Obsah

USNESENÍ z 81.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.6.2021 v zasedací místnosti rady

1530/81/RM/2021 Dar pro obec Hrušky postiženou tornádemI. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné finanční pomoci formou daru pro obec Hrušky, postiženou ničivým tornádem, ve výši 20 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1531/81/RM/2021 Dar pro městys Moravská Nová Ves postižený tornádem
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné finanční pomoci formou daru pro městys Moravská Nová Ves, postižený ničivým tornádem, ve výši 20 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostostarosta