Obsah

Řidičské průkazy

Městský úřad Dačice, odbor dopravy sděluje, že: k výdeji jsou připraveny řidičské průkazy ze dne 23.11.2020

Řidičský průkaz si můžete vyzvednout osobně nebo v zastoupení na základě ověřené plné moci na Městském úřadu v Dačicích na odboru dopravy (v budově starého zámku, Krajířova 27/I, v přízemí, v úředních hodinách :

 

pondělí 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00
středa 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00
pátek  
neúřední dny po předchozí domluvě

S sebou si vezměte svůj platný doklad totožnosti a původní řidičský průkaz, nejedná-li se o vydání prvního řidičského průkazu, popřípadě ověřenou plnou moc. Pak Vám bude vydán Váš nový řidičský průkaz.

Upozornění: občané budou obsloužení v pořadí podle vyvolávacího systému.