Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
l

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Základní informace o projektu

1. MěÚ DačiceOvěřené výstupy z CzP vydává toto pracoviště

 • Městský úřad Dačic, Odbor vnitřních věcí, oddělení správní - Palackého nám. čp. 1, kancelář č. 137 a č. 138 v přízemí

2. Otevírací doba

 • pondělí 8:00 - 17:00 h
 • středa   8:00 - 17:00 h
 • pátek    8:00 - 14:00 h 

3. Jaké služby poskytujeme

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy neveřejné

 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Rejstřík trestů, možnost cizojazyčného formuláře
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta

Výpisy veřejné

 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z veřejného rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis ze živnostenského rejstříku

Agendy ISDS

 • Zřízení datové schránky (DS)
 • Vydání nových přístupových údajů
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zrušení přístupu pověřené osoby
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Povolení příjmu poštovních datových zpráv
 • Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv

Konverze dokumentů

 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Základní registry

 • Výpis údajů z registru obyvatel, možnost cizojazyčného formuláře
 • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Ostatní podání

 • Zprostředkovaná identifikace

4. Ceník:

Evidence cena za 1. stranu cena za každou
další i započatou stranu
obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
rejstřík trestů 100 Kč 0 Kč
konverze dokumentů    30 Kč 30 Kč
zprostředkovaná identifikace 200 Kč -

5. Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru