Obsah

Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21

Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 (dále jen ZM Dačice a MA21) je poradním orgánem Rady města Dačice. Působnost a kompetence komise jsou vztaženy ke všem činnostem města, které se týkají Projektu ZM a MA21. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Výsledkem kvalitní činnosti komise má být mj. sladění činností ve městě se standardy EU a posílení kapacity pro získání prostředků z mezinárodních zdrojů.

Politik ZM Dačice a MA21

Předsedkyně ZM Dačice a MA21

Tajemník komise

 • Ing. Ilona Brabencová - koordinátor ZM Dačice a MA21
 • tel. 384 401 286, 702 003 956;
 • e-mail: zdravemesto@dacice.cz
 • Potvrzení o akreditovaném vzdělání k místní Agendě 21 a Projektu Zdravé město WHO - zlatý certifikát 

Členové komise

 • Kateřina Bartošová - obchodní asistentka TEXPO-CZ s.r.o.
 • Ing. Eva Macků - ředitelka ZŠ Komenského Dačice
 • Mgr. Terezie Krůčková - mateřská dovolená
 • Pavla Přibylová - poštovní doručovatelka ve společnosti Česká pošta s.p.
 • Mojmír Holec - jednatel Technických služeb Dačice s.r.o.
 • Miroslava Vacková - produkt Manager ve společnosti Wooky a.s.
 • Ing. Zdeňka Koutná - vedoucí občanského sdružení Jockey Club Malý Pěčín
 • Marie Stejskalová - důchodce a předseda STP

 

 

Zápisy z jednání Komise ZM Dačice a MA21

Rok 2022

Rok 2021

 • 1. jednání konané 11. 3. 2021 - pis

Rok 2020

 • 1. jednání konané 13. 1. 2020 - zápis 
 • 2. jednání konané 24. 4. 2020 -  zápis
 • 3. jednání konané 14.12. 2020 - zápis 

Rok 2019

 • 1. jednání konané 22. 1. 2019 - zápis 
 • 2. jednání konané 26. 4. 2019 - zápis 
 • 3. jednání konané 24. 7. 2019 - zápis 

Rok 2018

 • 1. jednání konané 12. 1. 2018 - zápis 
 • 2. jednání konané 11. 5. 2018 - zápis 
 • 3. jednání konané 09. 10. 2018 -zápis 

Rok 2017

 • 1. jednání konané 17. 2. 2017 - zápis 
 • 2. jednání konané 3. 8. 2017 - zápis 
 • 3. jednání konané 6. 9. 2017 - zápis

Rok 2016

 • 1. jednání konané 8. 2. 2016 - zápis
 • 2. jednání konané 21. 3. 2016 - zápis
 • 3. jednání konané 22. 4. 2016 - zápis
 • 4. jednání konané 23. 6. 2016 - zápis
 • 5. jednání konané 18. 7. 2016 - zápis
 • 6. jednání konané 01.09.2016 - zápis
 • 7. jednání konané 06.12.2016 - zápis

Rok 2015

 • 1. jednání konané 23. 2. 2015 - zápis
 • 2. jednání konané 7. 4. 2015 - zápis
 • 3. jednání konané 29. 6. 2015 - zápis
 • 4. jednání konané 13. 7. 2015 - zápis
 • 5. jednání konané 24. 8. 2015 - zápis
 • 6. jednání konané 1. 10. 2015 - zápis
 • 7. jednání konané 10. 11. 2015 - zápis
 • 8. jednání konané 3. 12. 2015 - zápis

Rok 2014

 • 1. jednání konané 3. 3. 2014 - zápis.
 • 2. jednání konané 7. 4. 2014 - zápis
 • 3. jednání konané 23. 7. 2014 -zápis
 • 4. jednání konané 1. 9. 2014 - zápis
 • 5. jednání konané 13. 9. 2014 - zápis
 • 6. jednání konané 2. 10. 2014 - zápis.
 • 7. jednání konané 24. 11. 2014 - zápis

Rok 2013
1. jednání konané 14. 1. 2013 - zápis
2. jednání konané 28. 1. 2013 - zápis
3. jednání konané 6. 3. 2013 - zápis
4. jednání konané 6. 5. 2013 - zápis
5. jednání konané 30. 9. 2013 - zápis
6. jednání konané 4. 11. 2013 - zápis

Rok 2012
1. jednání konané 1. 2. 2012 - zápis, prezentace
2. jednání konané 14. 3. 2012 - zápis, prezentace
3. jednání konané 11. 4. 2012 - zápis, prezentace
4. jednání konané 18. 6. 2012 - zápis
5. jednání konané 5. 9. 2012 - zápis, prezentace
6. jednání konané 12. 11. 2012 - zápis
7. jednání konané 3. 12. 2012 - zápis