Obsah

USNESENÍ 115.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.6.2018 v zasedací místnosti rady
2666/115/RM/2018 Vyhlášení VŘ - B.02.14 "Zřízení kluziště Dačice"

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení zadávacího řízení s názvem "Zřízení kluziště Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. členy komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Zřízení kluziště Dačice".
  3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Zřízení kluziště Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2667/115/RM/2018 Předložení žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na realizaci akce "Pořízení CAS pro JSDH Dačice"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na realizaci akce "Pořízení CAS pro JSDH Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarostaUsnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.