Navigace

Obsah

Oprava fasády staré radnice

Typ: ostatní
Na prvním dubnovém jednání schválila rada města vyhlášení veřejné zakázky na restaurování a opravy budovy staré radnice na Palackého náměstí, konkrétně na restaurování a opravy jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže, jež dle restaurátorského průzkumu a záměru vykazují závady.

Dle bližších informací starosdačická radnicety města Karla Macků byla na tuto zakázku podána jedna nabídka, která dle komise pro posouzení a hodnocení nabídek splnila veškeré podmínky zadání. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Stavební huť Slavonice spol. s r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.222.221 Kč a předpokládaným termínem dokončení nejpozději do 10. října 2018.

Na závěr starosta dodal, že budova radnice je renesanční stavbou z roku 1559 a jedná se o nemovitou kulturní památku umístěnou v městské památkové zóně. Poslední významná obnova sgrafitové fasády proběhla v roce 1945 a dále pak v 70. letech. V letech 2004 – 2005 pak proběhla kompletní obnova s navrácením stavby do původní funkce městské radnice.

Na realizaci této výše zmíněné akce bylo požádáno o přidělení dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


Vytvořeno: 2. 5. 2018
Poslední aktualizace: 2. 5. 2018 06:58
Autor: Mgr. Naděžda Mastná