Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/96

USNESENÍ 96.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.12.2017 v zasedací místnosti rady
2218/96/RM/2017 Plná moc pro exekuční řízení
I. Rada města uděluje plnou moc pro Mgr. Lukáše Zscherpa, advokáta AK PRIME LEGAL s.r.o., IČ: 29092931, se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, k zastupování města v exekučních řízeních dle přílohy usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2219/96/RM/2017 Zrušení usnesení - uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Slavonice
I. Rada města ruší své usnesení ze dne 18. 10. 2017 č. 2097/92/RM/2017, kterým bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a městem Slavonice, se sídlem Horní nám. 525, IČO: 00247456, na základě níž mělo město Dačice pro město Slavonice vykonávat veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům města Slavonice účinnými právními předpisy.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2220/96/RM/2017 Poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., rodinám s větším počtem dětí a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby.
Celková výše mimořádných  finanční výpomocí činí 39 996 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2221/96/RM/2017 Smlouva o poskytování bezplatné právní pomoci
I. Rada města schvaluje smlouvu o bezplatné právní pomoci mezi Městem Dačice a JUDr. Z. Krchňavým, ░░░, advokátem a mezi Městem Dačice a Mgr. J. Kasalem, ░░░, advokátem v oblasti poskytování  bezplatné právní pomoci v oborech: občanského práva, rodinného práva a pracovního práva.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2222/96/RM/2017 Městská knihovna Dačice - změna závazného ukazatele v roce 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2017: snížení příspěvku na investice o částku 60.000,00 Kč.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.281.000,00Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 60.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2223/96/RM/2017 Vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Městskou knihovnou Dačice v roce 2017

I. Rada města schvaluje

 1. vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Městskou knihovnou Dačice, Pantočkova 89, 380 01  Dačice, IČ: 60819529 v roce 2017,
 2. použití uspořených finančních prostředků určených na realizaci mimořádných akcí Městské knihovny Dačice, Pantočkova 89, IČ: 60819529 v celkové výši 4.542,13 Kč na pokrytí běžného provozu příspěvkové organizace.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2224/96/RM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti kultury na r. 2019 a 2020
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na roky 2019 a 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2225/96/RM/2017 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2018
I. Rada města schvaluje návrh Cenové přílohy pro rok 2018 (dále jen "cenová příloha").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenové přílohy v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2226/96/RM/2017 Zápis Komise volnočasových aktivit Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 12. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se konala dne 23. 11. 2017.
 II. Rada města schvaluje na návrh Komise volnočasových aktivit Dačice osoby, které budou oceněny zvláštní cenou města Dačice na lednovém předávání cen Sportovec okresu za rok 2017:
Zdeněk Havlík - stolní tenis
Jana Starková - TJ Centropen
Vladislav Říha - TJ Centropen
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2227/96/RM/2017 Nabídka bytu 211/V - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2228/96/RM/2017 Nabídka bytu 305/I - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, o velikosti 1+0, v bytovém domě 305/I v ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2229/96/RM/2017 Prodloužení nájmu garáže u bytového domu 15 v Dolních Němčicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 23. 2. 2017 pro ░░░░ na garáž o velikosti 19,13 m2 umístěnou v areálu MŠ Dolní Němčice, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou do 31. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na garáž umístěnou v areálu MŠ Dolní Němčice s ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2230/96/RM/2017 Prodloužení nájmů k bytům v domě 161-165/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro současné nájemníky v bytech č. 161-3; 162-2,5,7,8; 163-1,2,3,8; 164-1,2,6,7 a 165-1,3,4,5,6;  v ulici Nivy v Dačicích IV,  to na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení, pouze za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 12. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám pro současné nájemníky v bytech č. 161-3; 162-2,5,7,8; 163-1,2,3,8; 164-1,2,6,7 a 165-1,3,4,5,6;  v ulici Nivy v Dačicích IV.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2231/96/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 2 v domě 161/IV, č. 6 v domě 162/IV, č. 3, 4 a 5, v domě 164/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1:

 • k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2010 pro pana ░░░, na byt č. 2, o velikosti 1+0, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV, a to na dobu určitou do 28. 2. 2018 s možností prodloužení, pouze za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 12. 2017.
 • k nájemní smlouvě ze dne 22. 8. 2005 pro paní ░░░, na byt č. 6, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č. p. 162, Dačice IV, a to na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení, pouze za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 12. 2017.
 • k nájemní smlouvě ze dne 27. 4. 2015 pro paní ░░░, na byt č. 3, o velikosti 2+0, v ulici Nivy, č. p. 164, Dačice IV, a to na dobu určitou do 28. 2. 2018 s možností prodloužení, pouze za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 12. 2017.
 • k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 pana ░░░, na byt č. 4, o velikosti 2+1, v ulici Nivy, č. p. 164, Dačice IV, a to na dobu určitou do 28. 2. 2018 s možností prodloužení, pouze za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 12. 2017.
 • k nájemní smlouvě ze dne 17. 12. 2012 paní ░░░, na byt č. 5, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č. p. 164, Dačice IV, a to na dobu určitou do 28. 2. 2018 s možností prodloužení, pouze za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 12. 2017.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1:

 • k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2010 pro pana ░░░, na byt č. 2, o velikosti 1+0, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV.
 • k nájemní smlouvě ze dne 22. 8. 2005 pro paní ░░░, na byt č. 6, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č. p. 162, Dačice IV.
 • k nájemní smlouvě ze dne 27. 4. 2015 pro paní ░░░, na byt č. 3, o velikosti 2+0, v ulici Nivy, č. p. 164, Dačice IV.
 • k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 pana ░░░, na byt č. 4, o velikosti 2+1, v ulici Nivy, č. p. 164, Dačice IV.
 • k nájemní smlouvě ze dne 17. 12. 2012 paní ░░░, na byt č. 5, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č. p. 164, Dačice IV.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2232/96/RM/2017 Pronájem garáže č. 16 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 16, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáže č. 16, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích  s ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2233/96/RM/2017 Pronájem garáže č. 9 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ´.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2234/96/RM/2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce s JUDr. Krchňavým a Mgr. Kasalem
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor - část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2včetně kuchyňky a sociálního zařízení v nové přístavbě v DPS Dačice čp. 221/I takto:

 1. s JUDr. Zbyňkem Krchňavým od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou, pro poskytování bezplatné právní pomoci pro veřejnost, každé úterý od 8.30 do 10.00 hodin.
 2. s Mgr. Jiřím Kasalem od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou, pro poskytování bezplatné právní pomoci pro veřejnost, každé pondělí od 10.30 do 12.00 hodin.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce nebytových prostor - část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 včetně kuchyňky a sociálního zařízení v nové přístavbě v DPS Dačice čp. 221/I :

 1. s JUDr. Zbyňkem Krchňavým od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou, pro poskytování bezplatné právní pomoci pro veřejnost, každé úterý od 8.30 do 10.00 hodin.
 2. s Mgr. Jiřím Kasalem od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou, pro poskytování bezplatné právní pomoci pro veřejnost, každé pondělí od 10.30 do 12.00 hodin.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2235/96/RM/2017 Pronájem garáže č. 17 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 17, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 17 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2236/96/RM/2017 A.01.14 - Rekonstrukce MK v lokalitě RD k Hradišťku - varianty řešení
I. Rada města schvaluje řešení rekonstrukce místních komunikací v lokalitě RD k Hradišťku pro zpracování dalších stupňů PD ve variantě obytné zóny.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2237/96/RM/2017 Směrnice rady města č. 3/2017
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 3/2017 - Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Město Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2238/96/RM/2017 Vyhodnocení přípravy a prodeje svačinek v ŠJ Dačice
I. Rada města bere na vědomí vyhodnocení přípravy a prodeje svačinek ve Školní jídelně Dačice, Boženy Němcové 213 za období od 11. 9. 2017 do 30. 11. 2017.
II. Rada města schvaluje ukončení přípravy a prodeje svačinek v ŠJ Dačice ke dni 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 1,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2239/96/RM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti školství na r. 2019 a 2020
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na roky 2019 a 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2240/96/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2017 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2241/96/RM/2017 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2017 - změnu části příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 25.000 Kč.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 4.348.000 Kč,
 2. příspěvek na investice ve výši 25.000 Kč.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2242/96/RM/2017 Smlouvy o vkladových účtech s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o vkladových účtech s výpovědní lhůtou 3 měsíce a 6 měsíců mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2243/96/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 29/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2017 v těchto objemech: příjmy 777.174,00 Kč, výdaje 777.174,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2244/96/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 30/2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 30/2017 v těchto objemech: příjmy -2.970.000,00 Kč, výdaje -10.810.000,00 Kč, financování -7.840.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2245/96/RM/2017 Provozování veřejných pohřebišť po novele Zákona o pohřebnictví
I. Rada města schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa dle přílohy č. 1 návrhu usnesení.
II. Rada města schvaluje ceny za nájem a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa dle přílohy č. 2 návrhu usnesení.
III. Rada města schvaluje nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, dle přílohy č. 3, a vydává ho pod č. 2/2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2246/96/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - přívěsu za osobní automobil NP-7, SPZ 76 JHH 50, inv. č. 000902892, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2247/96/RM/2017 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 8. kolo (77)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 7. kola III. etapy Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 8. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/12, p. č. 2945/19,  2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/31, 2945/33 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2248/96/RM/2017 Koupě spoluvlastnických podílů pozemku p. č. 1925/12 v k. ú. Dačice (91)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnických podílů pozemku p. č. 1925/22 o výměře 26 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685-7521/2015 z pozemku p. č. 1925/12 v k. ú. Dačice, z podílového spoluvlastnictví:

 • ░░░░, spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 1925/22 ve výši k id. 1/6 v SJM, oba ░░░░ ,
 • ░░░░, spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 1925/22 ve výši k id. 1/6 v SJM, oba ░░░░,
 • ░░░░ spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 1925/22 ve výši k id. 1/6, ░░░░,
 • ░░░░, spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 1925/22 ve výši k id. 1/6, ░░░░,
 • ░░░░, spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 1925/22 ve výši k id. 1/6, ░░░░ .

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2249/96/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 2. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1409 m2.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 3. kola veřejné nabídky na prodej  částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1409 m2  za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.549.900,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2250/96/RM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 3. kola veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků v lokalitě "Nivy" v Dačicích.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy" v Dačicích - 4. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 v k. ú. Dačice  p. č. 2271/105 a 2271/185, za podmínek dle př. usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2251/96/RM/2017 Pozemek p. č. 162/2 v k. ú. Chlumec u Dačic (89, 140)
I. Rada města neschvaluje pronájem nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 162/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 379 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odlišně od žádosti schválit po zákonem stanovené době zveřejnění prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 162/2 - ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 90 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2253/96/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku v k. ú. Chlumec u Dačic (108)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako investorem na pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic pro stavbu "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 


2254/96/RM/2017 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dačice v lokalitě Červený vrch (110)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitostí a částí nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice,  z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu do výlučného vlastnictví města Dačice, a to:
p. č. 2430/294 - ostatní plocha o výměře 27 m2, p. č. 2430/297 - ostatní plocha o výměře 51 m2, p. č. 2430/298 - o výměře 52 m2, p. č. 2430/299 - o výměře 157 m2, p. č. 2430/300 - ostatní plocha o výměře 231 m2, části p. č. 2396/75 - orná půda o přibližné výměře 8050 m2, část p. č. 2396/79 - orná půda o přibližné výměře 3350 m2, část p. č. 2396/73 - orná půda o přibližné výměře 4650 m2, část p. č. 2396/71 - orná půda o přibližné výměře 1300 m2, část p. č. 2396/69  - orná půda o přibližné výměře 1400 m2 a část p. č. 2396/57 - orná půda o přibližné výměře 600 m2 z výlučného vlastnictví České republiky do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2255/96/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Dačice, Dům seniorů - TS, NN" a "Dačice, Nivy - VN, TS,NN" (196) (197)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení, a to:

 • na pozemku p. č. 2745 v obci a katastrálním území Dačice, pro stavbu "Dačice, Dům seniorů - TS, NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
 • na pozemku p. č. 2271/183 v obci a katastrálním území Dačice, pro stavbu "Dačice, Nivy - VN, TS,NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2256/96/RM/2017 Pacht pozemků v k. ú. Malý Pěčín (90)
I. Rada města schvaluje pacht částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p. č. 431/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3.700 m2, části pozemku p. č. 431/10 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1.300 m2 a části pozemku p. č. 378/30 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 250 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatel, a spolkem Jockey Club Malý Pěčín, se sídlem Husova 245/V, Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Malý Pěčín ze dne 29. 5. 2012 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malý Pěčín, se sídlem Malý Pěčín 30, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy a Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2257/96/RM/2017 Pacht pozemků p. č. 2633/230 a p. č. 2633/232 v k. ú. Dačice (94)
I. Rada města schvaluje pacht nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2633/230 - zahrada o výměře 11 m2 a pozemku p. č. 2633/232 - zahrada o výměře 255 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatel, a░░░░, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2258/96/RM/2017 Pacht pozemků p. č. 2633/227 a p. č. 2633/228 v k. ú. Dačice (95)
I. Rada města schvaluje pacht nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2633/227 - zahrada o výměře 419 m2 a pozemku p. č. 2633/228 - zahrada o výměře 17 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a░░░░, jako pachtýři, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2259/96/RM/2017 Pacht pozemku p. č. 2633/225 v k. ú. Dačice (97)
I. Rada města schvaluje pacht nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2633/225 - zahrada o výměře 40 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatel, a░░░░, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2260/96/RM/2017 Pronájem části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice (60)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/7 - orná půda o výměře 14 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích 10, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2261/96/RM/2017 Platy jednatelů organizací založených městem
I. Rada města schvaluje úpravu platů jednatelů společností založených městem Dačice dle tohoto návrhu usnesení s platností od 01. 01. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2262/96/RM/2017 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2263/96/RM/2017 Plán práce RM na rok 2018
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2018 včetně plánu zasedání ZM.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2264/96/RM/2017 Jmenování tajemníka stavební komise
I. Rada města jmenuje s účinností od 1. 12. 2017 tajemníka stavební komise:
Romana Vretonka, DiS., bytem ░░░.  V případě jeho nepřítomnosti jej bude zastupovat Ing. Radka Šimurdová, bytem ░░░, Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru