Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/118

USNESENÍ 118.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.7.2018 v zasedací místnosti rady
2718/118/RM/2018 Smlouva o výpůjčce nemovité věci - zeď u domu čp. 117 v ulici Vlašská v Dačicích - změna doby užívání
I. Rada města mění usnesení číslo 2672/116/RM/2018/Veřejný ze dne 27. 6. 2018 Smlouva o výpůjčce nemovité věci - zeď u domu čp. 117 v ulici Vlašská v Dačicích, a to v č. III Doba užívání, bod 3.1.
II. Rada města schvaluje změnu čl. III Doba užívání, bod 3.1. Smlouvy o výpůjčce nemovité věci - zeď u domu čp. 117 v ulici Vlašská v Dačicích následovně: Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 30. 6. 2028.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2719/118/RM/2018 Vymáhání pohledávek z neplacení závazků z náj. smlouvy uzavřené 29. 1. 2007
I. Rada města schvaluje vymáhání pohledávek z neplacení závazků z nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 1. 2007 s░░░░ ░░░░, podnikajícím na IČ ░░░░, sídlem ░░░░ na  pronájem nebytových prostor v budově čp. 4/I a 5/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz herny-baru.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2720/118/RM/2018 Jednostranné započtení kauce na úhradu pohledávky
I. Rada města schvaluje započtení pohledávky  města Dačice na nájemném a službách  za 2. čtvrtletí 2018 ve výši 5.182 Kč a zálohách na energie na  2. čtvrtletí 2018 ve výši 2.705 Kč v nebytových prostorách budovy čp. 15, ul. Antonínská, Dačice II,  vůči pohledávce firmy Kompenza s.r.o., IČ: 04827571, se sídlem Táborská 1874, 393 01 Pelhřimov, jednatel ░░░░, trv. bytem ░░░░  na vrácení jistoty dle čl. V. smlouvy o nájmu nebytových prostor ve výši 7.700 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek města Dačice a firmy Kompenza s.r.o., IČ: 04827571, se sídlem Táborská 1874, 393 01 Pelhřimov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2721/118/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2018 se společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, na akci "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa", kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 31. 8. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2018 se společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, na akci "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa", kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 31. 8. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2722/118/RM/2018 B.02.14 Zřízení kluziště Dačice - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "Zřízení kluziště Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2723/118/RM/2018 Použití fondu investic - ZŠ ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 15.011,50 Kč na dofinancování renovace podlah v tělocvičnách základní školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2724/118/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018 v těchto objemech: příjmy 793.777,00 Kč, výdaje 793.777,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru