Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Obecní stavební úřad

Ing. Marie Buzková   vedoucí odboru 384 401 297
buzkova@dacice.cz
Vlasta Běhanová sekretářka odboru 384 401 232
staveb.sekretar@dacice.cz
Ing. Kateřina Boturová referentka stavebního úřadu – vodohospodářské stavby 384 401 217
602 110 731
boturova@dacice.cz
Ing. Vlastimil Brunner referent stavebního úřadu 384 401 231
staveb.referenti@dacice.cz
Ing. Jiřina Černá   referentka stavebního úřadu 384 401 297
cerna@dacice.cz
Ing. Pavel Kadlec referent stavebního úřadu 384 401 232
kadlec@dacice.cz
Martin Procházka  referent stavebního úřadu - dopravní stavby, referent silničního správního úřadu 384 401 245
725 976 885
siln.hosp@dacice.cz
Jarostav Straka  referent stvebního úřadu - dopravní stavby, referent silničního správního úřadu 384 401 245
602 113 586
siln.hosp2@dacice.cz
Lenka Williams referentka stavebního úřadu 384 401 231
williams@dacice.cz

Obecní stavební úřad - působnost ve věcech stavebního řádu:

 • vykonává působnost stavebního úřadu včetně záměru bytového domu, silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství, vodního díla, u něhož nevykonává působnost stavebního úřadu krajský stavební úřad, a souboru staveb, jehož jsou tyto záměry součástí;
 • poskytuje předběžnou informaci;
 • vydává povolení záměru – povolení stavby nebo zařízení, povolení změny využití území, povolení dělení nebo scelení pozemků podle stavebního zákona;
 • stanovuje ochranná pásma;
 • vydává rámcové povolení;
 • povoluje výjimky z požadavků na výstavbu,
 • vdává kolaudační rozhodnutí, povoluje předčasné užívání a zkušební provoz, změnu v užívání stavby,
 • povoluje odstranění stavby,
 • nařizuje odstranění stavby, rozhoduje o dodatečném povolení stavby,
 • kontroluje plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona, jiných právních předpisů v mezích působnosti, za účelem zajištění ochrany veřejných zájmů chráněných stavebním zákonem a nařizuje opatření k nápravě,
 • projednává přestupky proti stavebnímu zákonu.

Žádost se podává na stanoveném formuláři elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka https://portal.stavebnisprava.gov.cz/ nebo v listinné podobě.

Nejpozději s podáním žádosti vloží stavebník projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací. Dokumentaci pro povolení záměru, která nemusí být zpracovaná projektantem (autorizovanou osobou), vloží do evidence elektronických dokumentací stavební úřad, neučiní-li tak spolu s podáním žádosti stavebník. Tato dokumentace musí být nejvíce formátu A3.

Formuláře: 
https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/formulare

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru