Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Ceník správních poplatků od 1. 1. 2024 na matrice

Ceník správních poplatků

Vyšší a nové poplatky. To je jen zlomek toho, co přinesla novela matričního zákona.

Vybrané poplatky na úseku matrik dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize: zdarma
 • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu: 300 Kč
 • vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu: 100 Kč
 • nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis: 50 Kč
 • vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958: 200 Kč za každou i započatou hodinu
 • vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného: 200 Kč
 • vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
 • vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 5.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 3.000 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce:   1.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu: 3.000 Kč
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku: 500 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem: 500 Kč
 • vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, v úřední úschově, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu: 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou stránku
 • ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu: 50 Kč

 

Datum vložení: 12. 1. 2024 12:38
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2024 9:34

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru