Navigace

Obsah

Komise k projednávání přestupků města Dačice se schází v budově radnice čp. 1/IKomise k projednávání přestupků města Dačice

Členové:

 • Bc. Jana Štěpánová, členka komise
 • Mgr. Romana Maříková, členka komise
 • Mgr. Markéta Králová, členka komise
 • Bc. Markéta Nováčková
   
 • Komise se schází dle potřeby. Zasedá v tříčlenném složení v čele s předsedou.

Zřízení:
Komise k projednávání přestupků je zvláštním orgánem obce k výkonu přenesené působnosti, zřizovaným dle § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 61  odst.  1, 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, starostou města.

Pravomoc:

 • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě
 • projednávání přestupků proti pořádků v územní samosprávě,
 • projednávání přestupků proti veřejnému pořádku,
 • projednávání přestupků proti majetku,
 • projednávání přestupků proti občanskému soužití,
 • projednávání přestupků, o kterých to stanoví zákon

Územní působnost:

 • Zajišťuje projednávání přestupků spáchaných v územním obvodu města Dačice, případně postoupených komisi v souladu se zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťuje projednávání přestupků pro následující obce: Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov

Nejdůležitější obecně závazné právní předpisy vztahující se na rozhodování komise:

 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 251/2016  Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů