Navigace

Obsah

informaceObecné informace

Nakládání s odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2020 

Zinformaceastupitelstvo města Dačice na svém jednání 22. dubna 2020 rozhodlo o zrušení poplatku za komunální odpad na rok 2020. Cílem tohoto rozhodnutí je snaha o snížení negativního ekonomického dopadu koronavirové pandemie na občany města a místních částí. 

Již zaplacené poplatky na rok 2020 budou vráceny následujícícm způsobem - viz následující odkaz.