Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Telefonní seznam úřadu

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Dačice)

Barbořík Petr

topič, správce budov - Odbor správy budov
Telefon: 384 401 226
E-mail: udrzbar@dacice.cz

Bártů Jana

účetní, rozpočet - Finanční odbor
Telefon: 384 401 219
E-mail: rozpocet@dacice.cz

Bártů Romana, Mgr.

vedoucí oddělení, kulturní akce, pronájmy - KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 279
E-mail: akce@dacice.cz

Běhanová Vlasta

sekretariát stavebního úřadu - Odbor stavební úřad

Blahová Ivana, Ing.

referentka územního plánování, ÚAP, GIS - Odbor stavební úřad
Telefon: 384 401 242
E-mail: gis@dacice.cz

Brabencová Ilona, Ing.

sekretariát, Zdravé město Dačice a MA21 - Útvar tajemníka

Čekal Tomáš, Ing. arch.

referent územního plánování - Odbor stavební úřad
Telefon: 384 401 242
E-mail: cekal@dacice.cz

Čurdová Hana, Mgr.

sociálně-právní ochrana dětí - Odbor sociálních věcí
Telefon: 384 401 256
Mobil: 602 526 214
E-mail: soc.pod1@dacice.cz

Dohnal Petr

zkušební komisař, evidence vozidel - Odbor dopravy
Telefon: 384 401 260
Mobil: 725 882 600
E-mail: komisar@dacice.cz

Doudová Kateřina, Bc.

zemědělský půdní fond, ochrana zvířat proti týrání, souhrnná vyjádření - Odbor životního prostředí
Telefon: 384 401 216
Mobil: 704 971 410
E-mail: doudova@dacice.cz

Fabešová Lenka, DiS.

investiční výstavba, dotace - Odbor dotací a investic
Telefon: 384 401 288
E-mail: projekty@dacice.cz

Gřunděl Pavel, Bc., DiS.

dovozy vozidel, vedoucí odboru - Odbor dopravy
Telefon: 384 401 247
Mobil: 702 201 384
E-mail: dovozy@dacice.cz

Hájková Renáta

odpadové hospodářství, lovecké a rybářské lístky - Odbor životního prostředí
Telefon: 384 401 291
E-mail: hajkova@dacice.cz

Havlíková Martina

účetní, evidence majetku, příspěvky, pokladna - Finanční odbor
Telefon: 384 401 218
E-mail: prispevky@dacice.cz

Hlaváčová Dana

vedoucí finančního oddělení - Finanční odbor
Telefon: 384 401 296
E-mail: vydaje@dacice.cz

Horák Jaroslav, RNDr.

odpadové hospodářství, ochrana ovzduší - Odbor životního prostředí
Telefon: 384 401 281
Mobil: 704 971 412
E-mail: odpady@dacice.cz

Jankůjová Ludmila

sekretariát starosty - Útvar tajemníka
Telefon: 384 401 211
E-mail: meu@dacice.cz

Kasková Dana

státní správa a samospráva ve školství - Finanční odbor

Klimešová Jana

registrace, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů - Odbor obecní živnostenský úřad

Landa Vítězslav

technický pracovník a údržbář, KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 278
E-mail: technika2@dacice.cz

Lojka Vojtěch

památková péče, péče o válečné hroby - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 289
E-mail: kultura3@dacice.cz

Luks Miroslav, Bc.

kurátor pro děti a mládež - Odbor sociálních věcí
Telefon: 384 401 250
Mobil: 602 526 210
E-mail: kurator@dacice.cz

Marková Kateřina, Ing.

e-podatelna, spisová služba, základní registry, evidence smluv - Odbor vnitřních věcí
Telefon: 384 401 224
E-mail: podatelna@dacice.cz

Nevrklová Irena, Ing.

referentka územního plánování - Odbor stavební úřad
Telefon: 384 401 242
E-mail: nevrklova@dacice.cz

Nováková Lenka

opatrovník, agenda přidělování bytů v DPS, vydávání průkazů individuální dopravy seniorů - Odbor sociálních věcí
Telefon: 384 401 251
Mobil: 720 934 257
E-mail: soc.archiv@dacice.cz

Páralová Helena

personální, zástup podatelna - Odbor vnitřních věcí
Telefon: 384401238
E-mail: personalni2@dacice.cz

Procházka Martin

silniční hospodářství - Odbor dopravy
Telefon: 384 401 245
Mobil: 725 976 885
E-mail: siln.hosp@dacice.cz

Sedláčková-Vinklerová Blanka, Mgr.

sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče - Odbor sociálních věcí

Skořepa Lukáš, Ing.

vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny - Odbor životního prostředí
Telefon: 384 401 241
Mobil: 723 416 809
E-mail: zivotni@dacice.cz

Skořepová Jana

účetní, pohledávky - Finanční odbor

Staňková Lucie, Bc., DiS.

registrace, kontrola, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů - Odbor obecní živnostenský úřad

Stellnerová Alena, Bc.

sociálně.právní ochrana dětí - Odbor sociálních věcí
Telefon: 384 401 253
Mobil: 602 526 239
E-mail: soc.pod2@dacice.cz

Strachotová Eliška

státní správa a samospráva ve školství - Finanční odbor
Telefon: 384 401 243
E-mail: skolstvi@dacice.cz

Straka Jaroslav

silniční hospodářství - Odbor dopravy
Telefon: 384 401 245
Mobil: 602 113 586
E-mail: siln.hosp2@dacice.cz

Svrbík Tomáš, Mgr.

registrace, kontrola, poplatky, hazardní hry, evidence zemědělských podnikatelů - Odbor obecní živnostenský úřad

Škodová Eva, JUDr.

právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů - Útvar tajemníka
Telefon: 384 401 282
E-mail: poverenec@dacice.cz

Štěrbová Lada, Mgr.

sociální poradenství, sociální kurátor, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením - Odbor sociálních věcí

Uher Jaroslav

programový a technický pracovník, KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 278
E-mail: technika@dacice.cz

Vacek Karel

evidence vozidel, technik - Odbor dopravy
Telefon: 384 401 258
E-mail: vozidla1@dacice.cz

Vašíčková Irena, Mgr.

sociální poradenství, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením - Odbor sociálních věcí