Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/122

USNESENÍ 122.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.8.2018 v zasedací místnosti rady
2779/122/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 - odborné sociální poradenství (poradna pro cizince) a § 60a - intervenční centrum, jejichž poskytovatelem je Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 404/18, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2780/122/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 60 - krizová pomoc, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú., Jiráskovo nábřeží 1549/10, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2781/122/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 56 - tlumočnická služba, jejímž poskytovatelem je zapsaný spolek Střep, z. s., U Černé věže 4/71, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2782/122/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2018 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2783/122/RM/2018 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 3.234,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žáka Základní školy, Boženy Němcové 213 a 1 žákyni Základní školy Dačice, Komenského na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2784/122/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 17/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018 v těchto objemech: příjmy 1.615.000,00 Kč, výdaje 1.615.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2785/122/RM/2018 Smlouva o výpůjčce zařízení DSO Mikroregion Dačicko pro potřeby Města Dačice

I. Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce skákacího hradu a všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely Dne otevřených dveří MěÚ Dačice, který se bude konat 20. 9. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce skákacího hradu včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely Dne otevřených dveří MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2786/122/RM/2018 Žádost o příspěvek na 25. ročník běžeckého závodu Dačická čtrnáctka
I. Rada města schvaluje příspěvek ve výši 6.000 Kč na upomínkové předměty, které budou závodníkům předány dne 14. 9. 2018 u příležitosti 25. ročníku běžeckého závodu Dačická čtrnáctka.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy na částku 6.000 Kč pro TJ Centropen Dačice, z. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2787/122/RM/2018 Přijetí finančního daru na vydání knihy Kříže v krajině
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přijetí sponzorských darů v celkové výši 110.000,00 Kč na vydání knihy "Kříže v krajině" od společností  Ciz-Agro, a. s., STAGRA, spol. s r. o., KROW, s. r. o., Rybářství Lipnice, a. s., FCC Dačice, s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2788/122/RM/2018 Výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice k 30. 6. 2018
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice ke dni 30. 6. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2789/122/RM/2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství na realizaci akce - A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín"
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 44815/2018-MZE-15131 z Ministerstva zemědělství na realizaci akce "Kanalizační sběrač Toužín".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2790/122/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - B.01.10 - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018 se společností JN stavitelství, s. r. o. spočívající v realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 100.904,45 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018 se společností JN stavitelství, s. r. o. spočívající v realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 100.904,45 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2791/122/RM/2018 Předložení žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na spolufinancování akce A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín"

I. Rada města schvaluje

  1. podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na spolufinancování akce A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín",
  2. zajištění předfinancování akce s názvem A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín",
  3. financování vlastního podílu pro akci s názvem A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2792/122/RM/2018 Vyloučení účastníka a zrušení VŘ - "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích"

I. Rada města schvaluje

  1. vyloučení účastníka BRNOFROST spol. s r. o. z výběrového řízení pro nesplnění podmínek zadavatele stanovených výzvou pro podání nabídek,
  2. zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2793/122/RM/2018 Dodatek č. 6 ke smlouvě číslo SWRp/11/61
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě číslo SWRp/11/61 uzavřené dne 30. 6. 2011 mezi městem Dačice a VERA, spol. s r. o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě číslo SWRp/11/61 uzavřené dne 30. 6. 2011 mezi městem Dačice a VERA, spol. s r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2794/122/RM/2018 Podpora prezentační výstavy škol
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v J. Hradci, náměstí Míru 140/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 482 08 248, na organizaci akce "Prezentační výstava středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru