Obsah

Výkon funkce TDI na stavbě "Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích

Výkon funkce Technický dozor investora na stavbě „Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích“, po celou dobu provádění stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů nebo do odstranění kolaudačních závad. Součástí plnění je i spolupráce při zabezpečení a vyřízení případných reklamací stavby po jejím dokončení a předání objednateli.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

Ing. František Lízal

180 000,00