Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/105

USNESENÍ z 105.zasedání rady města Dačice
konané dne 23.2.2022 v zasedací místnosti rady
1931/105/RM/2022 Schválení veřejnoprávních smluv na výkon přestupkové agendy pro některé obce v územním obvodu ORP

I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy mezi Městem Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476 a obcemi:

 • Obec Báňovice, Báňovice 7, 380 01 Dačice, IČ: 00512915,
 • Obec Budeč, Budeč 71, 378 92 Budeč, IČ: 00246379,
 • Obec Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČ: 00246387,
 • Obec Cizkrajov, Cizkrajov 55, 378 81 Slavonice, IČ: 00246409,
 • Obec Červený Hrádek, Červený Hrádek 14, 380 01 Dačice, IČ: 00476714,
 • Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec, IČ: 00246441,
 • Obec Dobrohošť, Dobrohošť 18, 380 01 Dačice, IČ: 00512788,
 • Obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Strmilov, IČ: 00477010,
 • Obec Horní Meziříčko, Horní Meziříčko 41, 378 53 Strmilov, IČ: 00666408,
 • Obec Horní Němčice, Horní Němčice 29, 378 53 Strmilov, IČ: 00666416,
 • Obec Horní Slatina, Horní Slatina 39, 380 01 Dačice, IČ: 00666424,
 • Obec Hříšice, Hříšice 66, 380 01 Dačice, IČ: 00246794,
 • Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice, IČ: 00477303,
 • Obec Peč, Peč 62, 380 01 Dačice, IČ: 00477320,
 • Obec Staré Hobzí, Staré Hobzí, 35, 378 71 Staré Hobzí, IČ: 00247481,
 • Obec Studená, nám. Sv. Jana Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČ: 00247545,
 • Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Dačice, IČ: 00666548,
 • Obec Volfířov, Volfířov 42, 380 01 Dačice, IČ: 00247715. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1932/105/RM/2022 Schválení veřejnoprávních smluv na zajištění odchytu psů pro některé obce v územním obvodu ORP Městskou policií Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na výkon některých činností městské policie, jejichž předmětem je zajištění odchytu volně pobíhajících psů, včetně zajištění jejich následného umístění a péče o ně ve znění přílohy, a to mezi městem Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO 00246476 a obcemi:

 • DEŠNÁ 
  Sídlo: Dešná 69, 378 73 Dešná
  IČO: 00246492
 • HORNÍ NĚMČICE
  Sídlo: Horní Němčice 29, Horní Němčice, 378 83 Strmilov
  IČO: 00666416
 • město SLAVONICE
  Sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice
  IČO: 00247456

 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1933/105/RM/2022 Schválení veřejnoprávních smluv na zajištění měření rychlosti Městskou policií Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na výkon některých činností městské policie, jejichž předmětem je zajištění měření rychlosti vozidel projíždějících v katastrálním území obce, a to mezi městem Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO 00246476 a obcemi:

 

 • BUDEČ
  Sídlo: Budeč 70, 378 92 Budeč
  IČO: 00246379
 • ČERVENÝ HRÁDEK
  Sídlo: Červený Hrádek 14, Červený Hrádek, 380 01 Dačice
  IČO: 00476714
 • ČESKÝ RUDOLEC
  Sídlo: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec
  IČO: 00246441
 • DEŠNÁ
  Sídlo: Dešná 69, 378 73 Dešná
  IČO: 00246492
 • HORNÍ NĚMČICE
  Sídlo: Horní Němčice 29, Horní Němčice, 378 83 Strmilov
  IČO: 00666416
 • HŘÍŠICE
  Sídlo: Hříšice 66, Hříšice, 380 01 Dačice
  IČO: 00246794
 • KOSTELNÍ VYDŘÍ
  Sídlo: Kostelní Vydří 4, Kostelní Vydří, 380 01 Dačice
  IČO: 00477303
 • PÍSEČNÉ
  Sídlo: Písečné 145, 378 72 Písečné
  IČO: 00247227
 • město SLAVONICE
  Sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice
  IČO: 00247456

 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1934/105/RM/2022 Pronájem bytu č. 1, čp. 164/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 1+0 v ul. Nivy 164/IV, Dačice s paní ░░░░ ░░░░ od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě 164/IV, ul. Nivy v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1935/105/RM/2022 Pronájem garáže č. 14 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 14, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV, v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 14 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1936/105/RM/2022 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.15 Zateplení BD 304/I Bratrská

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení BD 304/I Bratrská" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 459 903,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 459 903,00 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1937/105/RM/2022 Vyhlášení VZ na službu výkonu TDI
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení veřejné zakázky Výkon technického dozoru investora na stavbách "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky Výkon technického dozoru investora na stavbách "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa",
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky Výkon technického dozoru investora na stavbách "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa",
 4. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení Výkon technického dozoru investora na stavbách "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1938/105/RM/2022 Výsledky hospodaření za rok 2021 - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2021 - zisk ve výši 205 318,90 Kč,
 2. přidělení částky 205 318,90 Kč do rezervního fondu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213,
 3. převod z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 165 000,00 Kč.

II. Rada města ukládá Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 165 000 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic základní školy na účet zřizovatele nejpozději do 30. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1939/105/RM/2022 Výsledky hospodaření za rok 2021 - ZŠ Dačice, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2021 - zisk ve výši 374 695,35 Kč,
 2. přidělení částky 374 695,35 Kč do rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7,
 3. převod z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 230 000,00 Kč.

II. Rada města ukládá Základní škole Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 230 000,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic základní školy na účet zřizovatele nejpozději do 30. 6. 2022.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1940/105/RM/2022 Schválení účetní závěrky 2021 - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2021, osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků, vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1941/105/RM/2022 Schválení účetní závěrky 2021 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2021, osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků, vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1942/105/RM/2022 Odměny ředitelům základních škol Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele základních škol Dačice zřízených městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1943/105/RM/2022 Omezení provozu v MŠ Dačice - jarní prázdniny 2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době jarních prázdnin takto: ve dnech 14. - 18. března 2022 bude provoz zajištěn na pracovišti Za Lávkami (provozní doba 6:15 – 16:15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1944/105/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v těchto objemech: příjmy 122 008,00 Kč, výdaje 122 008,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1945/105/RM/2022 Pronájem budovy čp. 57 (smuteční obřadní síň) nacházející se na pozemku p. č. 2670 v k. ú. Dačice (167)
I. Rada města schvaluje pronájem budovy čp. 57 (smuteční obřadní síň) nacházející se na pozemku p. č. 2670 v obci a k. ú. Dačice, a to mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a Technickými službami Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČO: 26040344, jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1946/105/RM/2022 Vyhodnocení VZ - Oprava mostu přes Volfířovský potok

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava mostu přes Volfířovský potok" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti MS STAVMONT s. r. o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 28160240, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4 366 564,82 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností MS STAVMONT s. r. o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 28160240, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4 366 564,82 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností MS STAVMONT s. r. o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 28160240, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4 366 564,82 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1947/105/RM/2022 Plná moc - akce "Výstavba parkoviště na p. č. 1095/1, Dačice - Mládežnická ul."
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu Ing. Vladimíru Zadákovi, ░░░░ ░░░░, IČ: 09026291, k zastupování města Dačice při výkonu inženýrské činnosti k zajištění dokladové části včetně všech správních úkonů ve správním řízení při povolování akce "Výstavba parkoviště na p. č. 1095/1, Dačice - Mládežnická ul." a oprávnění přijímat korespondenci.
II. Rada města pověřuje starostu města, jako zmocnitele, k podpisu udělené plné moci.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1948/105/RM/2022 Smlouva o výpůjčce v souvislosti s užíváním veřejného prostranství a pověření pro OSM tyto smlouvy uzavírat
I. Rada města schvaluje znění smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje odbor správy majetku, aby jménem města Dačice uzavíral smlouvy o výpůjčce, na základě kterých, by vznikl soukromoprávní vztah k předmětu výpůjčky vypůjčiteli, který je zároveň poplatníkem, kterému vzniká ohlašovací povinnost za zvláštní užívání veřejného prostranství podle platné a účinné Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1949/105/RM/2022 Pověření nového oddávajícího
I. Rada města pověřuje člena zastupitelstva města Mgr. Martina Rychlíka k přijímání prohlášení o uzavření manželství formou občanského sňatku v působnosti matričního obvodu města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1950/105/RM/2022 Žádost o udělení záštity starosty města a poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad 2. ročníkem benefiční cyklojízdy "U hranic bez hranic". 
II. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5 000 Kč nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka "Na kole dětem", se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou 698 01, IČ 29235715, na podporu konání 2. ročníku benefiční cyklojízdy "U hranic bez hranic".  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1951/105/RM/2022 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2022
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2022 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2021 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1952/105/RM/2022 Odsouzení vpádu ruských vojsk na svrchované území Ukrajiny
I. Rada města odsuzuje vpád ruských vojsk na svrchované území Ukrajiny, který je v rozporu s mezinárodním právem a vyjadřuje podporu a plnou solidaritu ukrajinskému národu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru