Obsah

Město Dačice nabízí prodej bytové jednotky č. 87/4 v domě čp. 87/II, v Dačicích mapa

Město Dačice vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, a to bytové jednotky č. 4 v domě čp. 87/II  v ulici U Nemocnice v Dačicích o celkové podlahové ploše bytu 113,4 m2 (176,4 m2 včetně sklepa) vymezené v pozemku p. č. 238, jehož součástí je budova č. p. 87 v katastrálním území Dačice.

1 NP2 NP

Veřejná nabídka na prodej volné bytové jednotky č. 87/4 v domě čp. 87/II, v Dačicích

Tato bytová jednotka je aktuálně neobsazená nájemníky.

Základní kupní cena je 2 167 870 Kč.

Lhůta pro podání žádostí o koupi nemovitosti se stanoví na: 27.1.2020 do 12:00 h

Prohlídku volné bytové jednotky je možné domluvit si na tel. 384 402 234, případně na Městském úřadu Dačice, odbor správy budov, Palackého nám. 2/I.