Obsah

USNESENÍ z 83.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.7.2021 v zasedací místnosti rady




1571/83/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 15/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021 v těchto objemech: příjmy 8.895.230,96 Kč, výdaje 2.199.464,75 Kč, financování -6.695.766,21 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta