Navigace

Obsah

Kontrolní výbor

Bc. Miloš Novák předseda
Milan Bastl člen
Stanislav Kadrnožka člen 
Michal Křížek člen
Ing. Jaroslav Pokorný člen
Mgr. Bohumil Šuhaj člen
Jiří Marek člen
Martina Havlíková tajemnice výboru

Finanční výbor 

Milan Kubek předseda
Mgr. Antonín Dvořák člen
Mgr. Miloš Dvořák člen
Zdeněk Kulík člen
Ing. Marie Makovičková člen
Ing. Luboš Stejskal člen
Mgr. Milan Točík člen
Jana Bártů tajemnice výboru     

Stavební komise

Ing. arch. Miroslav Dvořák   předseda
Ing. arch. Pavel Kučera člen
Ing. Radovan Kubek člen
Věroslav Tůma člen
Milan Navrátil člen
Roman Vretonko, DiS. tajemník komise

Dopravní komise

Ing. Richard Tůma              předseda
Pavel Kopečný člen
Stanislav Zelenka                 člen
Josef Pospíchal člen
Michal Pokorný člen
npor. Mgr. Bc. Jaroslav Doležal člen
Mojmír Holec člen
Martin Procházka tajemník komise

Sociální komise

Ludmila Rehartová    předseda
Rudolf Hájek člen
Vladimír Dušek člen
Jana Trávníčková člen
Bc. Kateřina Klimšová člen
Vlastislav Švec člen
Lenka Holcová člen
Mgr. Květa Leitkepová, Dis.  člen
Mgr. Soňa Hlaváčková člen
Lenka Nováková        tajemnice komise

Komise k projednávání přestupků města Dačice - více informací

Bc. Bohumír Böhm, DiS.                 předseda
Mgr. Romana Maříková člen
Mgr. Markéta Králová člen
JUDr. Eva Škodová člen
Bc. Jana Štěpánová člen
Bc. Markéta Nováčková člen

Památková komise

Ing. arch. Pavel Kučera předseda
Ing. Richard Tůma        člen
Mgr. Martin Rychlík člen
Ing. Hana Novotná člen
PhDr. Jana Bisová člen
Mgr. Naděžda Mastná člen
Mgr. Pavel Urban tajemník komise

Komise volnočasových aktivit

Milan Malý předseda
Libor Týral            člen
Mgr. Soňa Nováková člen
MUDr. Mario Novák člen
Miroslav Reisner     člen
Václav Šuler člen
Mojmír Holec člen
Bc. Markéta Nováčková tajemník komise

Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21  

Ing. Kateřina Marková        předseda
Kateřina Bartošová člen
Ing. Eva Macků člen
Mgr. Terezie Krůčková člen
Ing. Zdeňka Koutná člen
Miroslava Vacková člen
Pavla Přibylová člen
Mojmír Holec člen
František Stejskal člen
Ing. Ilona Brabencová tajemník komise

Komise Palackého náměstí

Ing. Jiří Baštář předseda
Bc. Miloš Novák člen
Bc. Vít Svoboda člen
Vlastislav Švec člen
Ing. Luboš Stejskal člen
Jiří Albrecht člen
Tomáš Bistřický člen
Ing. arch. Miroslav Dvořák člen
Ing. arch. Pavel Kučera člen
Ing. Richard Tůma člen
Bc. Pavel Gřunděl člen
Zdeněk Sedláček tajemník komise