Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ:informace

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2019
 • Sazba poplatku: 600,00 Kč za jednoho poplatníka/rok
 • Splatnost poplatku: do 30. 04. 2019 
 • Podrobnější informace o platbách komunálního odpadu: Jana Klimešová, tel.: 384 401 255, e-mail: zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz.

Platbu za komunální odpad můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i platby kartou,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Klimešovou pro zjištění variabilního symbolu a celkové částky.

Poplatek ze psů:

 • Podrobnější informace o poplatku podá Lea Andrejsová, tel.: 384 401 254, e-mail: zu.rejstrik@dacice.cz
 • Splatnost poplatku: do 30.04.2019

Platbu za psy můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i bezhotovostní platby,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Andrejsovou pro zjištění variabilního symbolu.

 

Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

 • UCELENÝ PŘEHLED POPLATKŮ - komunální odpad, ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem