Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/98

USNESENÍ z 98.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.12.2021 v zasedací místnosti rady
1843/98/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie - Dešná
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dačice a obcí Dešná, se sídlem Dešná 69, IČ: 00246492, o výkonu některých činností obecní policie, jejímž předmětem je zajištění odchytu volně se pohybujících psů, včetně zajištění jejich následného umístění a péče o ně, ve znění dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1844/98/RM/2021 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2022
I. Rada města schvaluje předložený návrh Cenové přílohy pro rok 2022 (dále jen "cenová příloha").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenové přílohy v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1845/98/RM/2021 Pronájem bytu č. 6, čp. 190/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 87,07 m2 ul. Komenského 190/V v Dačicích s paní ░░░ ░░░ do 31. 3. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 87,07 m2 ul. Komenského 190/V v Dačicích s paní ░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1846/98/RM/2021 Pronájem bytu č. 26, čp. 175/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 26 o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 47,40 m2 ul. Bratrská 175/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ do 31. 3. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 26 o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 47,40 m2 ul. Bratrská 175/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1847/98/RM/2021 Výpověď z nájmu bytu č. 4, 211/V
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4 v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích s ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 1. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o skončení nájmu bytu č. 4 v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1848/98/RM/2021 Pronájem garáže u domu 209/V
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže u bytového domu čp. 209/V v Dačicích s ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 30. 1. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1849/98/RM/2021 Výměna bytu č. 67 za byt č. 21 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 67, o velikosti 2+0, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 21 o velikosti 1+0, volný po ░░░░ ░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 21, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1850/98/RM/2021 Schválení rozpočtů PO v oblasti kultury na rok 2022
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na rok 2022 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1851/98/RM/2021 Střednědobé výhledy rozpočtů PO v oblasti kultury na roky 2023 a 2024
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na roky 2023 a 2024 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1852/98/RM/2021 MMaG Dačice - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021
I. Rada města schvaluje změnu závazného ukazatele rozpočtu Městského muzea a galerie Dačice na rok 2021 - změnu části příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 300 000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2021 po této změně je následující:

1) příspěvek na provoz ve výši 3 138 000 Kč,

2) příspěvek na investice ve výši 300 000 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1853/98/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - Veřejné osvětlení cesty z vlak. nádraží Za Lávky
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2020 se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na akci "Veřejné osvětlení cesty z vlak. nádraží Za Lávky", kterým se upravuje předmět plnění.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1854/98/RM/2021 Schválení rozpočtů PO v oblasti školství na rok 2022
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na rok 2022 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1855/98/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtů PO v oblasti školství na r. 2023 a 2024
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na roky 2023 a 2024 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1856/98/RM/2021 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 1. 2022
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 1. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1857/98/RM/2021 Souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec ve výši 48 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 29005469 dle smlouvy o poskytnutí daru uvedené v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1858/98/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 27/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2021 v těchto objemech: příjmy -1.783.180,00 Kč, výdaje -5.616.885,30 Kč, financování -3.833.705,30 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1859/98/RM/2021 Výpůjčka budovy (garáže) nacházející se na pozemku p. č. 1230/5 v k. ú. Dačice (165)
I. Rada města schvaluje výpůjčku garáže nacházející se na pozemku p. č. 1230/5 v obci a k. ú. Dačice, a to mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Technickými službami Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČO: 26040344, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1860/98/RM/2021 Výpůjčka rybníku "Koupaliště" nacházejícím se na pozemku p. č. 432 v k. ú. Malý Pěčín (166)
I. Rada města schvaluje výpůjčku rybníku "Koupaliště" nacházejícím se na pozemku p. č. 432 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, a to mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Městskými lesy Dačice s. r. o., se sídlem Hradišťko čp. 25, 380 01 Dačice, IČO: 26040603, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1861/98/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Optické vedení Gymnázium, B. Němcové" v k. ú. Dačice (419)
I. Rada města odkládá uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti pro stavbu "Optické vedení Gymnázium, B. Němcové" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností STARNET, s. r. o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení optického kabelu umístěným v chráničce HDPE na pozemku p. č. 758 v k. ú. Dačice, do doby zapracování současných i budoucích sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1862/98/RM/2021 Operační plán zimní údržby 2021/2022 - Dodatek č. 1
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Operačnímu plánu zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2021/2022 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1863/98/RM/2021 Občanská obslužnost v r. 2022

I. Rada města schvaluje 

1. uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti města Dačice na r. 2022 mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s. r. o. uvedené v přílohách usnesení:

  • dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu, údržby a oprav kašen vč. údržby drobného městského mobiliáře,
  • dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejného WC,
  • dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na správu dětských hřišť a sportovišť,
  • dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na údržbu zeleně,
  • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu sportovního stadionu,
  • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu a správu záložního zdroje el. energie a ultrazvukových el. snímačů,
  • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veřejných prostranství,
  • dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zajištění činností spojených s provozováním veřejných pohřebišť,
  • dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků uvedených v pasportu místních komunikací.

2. Ceník prací a služeb platný od 1. 1. 2022 uvedený v příloze č. 10 usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s. r. o. pro r. 2022 vč. ceníku prací a služeb platného od 1. 1. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1864/98/RM/2021 Plat jednatele společnosti Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje určení mzdy případně jiného plnění ve smyslu dle § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zaměstnanci Ing. Kamilu Kupcovi na základě Dohody o změně pracovní smlouvy tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1865/98/RM/2021 Snížení počtu zaměstnanců na ODI
I. Rada města schvaluje snížení počtu zaměstnanců MěÚ Dačice o jedno místo a zrušení pracovního místa na odboru dotací a investic - referent majetkové správy s účinností od 1. 1. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru