Obsah

Restaurování a oprava sgrafitová fasády na č. p. 27/I v Dačicích - starý zámek
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 

Předmětem plnění této zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech restaurátorských, stavebních a montážních prací a konstrukcí a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou restaurátorských a stavebních prací a konstrukcí stavby „Restaurování a oprava sgrafitové fasáda na č. p. 27/I v Dačicích – starý zámek“.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

ak. mal. Václav Špale

1 518 060 Kč