Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/50

USNESENÍ z 50.zasedání rady města Dačice
konané dne 1.7.2020 v zasedací místnosti rady
926/50/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky 87/4 v k. ú. Dačice (186)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 87/4 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

927/50/RM/2020 Plná moc - Komunikace u čp. 88/II
I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě IS engineering s. r. o. k zastupování města Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí na akci "Komunikace u čp. 88/II".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci firmě IS engineering s. r. o. k zastupování města Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí na akci "Komunikace u čp. 88/II".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

928/50/RM/2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Dodatek č. 3 ke smlouvě o účasti na řešení projektu
I. Rada města schvaluje uzavření předloženého Dodatku s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru