Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Požár

Jak se chovat v případě požáru

 1. V každém případě se snažte zachovat klid a jednejte s rozvahou.
 2. Jste-li schopni požár uhasit, okamžitě to udělejte – využijte hasícího přístroje, hydrantu na chodbách atd. Pokud nebude ohrožena Vaše bezpečnost, snažte se zamezit jeho dalšímu šíření – odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály.
 3. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu může zvýšit intenzitu hoření!
 4. Nepodaří-li se Vám požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní – obvykle voláním „HOŘÍ“.
 5. Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a zvířat.
 6. Okamžitě ohlaste zjištěný požár na linku 150 nebo 112.

!!! Nezapomeňte – každý požár, i uhašený bez pomoci hasičů, musí být nahlášen příslušnému Hasičskému záchrannému sboru!!!

Při ohlašování požáru oznamte Vaše jméno, adresu a číslo telefonu a oznamte, co se stalo, udejte adresu. Pokud je popis pomocí ulic obtížný, použijte nějaký orientační bod a popište příjezdovou komunikaci.

 1. Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory.
 2. Pozor na nadýchání se zplodin hoření!

Skloňte se co nejvíc k zemi a použijte improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí.

 1. Zabezpečte uzavření přívodu plynu a elektrické energie, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace.
 2. Pomozte lidem, kteří to potřebují – zejména staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakově postižení.
 3. Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a údaje o specifikaci hořícího objektu a okolí.

Pokud máte znemožněn únik

 1. Zachovejte klid.
 2. Uzavřete všechny dveře a snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy..).
 3. Snažte se dostat k oknu a mávejte, aby Vás hasiči viděli.
 4. Otevření okna zvažte – může způsobit průvan a tím rychlejší pronikání zplodin do Vašeho prostoru.
 5. Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.
 6. V případě silného zakouření si lehněte na zem.
 7. Ústa kryjte kusem namočené látky jako improvizovaný dýchací filtr.
 8. Snažte se dýchat klidně a zhluboka.
 9. Vytvořte ochranu těla - nejlépe namočením oděvu.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru