Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/97

USNESENÍ z 97.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.12.2021 v zasedací místnosti rady1840/97/RM/2021 Dodatek č. 2 ke SOD - A.04.32 - Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 se společností AKORA s. r. o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice, IČO: 25174495, spočívající v provedení stavebních prací stavby s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a zvyšuje celková cena za dílo o 951 128,65 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 se společností AKORA s. r. o., IČO: 25174495.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1841/97/RM/2021 Smlouva o zpracování sedimentů z Lučních rybníků v k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy se společností Kompostárna Podyjí s. r. o., IČO 281 21 732, se sídlem Borek č. p. 20, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Kompostárna Podyjí s. r. o., IČO 281 21 732, se sídlem Borek č. p. 20, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1842/97/RM/2021 Smlouvy o poskytnutí služeb
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Dačice a organizacemi Ledax, o. p. s., RESIDENT 2000 o. p. s. a Oblastní charita Jihlava k provádění nákupu pro osoby v nařízené karanténě a izolaci.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním smlouvy s výše uvedenými subjekty k provádění nákupu pro osoby v nařízené karanténě a izolaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru