Navigace

Obsah

Veřejné zakázky města Dačice naleznete na https://zakazky.dacice.cz/

Co je to veřejná zakázka?

O veřejné zakázce hovoříme tehdy, pokud veřejný subjekt (stát, obec, samosprávný celek, nebo organizace jimi založené, případně i další subjekt hospodařící s penězi nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství) nakupuje zboží, zadává práci, objednává dílo nebo služby.

Čím se řídí veřejné zakázky?

Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní jsou zadávány dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. U veřejných zakázek malého rozsahu je nutné dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, případně se řídí i podle své směrnice.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Dačice se řídí Směrnicí rady města „O postupu a protokolu zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH na služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce“.

Druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky lze rozdělit dle dvou základních klíčů: dle předmětu veřejné zakázky a dle přepokládané hodnoty veřejné zakázky.

Dle předmětu veřejné zakázky

 • veřejné zakázky na služby
 • veřejné zakázky na dodávky
 • veřejné zakázky na stavební práce

Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky:

 • nadlimitní veřejné zakázky
 • podlimitní veřejné zakázky
 • veřejné zakázky malého rozsahu

Finanční limity u veřejných zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota:

 • pod 2.000.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb
 • pod 6.000.000 Kč bez DPH u stavebních prací  

Zjednodušené podlimitní řízení - služby a dodávky - předpokládaná hodnota

 • pod 3.686.000 Kč bez DPH pro zadavatele - Česká republika a státní příspěvkové organizace
 • pod 5.706.000 Kč bez DPH pro zadavatele - územní samosprávný celek, jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby dle §2 odst. 2 písm. d zákona a dotovaný zadavatel
 • pod 11.413.000 Kč bez DPH pro sektorového zadavatele 

Podlimitní řízení - stavební práce - předpokládaná hodnota

 • pod 142.668.000 Kč bez DPH pro všechny typy zadavatelů