Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Úřad územního plánování

Blahová Ivana, Ing. referentka územního plánování, ÚAP, GIS, DTMM, DTMK 384 401 242
gis@dacice.cz
Čekal Tomáš, Ing. arch. referent územního plánování 384 401 242
cekal@dacice.cz
Nevrklová Irena, Ing. referentka územního plánování 384 401 242
nevrklova@dacice.cz

Úřad územního plánování – působnost ve věcech územního plánování:

 • pořizuje územní plán a regulační plán,
 • pořizuje územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní opatření na žádost obce v ORP Dačice,
 • pořizuje územně plánovací podklady pro ORP Dačice v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí,
 • pořizuje a vydává vymezení zastavěného území,
 • vkládá data do národního geoportálu územního plánování,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona,
 • archivuje a zveřejňuje územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady,
 • provádí správu a aktualizaci dat geografického informačního systému (GIS),
 • provádí správu a aktualizaci digitální technické mapy města (DTMM).
 • spolupracuje při tvorbě a správě digitální technické mapy veřejné správy (DMVS)

Formuláře: 

Formuláře pro zahájená projednávání nebo řízení do 30.6.2024 (dle tzv. starého stavebního zákona, č. 183/2006 Sb.)

 • Připomínka nebo námitka k pořizovanému územnímu plánu (typ: PDF, typ: DOC)
 • Žádost o vyjádření k záměru z hlediska územního plánování (typ: PDF, typ: DOC)
 • Žádost o závazné stanovisko k záměru z hlediska územního plánování (typ: PDF, typ: DOC)

Formuláře od 1.7.2024 (dle tzv. nového stavebního zákona, č. 283/2021 Sb.)

 • Podnět na pořízení územního nebo regulačního plánu (typ: PDF, typ: DOC)
 • Podnět nebo připomínka k pořizovanému územnímu nebo regulačnímu plánu (typ: PDF, typ: DOC)
 • Žádost o vyjádření k záměru z hlediska územního plánování (typ: PDF, typ: DOC)

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru