Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Cena města za rok 2013

Ceny města za rok 2013 byly předány při Slavnostním večeru města

V pátek 12. září 2014 byly předány Ceny města Dačice za rok 2013, které udělilo zastupitelstvo města v červnu tohoto roku těmto osobnostem:

  • panu Milanu Kubkovi v kategorii Kultura - za propagaci dechové hudby a pedagogickou činnost v oblasti hudby. Pan Kubek je jednou z nejvýznamnějích a nejaktivnějších osobností hudebního a kulturního života v Dačicích. V rámci své hudební činnosti naplňuje odkaz dačických skladatelů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance. Je dirigentem Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice, se kterým reprezentuje město Dačice v celostátním i mezinárodním měřítku. 
  • panu Vítězslavu Hergeselovi v kategorii Výchova a vzdělání - za úspěšnou práci v oblasti hudebního vzdělání a výchovy mládeže. Jako pedagog na ZUŠ Dačice a sbormistr dětských pěveckých sborů dosahuje při reprezentaci města vynikajících úspěchů v celostátním i mezinárodním měřítku, svým svěřencům předává nejen hudební vzdělání, ale současně působí na jejich kultivovaný projev a napomáhá vytvářet a upevňovat morální hodnoty. 
  • panu Ludvíku Kocmálovi za oblast Sport - za celoživotní přínost v oblasti amatérského sportu. Pan Kocmál je členem tělovýchovné jednoty v Dačicích 45 let. Po celou dobu se aktivně věnoval sportu a později i trenérské činnosti, vychoval řadu generací sportovců v Dačicích a byl u řady sportovních úspěchů dačických sportovců na celostátní úrovni.  .
  • panu Bohumíru Smutnému v kategorii Jiné - za celoživotní přínos v oblasti bádání a poznávání dějin města. Ačkoliv pan Smutný v současné době nemá trvalé bydliště na území města Dačice, jeho život a práce jsou s městem úzce propojeny. V Dačicích prožil své dětství a jako hrdý patriot se k městu stále hlásí. Jako historik je autorem řady odborných prací a publikací, které se věnují historii Dačic. Díky jeho vědeckému bádání  bylo výrazným způsobem zdokumentováno a potvrzeno prvenství Dačic, jako města, ve kterém byla vyrobena první kostka cukru na světě. 

Celý večer se nesl v příjemném a přátelské atmosféře. Na úvod programu se představilo kytarové kvarteto ZUŠ Dačice vedené paní Janou Polákovou a dětský pěvecký sbor Kvítek v čele se sbormistrem Vítězslavem Hergeselem. Poté předali starosta Vlastimil Štěpán, místostarosta Jan Bartošek a tajemník Karel Macků ceny města za rok 2013.

Jako hlavní host večera se představil kytarový virtuóz Lubomír Brabec. Ten se také během svého vystoupení připojil k blahopřání osobnostem, které získaly cenu, ocenil přítomné diváky jako výborné publikum a poděkoval všem rodičům, které vedou své děti k hudbě a podporují je při hudebním vzdělání.

Město

Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

Řezbářské sympozium 2018

Řezbářské sympozium 2018 aneb Dačická řežba podesáté 

logo EUMěsto uspořádalo ve dnech 13. - 18. 8. 2018 již X. ročník Řezbářského sympozia, které se stalo oblíbenou součástí dačikého kulturního léta. Letošní akce byla obohacená o novinky a uskutečnila se s mezinárodní účastí. Více zde ...

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru