlasu pronajímatele s podnájmem
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1908/82/RM/2017 Nabídka bytu 86/II - 3 veřejnosti
I. Rada města schvaluje

 1. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3 v domě 86/II ul. U Nemocnice v Dačicích s Nemocnicí a.s. Dačice  k 31. 8. 2017, pokud se najde zájemce o pronájem bytu,
 2. nabídku volného bytu č. 3 o velikosti 3+1, v ul. U Nemocnice č. p. 86/II v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 56 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 9. - do 30. 11. 2017 s možností prodloužení.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody  o ukončení nájmu bytu č. 3 v domě 86/II ul. U Nemocnice v Dačicích s Nemocnicí a.s. Dačice  k 31. 8. 2017, pokud se najde zájemce o pronájem bytu
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

 

1909/82/RM/2017 Vyhodnocení VZ - Výměna výplní otvorů na bytovém domě čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem "Výměna výplní otvorů na bytovém domě čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" uvedený v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, 
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Výměna výplní otvorů na bytovém domě čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" s vítězným uchazečem firmou VANELLUS Lightning s.r.o., se sídlem Jarošovská 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 759 111 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o dílo na akci "Výměna výplní otvorů na bytovém domě čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" s firmou VANELLUS Lightning s.r.o., se sídlem Jarošovská 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 759 111 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1910/82/RM/2017 Úhrada víceprací na opravě fasády čp. 3/I
I. Rada města souhlasí s úhradou výše uvedených víceprací firmě TROJSTAV s.r.o. takto:

 1. montáž  soklových desek na ocelové kotvy - 73 997 Kč bez DPH,
 2. oprava komína na budově čp. 2/I -  34 659 Kč bez DPH,
 3. větší množství použitého stavebního lešení - 10 062 Kč bez DPH,
 4. ztížené podmínky při opravě štítu a nátěr obou štítů 48 575 Kč bez DPH.

II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 95/2017 uzavřené s firmou TROJSTAV s.r.o., kterým se navyšuje cena díla o výše uvedené vícenáklady a prodlužuje termín realizace opravy fasády do 31. 8. 2017.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 95/2017 uzavřené s firmou TROJSTAV s.r.o., kterým se navyšuje cena díla o výše uvedené vícenáklady a prodlužuje termín realizace opravy fasády do 31. 8. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1911/82/RM/2017 Žádost DM Studio mažoretky Dačice, z.s. o sponzorský dar
I. Rada města schvaluje peněžní dar ve výši 10 000,- Kč pro DM Studio mažoretky Dačice, z.s., se sídlem Za Lávkami 273/III, 380 01  Dačice, IČO: 27052303 jako příspěvek na cestu a dále za úspěšnou reprezentaci 10.000 Kč jako peněžní dar a věcný dar ve výši do 10.000 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1912/82/RM/2017 Žádost Dačického Zvonečku, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku na letní příměstský tábor
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč spolku Dačický zvoneček, z.s., se sídlem Hradišťko 26, 380 01  Dačice, IČ: 228 12 628.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1913/82/RM/2017 Žádost o finanční příspěvek - podpora účasti na MS ve zpracování textů na PC
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč Tereze Kupcové, Hradišťko 25, 3. 380 01  Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1914/82/RM/2017 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 7. 2017
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury s účinností od 1. 7. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1915/82/RM/2017 Vyhodnocení VZ na dodávky - Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky "Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči Divadelní technika s.r.o., IČ:25570781,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Divadelní technika s.r.o., IČ:25570781, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 645 270 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Divadelní technika s.r.o., IČ: 25570781, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 645 270 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1916/82/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2017 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1917/82/RM/2017 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi ŠJ Dačice a Nemocnicí Dačice

I. Rada města souhlasí

 1. s tím, aby Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, IČO 75000067 uzavřela nájemní smlouvu s Nemocnicí Dačice, a.s., IČO 28113195 za podmínek dle smlouvy uvedené v příloze.
 2. s ponecháním výtěžku získaného na základě nájemní smlouvy mezi Školní jídelnou Dačice, Boženy Němcové 213 a Nemocnicí Dačice, a.s. ve výnosech Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1918/82/RM/2017 Změna platu vedoucí ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje výši platu vedoucí Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 Bc. Drahoslavy Brandlové s účinností od 1. 7. 2017 tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1919/82/RM/2017 Jmenování členů školských rad při základních školách

I. Rada města jmenuje

 1. školskou radu při Základní škole Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec k 1. 9. 2017 v tomto složení: Romana Wolfová, Pavel Popelínský, Mgr. Lenka Jordánková, Mgr. Liběna Palasová, Ing. Kateřina Marková a Dana Kasková;
 2.  školskou radu při Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec k 1. 9. 2017 v tomto složení: Aleš Macků, Mirka Beránková, Mgr. Alena Benešová, Mgr. Stanislava Dvořáková,  Ing. Richard Tůma a Eliška Strachotová.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1920/82/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2017- dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1921/82/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 15/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017 v těchto objemech: příjmy 787.043,00 Kč, výdaje 754.903,00 Kč, financování -32.140,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1922/82/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - B.01.19 Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2017 se společností TREBILIFT, s.r.o., Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč, IČ: 25505734 spočívající v realizaci stavby B.01.19 Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213, který snižuje celkovou cenu díla o 330 578,51- Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2017 se společností TREBILIFT, s.r.o, Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč, IČ: 25505734  spočívající v realizaci stavby B.01.19 Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213, který snižuje celkovou cenu díla o 330 578,51- Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1923/82/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2017 se společností SATES ČECHY s.r.o., IČ 25172654, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, prodlužuje termín pro provedení díla do 21. 8. 2017 a navyšuje se cena díla o 307.702,84 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2017 se společností SATES ČECHY s.r.o., IČ 25172654, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, prodlužuje termín pro provedení díla do 21. 8. 2017 a navyšuje se cena díla o 307.702,84 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1924/82/RM/2017 VZ - "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo"

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1925/82/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2945/40 (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej pozemků v k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 2945/70 o výměře 2 m2 a pozemku p. č. 2945/71 o výměře 2m2 dle dosud nezapsaného GPL č. 2767c-8015/2017 vypracovaného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o., odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm J. Hradec dne 29. 5. 2017, do ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1926/82/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (123)
I. Rada města odkládá projednání prodeje části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 8 m2, do doby vyřešení kompletního návrhu řešení rozdělení předmětné části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1927/82/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 572/1 v k. ú. Bílkov (125)
I. Rada města odkládá rozhodnutí o schválení prodeje části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 572/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 571 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1928/82/RM/2017 Pronájem části pozemku p. č. 2633/116 v k. ú. Dačice (79)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2633/116 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1929/82/RM/2017 Pronájem pozemku p. č. 191/1 a p. č. 188 v k. ú. Dačice (22), (81)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností MONSTAKO s.r.o., Antonínská 20, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.545 m2 a části pozemku p. č. 188 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 45 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností DAMATECH, spol. s r.o., Hostkovice 8, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy a Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1930/82/RM/2017 Výpůjčka nemovitostí v k. ú. Dačice (80)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Dačice, Neulingerova 144/I, Dačice, jako vypůjčitelem, na pozemek p. č. 25 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m2 včetně budovy čp. 144/I a p. č. 26 - zahrada o výměře 93 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1931/82/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Dolní Němčice - obnova NN" (186) (187)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - zemní kabel NN pro stavbu "Dolní Němčice - obnova NN", a to:

- na pozemku p. č. 1126 v k. ú. Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 1,
- na pozemcích p. č. 1141/15, p. č. 1141/35, p. č. 1141/11, p. č. 1141/10, p. č. 1141/16, p. č. 1141/9, p. č. st. 72, p. č. st. 59, p. č. 1141/7, p. č. 1141/5, p. č. 1131/5, p. č. 1141/4, p. č. 1226, p. č. 1141/38, p. č. 1141/33, p. č. 1141/17 a p. č. 1131/27 v k. ú. Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1932/82/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Dačice, B. Němcové - kabel. vedení NN" (188)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení VN, a to:

- na pozemcích p. č. 2783/1, p. č. 2783/2, p. č. 2808/1, p. č. 2808/2, p. č. 2808/3, p. č. 2808/4 a p. č. 2808/5 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a katastrální území Dačice, pro stavbu " Dačice, B. Němcové - kabel. vedení NN", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1933/82/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1492 v k. ú. Dačice (189)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku  p. č. 1492 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, Stomacentrum - kabel. vedení NN", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1492 v k. ú. Dačice. (189)
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1934/82/RM/2017 Směnná smlouva v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací v k. ú. Malý Pěčín (13)
I. Rada města ruší usnesení č. 252/10/ZM/2016 (odstavec první)
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu bez finančního vyrovnání mezi městem Dačice a :
- Zemědělským družstvem Hříšice, sídlem Hříšice 63, jako vlastníkem pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín zapsaných na LV 46, a to:  nově vzniklého pozemku p. č. 1055/10 tvořeného z dílu "a" o výměře 33 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 867, dílu "c" o výměře 2 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/7, a z pozemku p. č. 901/3 o výměře 491 m2, dále nově vzniklého pozemku p. č. 1055/8 tvořeného z dílu "f" o výměře 37 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/4, a z pozemku p. č. 901/2 o výměře 55 m2; za pozemek p. č. 832/2 o výměře 618 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 183-8016/2017 z pozemku p. č. 832 z výlučného vlastnictví města Dačice, zapsaný na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1935/82/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej p. č. 294 včetně RD čp. 37/II a p. č. 295 v k. ú. Dačice (117)
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 10001  pro  obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to pozemku p. č. 294 včetně rodinného domu čp. 37/II, a pozemku p. č. 295, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje výši příhozu v aukci na  5.000,- Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1936/82/RM/2017 Smlouva o bezúplatném převodu inženýrské sítě - splaškové kanalizace na pozemku p. č. 2694/1 v k. ú. Dačice (101)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu inženýrských sítí, a to splaškového kanalizačního řadu na pozemku p. č. 2694/1 v k. ú. Dačice, do majetku města Dačic z podílového spoluvlastnictví investorů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1937/82/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pro stavbu "Oprava cesty v k. ú. Hradišťko u Dačic" (102)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic pro realizaci stavby "Oprava cesty v k. ú. Hradišťko u Dačic", a to:

- na pozemku p. č. 143/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic v podílovém spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ jako vlastníky pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, dle přílohy usnesení č. 1,
- na pozemku p. č. 24/29  v k. ú. Hradišťko u Dačic v podílovém spoluvlastnictví každý k id. 1/2 ░░░░ ░░░░, jako vlastníky pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1938/82/RM/2017 Koupě pozemku p. č. 1937/16 v k. ú. Dačice (47)
I. Rada města ruší usnesení č. 854/33/RM/2016.
II. Rada města odkládá rozhodnutí o koupi pozemku p. č. 1937/16 - orná půda o výměře 24.041 m2 v obci a k. ú. Dačice░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1939/82/RM/2017 Koupě pozemku p. č. 2430/304 v k. ú. Dačice (84)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2430/304 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░, každé k id. 1/2, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1940/82/RM/2017 Odměny jednatelů s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s.r.o. a odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1941/82/RM/2017 Náklady spojené s úpravou nivelity chodníku v ul. Mládežnická
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a to:

- dar ve výši 1.100,- Kč ░░░░ , dar ve výši 1.250,- Kč ░░░░, dar ve výši 1.700,- Kč ░░░░ , dar ve výši 500,- Kč ░░░░, dar ve výši 1.250,- Kč ░░░░, dar ve výši 1.000,- Kč░░░░, dar ve výši 1.550,- Kč ░░░░, dar ve výši 1.700,- Kč ░░░░, dar ve výši 1.400,- Kč ░░░░, dar ve výši 1.850,- Kč ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1942/82/RM/2017 VZ - A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. přidělení veřejné zakázky s názvem "A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice" uchazeči Technické služby Dačice s. r. o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČ 260 40 344.
 2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Technické služby Dačice s. r. o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČ 260 40 344, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Technické služby Dačice s. r. o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČ 260 40 344.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1943/82/RM/2017 VZ - Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem ''Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1944/82/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace pro JSDH Chlumec
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000 Kč na realizaci neinvestiční dotace pro JSDH obcí JčK, uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru