Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 3/2015

U S N E S E N Í 3. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 18.2.2015 v hlavním sále MěKS


42/3/ZM/2015 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Vlastimil Štěpán (ODS), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Jiří Albrecht (Moravané).
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1   Zdržel se       
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro 43/3/ZM/2015 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl upraven:
 

 1. Zahájení 3. zasedání zastupitelstva města
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba radního
 6. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejných finančních podpor
 8. Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
 9. ZTV Za Školou - Zásady prodeje stavebních pozemků
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 780 v k.ú. Dačice (94)
 11. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2657/7 a p.č. 2721/1 v k.ú. Dačice (16)
 12. Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice do vlastnictví města Dačice (18)
 13. Koupě lesních pozemků v k. ú. Peč (19)
 14. Koupě pozemku p. č. 451/17 v k. ú. Dolní Němčice (24)
 15. A.01.16. Koupě části pozemku p.č. 593/1 a p.č. 483 v k.ú. Dačice (25) (26)
 16. A.01.16 Koupě pozemku p.č. 2254/52 v k.ú. Dačice (27)
 17. A.01.0.16 Koupě pozemku p.č. 529/2 a částí pozemků p.č. 531/1 a p.č. 517/2 v k.ú. Dačice ( 28 ) (29)
 18. Žádost o převod pozemku p.č. 2727/10 v k.ú. Dačice (12)
 19. Změna územního plánu č. 2 na pozemky p.č. 488, p.č. 484/2 a p.č. 480 v k.ú. Dačice (14)
 20. Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic (19)
 21. Poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění dopravních potřeb města (15)
 22. Uzavření dodatku č. 8 s DSO Vodovod Landštejn (8)
 23. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 24. Jmenování členů kontrolního výboru
 25. Jmenování členů finančního výboru
 26. Užívání a pronájem zvukové a osvětlovací techniky MěKS
 27. Zpráva o činnosti rady
 28. Diskuze a interpelace
 29. Závěr
   

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro 


44/3/ZM/2015 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Baštáře (ODS) a Josefa Mochara (ČSSD).
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Zdržel se     
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21  Zdržel se45/3/ZM/2015/1 Volba radního
I. Zastupitelstvo města schvaluje
provedení volby radního tajnou volbou pomocí hlasovacího zařízení.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro45/3/ZM/2015/2 Volba radního
I. Zastupitelstvo města volí
podle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích členem rady města Petra Nováčka, bytem Chlumec 29.
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]46/3/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 2. zasedání konaném 15. 12. 2014.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro47/3/ZM/2015 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejných finančních podpor
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejných finančních podpor spolků: Tělocvičná jednota Sokol Dačice - Centropen (příloha č. 1), Jockey Club Malý Pěčín (příloha č. 2), Občanské sdružení při ZUŠ Dačice (příloha č.3), Občanské sdružení DM studio - mažoretky Dačice (příloha č. 4), Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích, nyní: Katolický dům Dačice z.s. (příloha č. 5), Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích, nyní: Katolický dům Dačice z.s. (příloha č. 6), Kruh přátel Dačického dětského soboru (příloha č. 7), TJ Centropen, Dačice (příloha č. 8), Dačický Zvoneček (příloha č. 9), Divadelní spolek "TYL" Dačice (příloha č. 10) dle příloh tohoto přednesu.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí veřejných finančních podpor.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro48/3/ZM/2015 Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro49/3/ZM/2015 ZTV Za Školou - Zásady prodeje stavebních pozemků
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zásady prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ust. §84, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. pravomoc v samostatné působnosti obce k vyhlášení veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - I. etapa formou změny Oznámení č. 1/2015, a veřejnou  nabídku dle přílohy usnesení č. 2 schválit.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

vyhlášení  veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - I. etapa formou změny Oznámení č. 1/2015 dle přílohy usnesení č. 2.

[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro50/3/ZM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 780 v.ú. Dačice (94)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření budoucí bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 780 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209/V a 211/V, Dačice", mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a  DSO Vodovod Landštejn, sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice jako budoucím povinným, spočívající v uložení kanalizační přípojky, včetně kanalizačních šachet, v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a  DSO Vodovod Landštejn, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice.

[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro

51/3/ZM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2675/7 a p.č. 2721/1
v k.ú. Dačice (16)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2675/7 a p.č. 2721/1 v k.ú. Dačice, v rámci stavby "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice" mezi městem Dačice jako investorem stavby a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - dle zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice jako vlastníkem pozemků, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2675/7 a p.č. 2721/1 v k.ú. Dačice.

[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro52/3/ZM/2015 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice do vlastnictví
města Dačice (18)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemků p.č. 716/19, p.č. 716/21 a p.č. 2781/3 v k.ú. Dačice, v předloženém znění:
"Zastupitelstvo Města Dačice schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 716/19 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 716/21 - ostatní plocha / ostatní komunikace a p.č. 2781/3 - ostatní plocha / ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 60000 pro k.ú. a obec Dačice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Dačice. Na předmětných pozemcích se nachází místní komunikace vedená v pasportu MK Města Dačice pod č. 1b."

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice.
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Nehlasoval   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro53/3/ZM/2015 Koupě lesních pozemků v k. ú. Peč (19)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
koupi nemovitostí v obci Peč a katastrálním území Peč, a to pozemku p. č. 418 - lesní pozemek o výměře 2.287 m2, pozemku p. č. 421 - lesní pozemek o výměře 2.755 m2, pozemku p. č. 423/1 - lesní pozemek o výměře 1.690 m2 a pozemku p. č. 424/1 - lesní pozemek o výměře 3.776 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Omluven
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
54/3/ZM/2015 Koupě pozemku p. č. 451/17 v k. ú. Dolní Němčice (24)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 451/17 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.176 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
55/3/ZM/2015 A.01.16. Koupě části pozemku p.č. 593/1 a p.č. 483 v k.ú. Dačice (25) (26)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 593/1  o přibližné výměře 3 m2 v obci a katastrálním území Dačice, ze společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucích prodávajících, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího za cenu a za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
 • uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 483 o přibližné výměře 4 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako budoucích prodávajících, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího za cenu a za podmínek, dle přílohy č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucích kupních smluv s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.

[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Zdržel se      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
56/3/ZM/2015 A.01.16 Koupě pozemku p.č. 2254/52 v k.ú. Dačice (27)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2254/52 o výměře 69 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░    do výlučného vlastnictví Města Dačice, za cenu a za podmínek, dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 2254/52 v k.ú. Dačice.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro57/3/ZM/2015 A.01.0.16 Koupě pozemku p.č. 529/2 a částí pozemků p.č. 531/1
a p.č. 517/2 v k.ú. Dačice ( 28 ) (29)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků p.č. 531/1 o přibližné výměře 5 m2 a části p.č. 517/2 o přibližné výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, jako budoucího prodávajícího, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího, dle přílohy č. 1.
 • uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 529/2 o výměře 7 m2  v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, jako prodávajícího do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako kupujícího, dle přílohy č.2. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy na části pozemků p.č. 531/1  a části p.č. 517/2 v k.ú. Dačice a kupní smlouvy na pozemek p.č. 529/2 v k.ú. Dačice.

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro58/3/ZM/2015 Žádost o převod pozemku p.č. 2727/10 v k.ú. Dačice (12)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2727/10 o výměře 10 m2 v obci a katastrálním území Dačice mezi městem Dačice jako převodcem a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, organizace hospodařící s majetkem Jihočeského kraje, jako nabyvatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.

[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nehlasoval     
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro59/3/ZM/2015 Změna územního plánu č. 2 na pozemky p.č. 488, p.č. 484/2 a p.č. 480 v k.ú. Dačice (14)

I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 2  územního plánu Dačice, kterou se mění plochy občanského vybavení na plochu smíšenou obytnou, pozemek p.č. 488, p.č. 484/2 a p.č. 480, dle přílohy návrhu usnesení č. 1.

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro60/3/ZM/2015 Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Chlumec u Dačic (19)

I. Zastupitelstvo města schvaluje Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Chlumec u Dačic.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uvést závěr tohoto usnesení do mapy plánů společných zařízení.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
61/3/ZM/2015 Poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění dopravních potřeb
města (15)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Městem Dačice a fyzickou osobou podnikající, panem Josefem Šteflem, IČ 10288210, Hradecká 109, Dačice, na zajištění dopravních potřeb města, dle přílohy usnesení č. 2.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
62/3/ZM/2015 Uzavření dodatku č. 8 s DSO Vodovod Landštejn (8)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k Dohodě o vkladu majetku města Dačic do Dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn ze dne 22.12.2005, kterým se doplňuje majetek vložený městem do DSO Vodovod Landštejn, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dohody o vkladu.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro63/3/ZM/2015 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
64/3/ZM/2015 Jmenování členů kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru takto:

 • JUDr. Jiří Fiala, Dačice 83/III (KSČM)
 • Bc. Antonín Dvořák, Dačice 35/III, (KDU-ČSL)
 • Hana Němcová, Dačice 121/I, (ODS)
 • Jiří Albrecht, Dačice 226/III, (Moravané)
 • Ing. Zdeňka Koutná, Dačice 245/V, (ANO 2011)
 • Josef Mochar, Dačice 226/V, (ČSSD)
 • Bohumil Tomšů, Dačice 78/II (SNK-ED)
 • Sylva Mrkvičková, Dačice 87/I (Nezávislí - Změna pro Dačice)

a tajemnici kontrolního výboru Martinu Havlíkovou, Dačice 371/V.

[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Zdržel se     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Zdržel se65/3/ZM/2015 Jmenování členů finančního výboru

I. Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru takto:

 • Ing. Kateřina Marková, Malý Pěčín 43 (KDU-ČSL)
 • Petr Nováček, Chlumec 29 (KDU-ČSL)
 • Ing. Eva Macků, Dačice 195/III (ODS)
 • Mgr. Milan Točík, Borek 31 (Moravané)
 • Ing. Veronika Brázdová, Lipolec 81 (Změna pro Dačice)
 • Rostislav Homolka, Borek 25 (KSČM)
 • Ing. Luboš Stejskal, Dačice 223/V (ČSSD)
 • Ing. Marie Makovičková, Dačice 234/V (SNK-ED)

a tajemnici finančního výboru Květoslavu Srbovou, Hradišťko 7.

[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Zdržel se
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro66/3/ZM/2015 Užívání a pronájem zvukové a osvětlovací techniky MěKS
I. Zastupitelstvo města pověřuje
kontrolní výbor a finanční výbor provedením kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městským kulturním střediskem.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro67/3/ZM/2015 Zpráva o činnosti rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o činnosti rady města od 2. zasedání konaného 15. 12. 2014.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13    Pro
Kateřina Bartošová                      ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD         21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru