Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/66

USNESENÍ z 66.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.1.2021 v zasedací místnosti rady 

1212/66/RM/2021 Závazné ukazatele rozpočtu 2021 a odpisové plány na rok 2021 - PO v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2021 včetně odpisových plánů a rozpisu použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací - dle příloh.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1213/66/RM/2021 Nabídka pronájmu volného bytu č. 7, 175/I - veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1214/66/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy na místnost č. 145 OCA
I. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu místnosti č. 145 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích uzavřené 1. 11. 2020 s Janou Bartolčicovou, ░░░░ ░░░░, IČ: 735 44 086, ░░░░ ░░░░ dohodou k 31. 1. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy s Janou Bartolčicovou, ░░░░ ░░░░, IČ: 735 44 086, ░░░░ ░░░░. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1215/66/RM/2021 Prominutí části z nájemného za 4. čtvrtletí r. 2020
I. Rada města rozhoduje o prominutí části dluhu na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání v budovách města Dačic za 4. čtvrtletí 2020 ve výši 50%, který mají vůči městu: 

Petr Holomý, IČ: 68530455, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 1. 1999. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 58 Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 20 375 Kč. Prominutá část dluhu činí 10 187,50 Kč. 

Luboš Strachota, IČ: 12900401, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2003. Předmětem nájmu je prostor v Kaštanech č. p. 17/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 9 999 Kč. Prominutá část dluhu činí 4 999,50 Kč. 

František Procházka, IČ: 67147127, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 4. 2018. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 4/I Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 20 440 Kč. Prominutá část dluhu činí 10 220 Kč. 

Jana Chmelíčková, IČ: 74480952, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2007. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 58 Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 6 361 Kč. Prominutá část dluhu činí 3 180,50 Kč. 

Věra Čechová, IČ: 63240831, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 1997. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 58 Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 5 397 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 698,50 Kč. 

Michaela Přívětivá, IČ: 06424007, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2018. Předmětem nájmu je místnost č. 147 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 8 759 Kč. Prominutá část dluhu činí 4 379,50 Kč. 

Lucie Dvořáková, IČ: 06478387, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 2018. Předmětem nájmu je místnost č. 143 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 5 013 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 506,50 Kč. 

Hana Nováková, IČ: 09362801, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2020. Předmětem nájmu je místnost č. 144 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 4 089 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 044,50 Kč. 

Veronika Valešová, IČ: 87712504, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2017. Předmětem nájmu je místnost č. 126 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 4 508 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 254,00 Kč. 

Lenka Staňková, IČ: 88500586, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2019. Předmětem nájmu je místnost č. 53,54 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 6 421 Kč. Prominutá část dluhu činí 3 210,50 Kč. 

Eva Láníková, IČ: 72149663, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2016. Předmětem nájmu je místnost č. 125 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 4 043 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 021,50 Kč. 

Šárka Mátlová, IČ: 07423951, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2020. Předmětem nájmu je místnost č. 114 v objektu Pal. náměstí č. p. 3/I v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 7 847 Kč. Prominutá část dluhu činí 3 923,50 Kč. 

Jana Bartolčicová, IČ: 73544086, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 2020. Předmětem nájmu je místnost č. 145 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 4. čtvrtletí 2020 činí 4 443 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 221,50 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1216/66/RM/2021 Dohoda o ukončení Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9090001255/13008553 se společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 s finančním vyrovnáním 135.160 Kč ve prospěch města Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9090001255/13008553.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1217/66/RM/2021 Vyhlášení VZ - B.02.56 Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami",
  3.  Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1218/66/RM/2021 Závazné ukazatele rozpočtu 2021 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2021 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1219/66/RM/2021 Souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec ve výši 90.000,00 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 29005469 dle smlouvy o poskytnutí daru uvedené v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1220/66/RM/2021 Směrnice rady města č. 3/2020
I. Rada města schvaluje odlišně Směrnici rady města č. 3/2020 - Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje Město Dačice dle návrhu číslo 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1221/66/RM/2021 Směna částí pozemků v k. ú. Velký Pěčín (51)
I. Rada města ruší usnesení č. 1077/58/RM/2020.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v k. ú. Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 25/5 o výměře 53 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 214-8977/2020 z pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Velký Pěčín, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░, směnou za pozemek p. č. 19/2 o výměře 12 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 214-8977/2020 z pozemku p. č. 19 v k. ú. Velký Pěčín z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1222/66/RM/2021 Záměr bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Dačice (183)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitosti p. č. 1391 - trvalý travní porost o výměře 1097 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1223/66/RM/2021 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (366) (367)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, uzavřených mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a budoucími oprávněnými a investory stavby:
pobočným spolkem Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 2 Dačice, sídlem Svobodova 3, 380 01 Dačice, pro stavbu "Výstavba nového vnitřního vodovodu a splaškové kanalizace v areálu zahrádkářské kolonie, ul. Svobodova", na pozemku p. č. 2730/1 v obci a k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, pro stavbu "Přeložka STL plynové přípojky areálu ░░░░ ░░░░",  na pozemku p. č. 1358/1 v obci a  k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 4. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1224/66/RM/2021 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (368) (369)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, uzavřených mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a budoucími oprávněnými a investory stavby:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucí oprávnění  a investoři  stavby "Vodovodní přípojka k RD čp. 40", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucí oprávněný a investor stavby "Vodovodní přípojka k RD čp. 4", za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1225/66/RM/2021 Plán oprav kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí Plán oprav kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2021 dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města schvaluje realizaci těchto oprav pro rok 2021:

ČOV - oprava šnekového čerpadla na nátoku,
ČOV - oprava česlí Fontana,
ČOV - oprava procesních kalových čerpadel,
kanalizace - KČS Bílkov oprava čerpadel,
kanalizace - KČS Borek I, II oprava čerpadel,
kanalizace -  výměna kan. poklopů 6 ks.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1226/66/RM/2021 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2021
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2021 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2020 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1227/66/RM/2021 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva města Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva města Dačic, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1228/66/RM/2021 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2021 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1229/66/RM/2021 Přehled e-úkolů zadaných RM za 4.Q 2020
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů přehled a plnění e-úkolů za 4.Q 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1230/66/RM/2021 Dar pro SDH Hostkovice za činnost v zásahové jednotce za rok 2020

I. Rada města schvaluje

1.peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO 69092168, Hostkovice 28, Dačice 380 01 ve výši 3.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1231/66/RM/2021 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - investiční

I. Rada města schvaluje

  1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jednotky SDH Dačice  - předmětem podpory je investiční dotace.
  2. předfinancování a spolufinancování této akce.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru