Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Historie

Krátký výlet do historie

Dačice - historický pohledDačice jsou jedním z nejstarších měst ležících v půvabné krajině Českomoravské vrchoviny. První písemná zpráva pochází z roku 1183 a dokládá existenci osady vzniklé na křižovatce obchodních cest, které spojovaly Znojemsko s jižními Čechami a Jihlavsko s Rakouskem.

Dačice - starý zámekO necelých 200 let později, v roce 1377, obdržely Dačice městská privilegia, ale nejvýznamnějšího rozmachu dosáhlo město v době, kdy se jeho majiteli stali Krajířové z Krajku. Z Dačic udělali své sídelní město a to přineslo prudký rozkvět nejen ře-mesel, ale vzkvétaly i další oblasti.

Vznikaly nejrůznější cechy, Dačice byly obdařeny právem konat trhy, mílovým právem, právem vařit pivo i právem soudním. Dačičtí měšťané si začali budovat výstavné domy. V 16. století pozvali Krajířové italské stavitele, kteří se zde usadili a svým dílem proměnili goticky strohé město v město renesanční. Domy dostaly renesanční štíty, vznikla nová radnice, oba zámky, věž kostela sv. Vavřince, vyrostla nová městská čtvrť kolem zámku.

Další stavitelsky významnou epochou Dačic bylo baroko. Koncem 17. století však přišly velké pohromy. Nejprve zachvátil město mor a později požár, který způsobil zkázu renesanční a barokní podoby města. K nejvýznamnějším dochovaným barokním památkám patří areál františkánského kláštera s kostelem sv. Antonína Paduánského, sousoší Panny Marie před novým zámkem a kostel sv. Vavřince, který s přilehlou renesanční věží tvoří dominantu města.

Dačice - budova bývalé rafinerie cukruRok 1843 přinesl městu světové prvenství. Ne každý ví, že dnes tak běžná věc, jakou je kostkový cukr, se zrodila v jednom z domů na Palackého náměstí v Dačicích. O tom, jak první kostka cukru spatřila světlo světa vypovídá stálá expozice v Městském muzeu a galerii.

Průkopníkem byly Dačice i na poli vzdělanosti a spolkového života. V 19. století došlo k velkým změnám ve státní správě tehdejšího Rakousko-Uherska. Dačice se staly sídlem okresních úřadů a okresním městem zůstaly s přestávkou v období druhé světové války až do roku 1960.

Popis jednotlivých památek včetně fotografií je k dispozici v sekci Památky

Historie města v datech

 • 1183 - nejstarší písemná zpráva o Dačicích, farní osada na křižovatce obchodních cest, Dačice jsou v zeměpanském majetku
 • pol. 13. století - Dačice přešly do dodržení křižovníků s červenou hvězdou
 • 1339 - 1348 - dačické panství přešlo do majetku pánů z Hradce
 • 1377 - nejstarší doklady uvádějící Dačice jako město
 • 1459 - vymírá starší linie pánů z Hradce, zboží dačické kupuje Volfgang Krajíř
             z Krajku, začíná období největšího rozkvětu města
 • 1559 - stavba renesanční radnice
 • 1572 - 1579 - vzniká starý zámek - sídlo Krajířů
 • 1586 - 1592 - stavba renesanční věže u farního kostela
 • 1591 - objevuje se první zpráva o stavbě nového zámku
 • 1600 - Krajířové vymírají po meči
 • 1610 - Kateřina z Krajku prodává Dačice Vilému Dubskému z Třebomyslic
 • 1623 - Dačice mění majitele - prodány Lvu Burianovi Berkovi z Dubé a Lipého
 • 1644 - dačické panství je na čas v rukou Fürstenberků
 • 1645 - Švédové vydrancovali město, po třicetileté válce nastal úpadek
 • 1660 - začala stavba prvního barokního objektu ve městě - františkánského 
             kláštera, katerý založil primátor města Matěj Jiří Kapeta, stavba tvá 4 roky
 • 1672 - 1677 - ke klášteru přistaven kostel sv. Antonína Paduánského
 • 1680 - město zachvátil velký mor
 • 1690 - rozsáhlý požár způsobil s dalšími menšími zkázu renesanční a barokní
             podoby města
 • 1714 - Dačice se dostávají do držení Václava Vojtěcha z Vrba a Bruntálu
 • 1728 - hrabě z Vrbna prodal Dačice a panství c.k. radovi a vyslanci v Petrohradě 
             hraběti Jindřichu Karlovi z Osteinu
 • 1775 - začala stavba farního kostela sv. Vavřince, a to nákladem děkana Jana
             Neulingera a majitele panství hraběte Osteina, dokončena byla v r. 1788
 • 1809 - město mění naposledy svou vrchnost, panství dědí člen německé říšské
             šlechty Bedřich Karel z Dalbergu
 • 1821 - ve městě založena první lesnická škola na Moravě
 • 1833 - založena první rafinérie cukru na Moravě
 • 1841 - vyrobena první kostka cukru na světě
 • 1843 - J. K. Rad získává c.k. privilegium na výrobu kostkového cukru
 • 1849 - Dačice se stávají sídlem politického okresu, zřízen tzv. podkrajský úřad
 • 1868 - ve městě zřízeno okresní hejtmanství
 • 1878 - Jan Klang založil továrnu na výrobu hospodářských strojů
 • 1882 - založen dobrovolný sbor hasičů
 • 1884 - založen vzdělávací a ochotnický spolek Tyl
 • 1892 - zřízena měšťanská škola
 • 1893 - založeno městské muzeum a knihovna
 • 1896 - otevření hospodářské školy s vyučovacím jazykem českým
 • 1902 - dokončena železniční trať Telč - Dačice - Slavonice
 • 1940 - zahájena výroba plnicích per ve firmě Stejskal-Novotný - nyní Centropen
 • 1945 - město bylo osvobozeno 9. 5. Rudou armádou
 • 1946 - město navštívil prezident dr. Eduad Beneš s chotí
 • 1951 - otevřen rozsáhlý areál nemocnice
 • 1953 - zahájena výuka na první střední škole ve městě - jedenáctiletá střední
             škola, pozdější gymnázium
 • 1960 - sídlo okresu v Dačicích zrušeno, město je začleněno do okresu J. Hradec
 • 1962 - zahájena výstavba největšího podniku ve městě, nyní TRW-DAS a.s.
 • 1979 - zahájena tradice festivalu dechových hudeb Fest Band Dačice
 • 1983 - oslavy 800. výročí první písemné zmínky o Dačicích na sportovním 
             stadionu
 • 1990 - historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou rezervací
 • 1990 - uzavřena smlouva o spolupráci s rakouským městem Gross-Siegharts
 • 1995 - parterským městem Dačic se stává také švýcarský Urtenen-Schönbühl
 • 1997 - v říjnu navštívil Dačice prezident ČR Václav Havel
 • 1998 - uskutečnil se první ročník divadelního a hudebního festivalu „Za dačickou  
             kostku cukru“
 • 1999 - otevřen nový sportovní stadion
 • 2000 - 25. května byla odhalena pamětní deska na rodném domě hudebního
             skladatele Vladimíra Fuky k jeho nedožitým 80. narozeninám
 • 2002 - otevřena nová budova Základní umělecké školy v Dačicích
 • 2003 - od 1. ledna Dačice získaly pravomoci tzv. malého okresu
 • 2003 - na domě č. 4 na Palackého náměstí, kde byla původně v provozu rafinérie 
             cukru, byla odhalena pamětní deska k výrobě první kostky cukru
              v Dačicích. Desku odhalila prapravnučka J. K. Rada – Elisabeth Würrer-
              Adler.
 • 2006 - na krátkou návštěvu města přijel 27. června prezident Václav Klaus
 • 2007 - na okraji Dačic směrem na J.Hradec byl otevřen areál nového koupaliště
 • 2008 - postavena nová lávka přes řeku Dyji za Homolkovým mlýnem
 • 2008 - k 825. výročí 1. písemné zprávy o Dačicích vydána veduta města z 18. st.
 • 2009 - jihočeský kraj zakládá v září akciovou společnost Nemocnice Dačice
 • 2009 - na Palackého náměstí Pod Lipkami proběhl první ročník “Dačické řežby”
 • 2010 - otevřena zrekonstruovaná sportovní hala
 • 2011 - Infocentrum Dačice  bylo oceněno jako "Informační centrum roku 2011"
 • 2011 - zřízena první světelná křižovatka řízená semafory u autobusového nádraží
 • 2012 - Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR
 • 2013 - provoz zahájilo 3D Kino Dačice
 • 2013 - otevřen lesopark U Třech křížů
 • 2014 - spuštěno regionální televizní vysílání Dačické televize (DATEL)
 • 2014 - místostarosta Ing. Jan Bartošek se stal místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KDU-ČSL
 • 2015 - rekonstrukce mostu přes Moravskou Dyji
 • 2015 - Pěvecký sbor Kvítek ze ZUŠ Dačice získal v kategorii dětských sborů titul "Sbor roku 2014"
 • 2016 - rekonstrukce Kancnýřova sadu
 • 2017 - vybudována hasičská zbrojnice pro SDH Dačice
 • 2018 - výstavba nové MŠ Dačice, Za Lávkami   

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru