Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Dačice)

Ing. Lea Andrejsová, Ph.D.

vedoucí odboru - Odbor obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 225
E-mail: zivnost@dacice.cz

Petr Barbořík

topič, správce budov - Odbor správy budov, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 226
E-mail: udrzbar@dacice.cz

Jana Bártů

účetní, rozpočet - Finanční odbor, Palackého nám. 2/I, Dačice (Patro: 1 )
Telefon: 384 401 219
E-mail: rozpocet@dacice.cz

Mgr. Romana Bártů

vedoucí oddělení, kulturní akce, pronájmy - KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 279
E-mail: akce@dacice.cz

Vlasta Běhanová

sekretariát stavebního úřadu - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice

Bc. Petr Bělohlávek

nájmy, prodeje, koupě a směny pozemků, správa veřejné zeleně - Odbor správy majetku, Palackého nám. 2/I, Dačice

Mgr. Ivana Beňová

ochrana přírody a krajiny - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 216
E-mail: ochrana@dacice.cz

Martina Bénová

vedoucí odboru - Odbor správy budov, Palackého nám. 2/I, Dačice

Ing. Ivana Blahová

referentka územního plánování, ÚAP, GIS - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 242
E-mail: gis@dacice.cz

Ing. Kateřina Boturová

vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 217
Mobil: 602 110 731
E-mail: boturova@dacice.cz

Ing. Ilona Brabencová

sekretariát, Zdravé město Dačice a MA21 - Útvar tajemníka

Ing. Vlastimil Brunner

stavební referent - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice

Marie Bulíčková

prodeje, koupě, směny, pachty pozemků, věcná břemena - Odbor správy majetku, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 237
E-mail: pozemky2@dacice.cz

Ing. Marie Buzková

vedoucí odboru - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 297
E-mail: buzkova@dacice.cz

Ing. arch. Tomáš Čekal

referent územního plánování - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 242
E-mail: cekal@dacice.cz

Ing. Jiřina Černá

stavební referentka - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 297
E-mail: cerna@dacice.cz

Mgr. Hana Čurdová

sociálně-právní ochrana dětí - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice
Telefon: 384 401 256
Mobil: 602 526 214
E-mail: soc.pod1@dacice.cz

Ing. Eva Danielová

vyjádření ke stavbám a zvláštnímu užívání pozemků města, veřejné zakázky, údržba majetku města - kanalizace a rybníky ve vlastnictví města - Odbor správy majetku, Palackého nám. 2/I, Dačice

Bc. Kateřina Doudová

zemědělský půdní fond, ochrana zvířat proti týrání, souhrnná vyjádření - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 216
E-mail: doudova@dacice.cz

Ing. Hana Dvořáková

vedoucí odboru - Odbor správy majetku, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 227
E-mail: dvorakova@dacice.cz

Lenka Fabešová, DiS.

dotace - Odbor dotací a investic, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 288
E-mail: projekty@dacice.cz

Bc. Pavel Gřunděl, DiS.

dovozy vozidel, vedoucí odboru - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 247
Mobil: 702 201 384
E-mail: dovozy@dacice.cz

Bc. Veronika Gřundělová

byty - Odbor správy budov, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 235
E-mail: byty@dacice.cz

Martina Havlíková

účetní, evidence majetku, příspěvky, pokladna - Finanční odbor
Telefon: 384 401 218
E-mail: prispevky@dacice.cz

Dana Hlaváčová

vedoucí finančního oddělení - Finanční odbor
Telefon: 384 401 296
E-mail: vydaje@dacice.cz

RNDr. Jaroslav Horák

odpadové hospodářství, ochrana ovzduší - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 281
E-mail: odpady@dacice.cz

Věra Janáková

vedoucí odboru - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice
Telefon: 384 401 213
E-mail: socialni@dacice.cz

Ludmila Jankůjová

sekretariát starosty - Útvar tajemníka
Telefon: 384 401 211
E-mail: meu@dacice.cz

Jindra Jelínková, DiS.

pěstounská péče, vydávání průkazů individuální dopravy seniorů - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice
Telefon: 384 401 252
Mobil: 602 526 208
E-mail: pestouni@dacice.cz

Ing. Pavel Kadlec

stavební referent - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 232
E-mail: kadlec@dacice.cz

Dana Kasková

státní správa a samospráva ve školství - Finanční odbor

Jana Klimešová

registrace, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů - Odbor obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 2/I, Dačice

Vítězslav Landa

provozně technický pracovník KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 278
E-mail: technika2@dacice.cz

Vojtěch Lojka

památková péče, péče o válečné hroby - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 289
E-mail: kultura3@dacice.cz

Bc. Miroslav Luks

kurátor pro děti a mládež - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice
Telefon: 384 401 250
Mobil: 602 526 210
E-mail: kurator@dacice.cz

Ing. Kateřina Marková

Spisovna, spisová služba, základní registry, evidence smluv, podatelna partnerská města - Odbor vnitřních věcí
Telefon: 384 401 224
E-mail: spisovna@dacice.cz

David Měrtl

zkušební komisař - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 260
E-mail: mertl@dacice.cz

Bc. Lucie Nekulová

přestupky, TAXI - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice

Ing. Irena Nevrklová

referentka územního plánování - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 242
E-mail: nevrklova@dacice.cz

Bc. Markéta Nováčková

tisková mluvčí, sociální sítě, média - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 240
E-mail: zpravodaj@dacice.cz

Lenka Nováková

opatrovník, agenda přidělování bytů v DPS - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice
Telefon: 384 401 251
Mobil: 720 934 257
E-mail: soc.archiv@dacice.cz

Helena Páralová

personální, zástup podatelna - Odbor vnitřních věcí
Telefon: 384401238
E-mail: personalni2@dacice.cz

Bc. František Peterka

hrobová agenda, zábory veřejného prostranství - Odbor správy majetku, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 228
E-mail: peterka@dacice.cz

Kateřina Píšová

investiční výstavba, dotace - Odbor dotací a investic, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 288
E-mail: projekty1@dacice.cz

Martin Procházka

silniční hospodářství - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 245
Mobil: 725 976 885
E-mail: siln.hosp@dacice.cz

Mgr. Blanka Sedláčková-Vinklerová

sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice

Jaroslava Siváková

pronájmy - Odbor správy budov, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 235
E-mail: sivakova@dacice.cz

Ing. Lukáš Skořepa

vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 241
Mobil: 723 416 809
E-mail: zivotni@dacice.cz

Jana Skořepová

účetní, pohledávky - Finanční odbor

Bc. Lucie Staňková, DiS.

registrace, kontrola, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů - Odbor obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 2/I, Dačice

Bc. Alena Stellnerová

sociálně.právní ochrana dětí - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice
Telefon: 384 401 253
Mobil: 602 526 239
E-mail: soc.pod2@dacice.cz

Eliška Strachotová

státní správa a samospráva ve školství - Finanční odbor
Telefon: 384 401 243
E-mail: skolstvi@dacice.cz

Jaroslav Straka

silniční hospodářství - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 245
Mobil: 602 113 586
E-mail: siln.hosp2@dacice.cz

Bohumila Svobodová

evidence vozidel - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 258
E-mail: vozidla2@dacice.cz

Mgr. Tomáš Svrbík

registrace, kontrola, poplatky, hazardní hry, evidence zemědělských podnikatelů - Odbor obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 2/I, Dačice

Lucie Šindelářová

řidičské průkazy - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 259
E-mail: prukazy@dacice.cz

Mgr. Bc. Hana Škapová

vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 292
E-mail: skapova@dacice.cz

Daniel Škarda

vyjádření ke stavbám a zvláštnímu užívání pozemků města, veřejné zakázky, údržba majetku města - komunikace - Odbor správy majetku, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 285
E-mail: opravy@dacice.cz

JUDr. Eva Škodová

vedoucí odboru, právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů - Odbor vnitřních věcí
Telefon: 384 401 282
E-mail: poverenec@dacice.cz

Bc. Martin Šťastný

vedoucí odboru - Odbor dotací a investic, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 294
E-mail: dotace@dacice.cz

Bc. Lucie Štěpánová

dotace - Odbor dotací a investic, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 287
E-mail: projekty2@dacice.cz

Mgr. Denisa Štěrbová

vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 292
E-mail: sterbova2@dacice.cz

Mgr. Lada Štěrbová

sociální poradenství, sociální kurátor, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice

Radovan Tichý

investiční výstavba - Odbor dotací a investic, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 287
E-mail: investice@dacice.cz

Jaroslav Uher

programový a technický pracovník, KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 278
E-mail: technika@dacice.cz

Mgr. Pavel Urbánek

přestupky - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 268
Mobil: 721 967 661
E-mail: prestupky2@dacice.cz

Karel Vacek

evidence vozidel, technik - Odbor dopravy, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 258
E-mail: vozidla1@dacice.cz

Mgr. Irena Vašíčková

sociální poradenství, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením - Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 1/I, Dačice

Lenka Williams

stavební referentka - Odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, Dačice
Telefon: 384 401 231
E-mail: williams@dacice.cz

František Wohoska

provozně těchnický pracovník KD Beseda - Odbor kultury a cestovního ruchu
Telefon: 384 401 278
E-mail: wohoska@dacice.cz

Jitka Žaloudková

pronájmy - Odbor správy budov, Palackého nám. 2/I, Dačice
Telefon: 384 401 235
E-mail: pronajmy@dacice.cz