Obsah

Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově

Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby „Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově“.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

HRON Dačice s.r.o.

267 617

2.

Jemnická Stavba, a.s.

283 449

3.

NEZDARA - instalatérství s.r.o.

332 924