Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 1/2014

U S N E S E N Í 1. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 10.11.2014 v hlavním sále MěKS

1/1/ZM/2014 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

2/1/ZM/2014/1 Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi ve složení Bc. Anežka Hergeselová (KDU-ČSL), Pavel Antonů (SNK-ED), František Tichánek (ANO 2011), Jiří Albrecht (Moravané), Stanislav Kadrnožka (KSČM), Josef Mochar (ČSSD), Ing. Vlastimil Štěpán (ODS).
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

2/1/ZM/2014/2 Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Rostislav Homolka (KSČM), doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (KDU-ČSL), Mgr. Milan Točík (Moravané).
[Hlasování:  Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

2/1/ZM/2014/3 Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Luboše Stejskala (ČSSD) a Františka Tichánka (ANO 2011).
[Hlasování:  Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

3/1/ZM/2014 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro volební období 2014 - 2018 bude určena jako dlouhodobě uvolněná funkce starosty a funkce místostarosty.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

4/1/ZM/2014 Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
I. Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a radních postupem uvedeným ve volebním řádu.
[Hlasování:  Pro: 16, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato 

5/1/ZM/2014 Stanovení počtu místostarostů a členů rady
I. Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty a pěti členů rady,
sedmičlennou radu včetně starosty a místostarosty.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

6/1/ZM/2014 Volba starosty, místostarosty a členů rady
I. Zastupitelstvo města volí podle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona

a) starostu              Ing. Karla Macků, Dačice 195/III

b) místostarostu     Bc. Miloše Nováka, Malý Pěčín 6, Dačice

c) členy rady          Kateřinu Bartošovou, Dolní Němčice 109, Dačice

                               Ing. Jiřího Baštáře, Hradišťko 33, Dačice

                               Bc. Víta Svobodu, Dačice 179/III

                               Richarda Šedu, Dačice 430/V

                               Ing. Richarda Tůmu, Hostkovice 35, Dačice

[ Hlasování:  Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: ]

7/1/ZM/2014 Zřízení finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

8/1/ZM/2014/1 Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města schvaluje provedení volby předsedů výborů tajným hlasováním.
[Hlasování:  Pro: 18, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

8/1/ZM/2014/2 Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Františka Tichánka, Malý Pěčín 13, Dačice.
[ Hlasování:  Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

8/1/ZM/2014/3 Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Vlastislava Švece,
Dačice 223/V.
[Hlasování:  Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

9/1/ZM/2014 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva

I. Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
ve výších, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 12. 2014.
[Hlasování:  Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Ing.Karel Macků, starosta
Bc.Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru