Obsah

10/2013

Přístavba domu s pečovatelskou službou v Dačicích

Předmětem plnění zakázky je přístavba třípodlažní budovy, která bude jednopodlažní částí propojena se stávající budovou DPS, úprava části 1.np stávajícího objektu DPS na byt 2+1 a úprava části 1.pp na prádelnu se sušárnou a skladem, zateplení obvodových konstrukcí, venkovní úpravy (pergola, a sadové úpravy), rozšíření parkoviště, zpevněné plochy, opěrná zeď, venkovní schodiště, prodloužení přípojky vody, prodloužení kanalizace, výměna kabelu VO a prodloužení NTL plynovodu.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí Název firmy Částka v Kč bez DPH
1. Jemnická stavba, a.s. 19 763 490,00
2. Podzimek a synové s.r.o. 22 413 501,00
3. Metrostav a.s. 22 914 844,90