Obsah

USNESENÍ z 63.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.12.2020 v zasedací místnosti rady
1167/63/RM/2020 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 4 ÚP Dačice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení těchto požadavků do probíhající změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1168/63/RM/2020 Dary pro SDH za činnost v zásahových jednotkách

I. Rada města schvaluje

  1. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94, Dačice 380 01 ve výši 7.000,- Kč.
  2. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Chlumec, IČO 69100233, Chlumec 21, Dačice 380 01 ve výši 5.000,- Kč
  3. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Lipolec, IČO 69114722, Lipolec 36, Dačice 380 01 ve výši 5.000,- Kč
  4. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 ve výši 7.000,- Kč
  5. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 ve výši 5.000,- Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Neulingerova 144, Dačice 380 01 ve výši 60.000,- Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta