Obsah

Lesní hospodářská osnova pro zařizovací obvod Dačice

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování Lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy s výměrou do 50 ha na celkové ploše 3800 ha s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024 ve správním území obce s rozšířenou působností Dačice v souladu s ustanovením § 25 a 26 zákona č. 289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a ustanovením § 13 a 15 vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

741 000

2.

LESPROJEKT BRNO, a.s.

741 000

3.

LESPROJEKT STARÁ BOLESLAV s.r.o.

779 000

4.

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.

896 800

5.

Příroda, s.r.o.

1 303 400

x.

SILVA PROJEKT s.r.o.

uchazeč vyřazen