Navigace

Obsah

Konference "Strategie hospodaření s vodou v krajině" - 12.11.2019

Zdravé město Dačice Vás pozvalo na konferenci dne 12. 11. 2019, 8:30 - 15 h do hlavního sálu Kulturního domu Beseda v Dačicích. Konference byla pořádána v rámci projektu spolufinancovaného ze SFŽP s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".


Program byl následující:

8:30 - 9:15 Registrace

9:15 - 9:30 Zahájení konference; Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků 9:30 - 10:00 Doc. Jan Pokorný a kol. (ENKI, o.p.s.): audit krajiny regionu dačicko (vývoj teplot, stav zeleně ve městě, v krajině, voda; co nám říká vodní a uhlíková stopa)

10:00- 10:30 Ing. J. Vopravil (VÚMOP): Stav zemědělské půdy a hospodaření na ní ve vazbě na dopady sucha

10:30 - 11:00 Profesor Ilja Vyskot (Mendelova univerzita Brno),ing. K. Kupec:„ Stav lesů v majetku města Dačice a jejich ekosystémová funkční újma (výsledky projektu MŽP ukončeného na jaře 2019)

11:00 - 11:30 Ing. Jiří Müller, Ing. Jaroslav Mátl (MěÚ Dačice): Kůrovcová kalamita a víceleté zkušenosti s přirozenou obnovou

11:30 - 12:00 Ing. K. Macků, starosta města Dačice: jak může město ovlivňovat klima hospodařením s vodou

12:00 - 12:45 Přestávka na oběd

12:45 - 13:15 Ing. H. Zahradníková: Dotační program Jihočeského kraje na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny

13:15 - 13:45 Ing. Vladimír Zdražil, PhD,ČZU Praha: Amálie – krajina adoptovaná na klimatickou změnu (projekt MŽP, TAČR)

13:45 14:15 Doc. T. Matuška,ing. B. Šourek (ČVUT Praha UCEEB): Pracné dobývání vody ze vzduchu na poušti (S.A.W.E.R.)

14:15 - 14:30 Závěrečná diskuse